Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i g-din Ivan Baras iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije su predstavnicama Caritasa Internationalis g-đi Amparo Escobar i g-đi Floriani Polito predstavili napredak i dostignuća Srbije na temu smanjivanja rizika od katastrofa, istakavši da je saradnja sa Caritasom Srbije na visokom nivou.

 

Biskupisjki susret Caritasa Subotica održan u Senti

Caritas Subotica je organizovao ovogodišnji biskupijski susret volontera i radnika biskupijskog i  župnih Caritasa u Senti. Susret je održan uz blagoslov župnika Nagy Józsefa u župi Sveta Mala Terezija u Senti, uz prisustvo 85 volontera i saradnika iz 17 župa Subotičke biskupije. Susret je započeo Svetom misom zahvalnicom, koju je služio Vlč. Balčak Silard, uz koncelebraciju Vlč. Dobai Istvána, Vlč. Utcai Róberta i Vlč. Nagy Józsefa. Posle Svete mise učesnici su u župnoj dvorani, tzv. „staroj crkvi“ pogledali film o Marijinim ručkovima, nakon kojeg je usledila meditacija, koju je predvodio Vlč. Balcsák Szilárd. Drugo predavanje je održao Vlč. Utcai Róbert na temu Sveci današnjice, sa posebnom pažnjom na Svetu Mariju Goretti. Posle predavanja usledio je zajednički ručak i druženje.

 

 

Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi.

Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine, sa posebnim naglaskom na program podizanja kapaciteta organizija civilnog društva, radne grupe za izradu preporuka za unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, kao i proces praćenja podržanih organizacija i projekata.

 

Nakon predstavljenog izveštaja, učesnici Koordinacione grupe projekta razgovarali su o načinu sprovođenja projekta, planiranim aktivnostima za 2019. godinu, a posebno o ovogodišnjem Regionalnom forumu planiranom za 1. i 2. oktobar 2019. godine u Beogradu. U okviru projekta, Regionalni forum planiran je kao završni sastanak projekta, koji treba da okupi više od 100 predstavnika vladinih i nevladinih organizacija iz regiona, sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom.

Tokom sastanka, Angelo Barbato, predstavnik partnerske organizacije iz Italije Psicologi per i Popoli nel Mondo, predstavio je analizu učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva koji su prisustvovali treninzima i njihove potrebe za daljom izgradnjom kapaciteta. Analiza će se se koristiti za izradu naučnog članka i predloga za sledeću fazu projekta.

Na kraju sastanka pripremljen je detaljan plan aktivnosti za 2019. godinu, posebno za kampanju podizanja svesti, kao i agenda za predstojeći Regionalni forum.

Projekat SOCIETIES –Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe finansira EU, a realizuju Caritas Srbije i udruženje Naša kuća u saradnji sa 14 organizacija iz regiona. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog društva, kao i pojedince u ponašanju i preduzimanju aktivnosti, u cilju da se posledice prirodnih katastrofa dovedu na prihvatljiv nivo i stepen.

Ove godine Globalna platforma će se održati u periodu od 15. do 18. maja u Ženevi i na njoj će biti prisutan veliki broj predstavnika država koje su članice Organizacije Ujedinjenih Nacija, kao i predstavnika organizacija civilnog društva i međunarodniih organizacija. Caritas Srbije će biti jedan od učesnika na Globalnoj platformi  i tom prilikom predstaviti zainteresovanima dosadašnji uspeh u implementaciji smernica Sendai protokola. Pored navedenog biće prezentovano i dosadašnje iskustvo stečeno tokom petogišnje realizacije programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa u Srbiji. Caritas Srbije će prisustvo na skupu iskoristiti i za organizaciju bilateralnih sastanaka sa drugim međunarodnim organizacijama i predstavnicima država.

Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu.

„Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević.

Na kraju prezentacije, učesnici su dobili slikovnice i bojanke koje govore o poplavama, požarima i drugim prirodnim katastrofama, a u najavi je organizovanje pokazne vežbe, odnosno simulacije i evakuacije od požara zajedno sa vatrogasno spasilčakom jedinicom i civilnom zaštitom.

Vest preuzeta sa sajta: https://www.rtk.rs/102857/humanitarna-organizacija-caritas-u-skoli-veselin-nikolic-organizovala-radionicu-o-prirodnim-nepogodama/

Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije.

U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve i njenog Caritasa da način pomoći prilagođavaju potrebama onih, koji su u nevolji. Pomoć studentima jedan je od oblika te pomoći. Studiranje je jedno od najvažnijih razdoblja u životu i u razvoju svakog čoveka, jer se u tom razdoblju mlada osoba osposobljava za samostalan život u budućnosti.

Zbog nezaposlenosti, malih primanja, nesigurnosti radnih mesta, teških uslova života, visokih troškova stanovanja i studiranja mnoge porodice u našim Nad/biskupijama imaju problema upravo u obezbeđivanju finansijskih sredstava za studiranje dece. U takvim okolnostima Caritas nastoji da bude podrška što većem broju mladih i da nedostatak novca ne bude prepreka na njihovom putu do znanja. Na taj način pruža se mogućnost da po završetku studiranja, student, sebi i svojoj porodici omogući bolju budućnost, a tako pomogne i izgrađivanju boljeg sveta.

U okviru ovog podprojekta predloženo je da župni Caritasi mogu pomoći studentima na više načina. Vrste pomoći se naročito odnