Konkurs za odabir trenera

Caritas Srbije objavljuje Konkurs za odabir trenera u okviru projekta SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe.

Više informacija u prilogu: ToR Expert on Organizational Development and Strategic Planning

Trening poverenika civilne zaštite grada Kruševca

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, koji je finansiran od strane Caritasa Nemačke, kao sastavni deo programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, 22.aprila 2019. godine, na Svetski dan planete Zemlje, u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca Caritas Srbije je realizovao trening za poverenike civilne zaštite u prostorijama Skupštine grada Kruševca. Pored poverenika civilne zaštite, o sistemu zaštite i spasavanja, merama i aktivnostima zaštite i samozaštite, kao i aktivnostima prevencije, slušali su i predstavnici nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom. Predavač prof. dr Vladimir Jakovljević je prisutnima objasnio kako funkcioniše sistem, koje su njihove obaveze i prava u svim fazama rukovođenja u vanrednim situacijama, sa posebnim akcentom na prevenciju i pripremu.  

Dom za stare i siromašne “Sveta Elizabeta” u Maradiku

Dom “Sveta Elizabeta“ je odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uslovima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti.

Caritas Bolzano – Bressanone i Biskupija Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen iz Italije pokrenuli su 2015. godine projekat izgradnje doma “Sveta Elizabeta” za siromašne i napuštene stare osobe, kako bi odgovorili na njihove egzistencijalne potrebe. Kuća “Sveta Elizabeta” nalazi se u Maradiku, malom i mirnom mestu u Sremu, u potpunosti je opremljena i može primiti šesnaest korisnika.

 

 

Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine Bački Petrovac, kada je u pitanju prevencija rizika od elementarnih katastrofa, ali i problemi sa kojima se ta opština susreće kada je u pitanju ova tema. Postignut je načelni dogovor sa predstavnicima opštine i Javnim komunalnim preduzećem, da će konkretna aktivnost zajedno sa Caritasom biti sađenje vetrozaštitnog pojasa, a lokacija i ostale pojedinosti će biti dogovorene u narednom periodu. Dogovorene su i radionice u školama u Bačkom Petrovcu za naredni period. Istaknuto je takođe da je ovo početak dobre saradnje između Caritasa i opštine Bački Petrovac kako u oblasti Smanjivanja rizika od elementarnih katastrofa, tako i u drugim oblastima delovanja koje su od zajedničkog interesa.

Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava za osobe u potrebi u Sremskoj Mitrovici

U saradnji sa župom “Sv. Dimitrija-đakona i mučenika”, tradicionalno već 17 godina, Caritas Sremska Mitrovica organizuje Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava. Prodajom rukotvorina vrednih volontera i korisnika Caritasa sakupljena su izvesna sredstva, dok su župljani donirali sredstva za ličnu higijenu i hranu. Sakupljeni artikli podeljeni su u pakete, koje su volonteri Caritasa odneli na adrese starih, siromašnih i bolesnih. Ove godine podeljeno je 20 paketa. Caritas Sremska Mitrovica se od srca zahvaljuje svim donatorima i ljudima dobre volje, koji su učestvovali u ovoj karitativnoj akciji.

Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za OSI u Sremskoj Mitrovici osvojio prvo mesto na polumaratonu u Beogradu

U nedelju 14.04.2019. održan je veliki Beogradski maraton. Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za osobe sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici, postigao je rekord od 2 sata i 30 minuta na polumaratonu i time bio stigao prvi od svih prisutnih osoba sa invaliditetom.

Startni paket učešća na Beomaratonu 2019. Zoranu je kupio Željko Delija, bivši radnik Caritasa, dok su ga g-din Predrag Dragičević i njegova sestra Dragana “izgurali” kroz celu trasu polumaratona.

Nakon maratona Zoran je medalju poklonio mitrovačkom Centru za osobe sa invaliditetom, čije prostorije ovo priznanje sada krasi. Maraton je bio veliki Zoranov san, koji je dostigao i pokazao da može ostvariti, uz malu pomoć prijatelja.

Održan nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

U Klubu poslanika u Beogradu, u sredu 10. aprila održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES. Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika – predstavnika:
– međunarodnih institucija i organizacija (EU, UN, Crveni Krst..),
– državnih organa (ministarstava, Zaštitnika građana, Poverenika za ravnopravnost, Nacionalne službe za zapošljavanje…),
– zdravstvenih ustanova (svih 5 specijalnih bolnica za psihijatrijske bolesti, Institut za mentalno zdravlje, KBC Zvezdara…),
– obrazovnih ustanova (Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, FASPER… )
ustanova socijalne zaštite,,
– organizacija civilnog društva, uključujući organizacije osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama.

U plenarnom radu, o problemima socijalne inkluzije i postavljenim ciljevima, govorili su:
– Beogradski nadbiskup msgr. Stanislav Hočevar, predsednik Caritasa Srbije,
– predstavnica Delegacije EU u Srbiji Leonetta Pajer,

– pomoćnik ministra zdravlja za evropske integracije i međunarodnu saradnju dr Danijela Urošević,
– vlč. Ivica Damjanović – direktor Caritasa Srbije, 
– Jovana Đinđić – koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS (SIPRU),
– Biljana Zekavica, predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu,
– Dr Milan Stanojković, predsednik Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu nove strategije o mentalnom zdravlju,
– Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS),
– Sanja Trifunović – predstavnica Mreže za mentalno zdravlje NaUm.

Nakon plenarnog rada, učesnici su rad obavljali u dve odvojene grupe, koje su vodile g-đa Ivanka Jovanović i g-đa Snežana Simović Draganić. U jednoj se raspravljalo o problemima socijalne inkuzije osoba sa invaliditetom, a u drugoj osoba sa mentalnim smetnjama.
Učesnici su se složili da neinformisanost, predrasude i stigmatizacija predstavljaju najveće prepreke za uključenje osoba sa invaliditetom u društvo, a posebno osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. Istaknut je veliki značaj medija u kreiranju stava javnosti o ovoj ranjivoj kategoriji ljudi. Predloženo je efikasnije edukovanje o zdravlju, pre svega dece najmlađeg uzrasta i predloženo uvođenje zdravstvenog vaspitanja, kao obaveznog predmeta u školama. Nedostatak usluga socijalne zaštite u zajednici, kao i multisektorske saradnje, takođe su navođeni kao velike barijere u sprovođenju socijalne inkluzije i deinstitucionalizacije, a posebno je istakuta potreba za boljom saradnjom između Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom foruma govorilo se i o problemima zapošljavanja, kao suštini inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo.

Forum je započet emitovanjem inserta iz Caritasovog dokumetarnog filma U potrazi za inkluzijom, a okončan emitovanjem spota Ne govori mi šta ne mogu, pitaj me šta umem.

 

Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama
biće održan 10. aprila 2019. godine, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd. Forum organizuju Caritas Srbije i udruženje Naša kuća u okviru EU regionalnog projekta SOCIETIES, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Osobe sa invaliditetom su jedna od najranjivijih i najmarginalizovanijih društvenih grupa, često diskriminisana u skoro svim sverama života. Ipak, u posebno teškom položaju su osobe sa mentalnim i intelektualnim smetnjama. Cilj Nacionalnog foruma je poboljšanje položaja ovih ljudi. Na forumu će biti predstavljene preporuke radnih grupa za unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, kao i primeri dobre prakse.

Predviđeno je da na Nacionalnom forumu govore predstavnici:

 • Delegacije EU u Srbiji,
 • Predsednik Caritasa Srbije Mons. Stanislav Hočevar, Beogradski nadbiskup 
 • Predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS (SIPRU),
 • Ministarstva zdravlja RS,
 • Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS,
 • Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS)
 • Mreže za mentalno zdravlje ”NaUm”

Učesnici Nacionalnog foruma su predstavnici:

 • međunarodnih institucija i organizacija (EU, UN, Crveni Krst..)
 • državnih organa (ministarstava, Zaštitnika građana, Nacionalne službe za zapošljavanje…)
 • zdravstvenih ustanova,
 • obrazovnih ustanova (Univerzitet u Beogradu, Univerzitet SINGIDUNUM)
 • ustanova socijalne zaštite
 • organizacija civilnog društva, uključujući organizacije osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama.

Projekat SOCIETIES –Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe finansira EU, a realizuju Caritas Srbije i udruženje Naša kuća u saradnji sa 14 organizacija iz regiona. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Nacionalni susret volontera Caritasa 2019.

Nacionalni susret volontera Caritasa, pod geslom ŽUPA+ŽUPNIK+VOLONTER=USPEH, ove godine održaće se u Ruskom Krsturu, u svetištu Vodica 01.06.2019. 

Prijavite se za učešće na susretu volontera u svom nad/biskupijskom Caritasu .

Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i…

Pročitajte ceo tekst

Biskupisjki susret Caritasa Subotica održan u Senti

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Caritas Subotica je organizovao ovogodišnji biskupijski susret volontera i radnika biskupijskog i  župnih Caritasa u Senti. Susret je održan uz blagoslov župnika Nagy Józsefa u župi Sveta Mala Terezija u Senti, uz prisustvo 85 volontera i saradnika iz 17 župa Subotičke biskupije. Susret je započeo Svetom misom zahvalnicom, koju je služio…

Pročitajte ceo tekst

Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine,…

Pročitajte ceo tekst

Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog…

Pročitajte ceo tekst

Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

Objavljeno u Uncategorized

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu. „Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević. Na kraju prezentacije, učesnici…

Pročitajte ceo tekst

Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije. U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve…

Pročitajte ceo tekst

Održane radionice u školama opštine Bač u okviru projekta ,,Znanjem do sigurnosti”

Objavljeno u Uncategorized

U osnovnim školama “Vuk Karadžić” u Baču, “Aleksa Šantić” u Vajskoj, “Jan Kolar” u Selenči , “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu i “Ivo Lola Ribar” u Plavnoj, 6. i 7. maja 2019. godine Caritas Apostolskog Egzarhata održao je radionice za učenike od trećeg do petog razreda, na temu smanjivanja…

Pročitajte ceo tekst

Održan susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije održan je 3. maja 2019. u Zrenjaninskoj katedrali i prostorijama biskupije. Na susretu se okupilo 95 volontera i saradnika Caritasa iz 17 župa Zrenjaniske biskupije. Domaćin susreta je bio predsednik Caritasa Zrenjaninske Biskupije Mons. Dr Ladislav Nemet SVD, Zrenjaninski biskup. Direktor Caritasa Zrenjaninske biskupije, g….

Pročitajte ceo tekst

Konkurs za odabir trenera

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Caritas Srbije objavljuje Konkurs za odabir trenera u okviru projekta SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe. Više informacija u prilogu: ToR Expert on Organizational Development and Strategic Planning

Pročitajte ceo tekst

Trening poverenika civilne zaštite grada Kruševca

Objavljeno u Uncategorized

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, koji je finansiran od strane Caritasa Nemačke, kao sastavni deo programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, 22.aprila 2019. godine, na Svetski dan planete Zemlje, u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca Caritas Srbije je realizovao trening za poverenike civilne…

Pročitajte ceo tekst

Dom za stare i siromašne “Sveta Elizabeta” u Maradiku

Objavljeno u Briga o starima

Dom “Sveta Elizabeta“ je odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uslovima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti. Caritas Bolzano – Bressanone i Biskupija Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen iz Italije pokrenuli su 2015. godine projekat izgradnje doma “Sveta Elizabeta” za siromašne i napuštene stare…

Pročitajte ceo tekst

Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

Objavljeno u Uncategorized

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine…

Pročitajte ceo tekst

Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava za osobe u potrebi u Sremskoj Mitrovici

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U saradnji sa župom “Sv. Dimitrija-đakona i mučenika”, tradicionalno već 17 godina, Caritas Sremska Mitrovica organizuje Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava. Prodajom rukotvorina vrednih volontera i korisnika Caritasa sakupljena su izvesna sredstva, dok su župljani donirali sredstva za ličnu higijenu i hranu. Sakupljeni artikli podeljeni su u pakete, koje su…

Pročitajte ceo tekst

Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za OSI u Sremskoj Mitrovici osvojio prvo mesto na polumaratonu u Beogradu

Objavljeno u Uncategorized

U nedelju 14.04.2019. održan je veliki Beogradski maraton. Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za osobe sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici, postigao je rekord od 2 sata i 30 minuta na polumaratonu i time bio stigao prvi od svih prisutnih osoba sa invaliditetom. Startni paket učešća na Beomaratonu 2019. Zoranu…

Pročitajte ceo tekst

Održan nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U Klubu poslanika u Beogradu, u sredu 10. aprila održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES. Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika…

Pročitajte ceo tekst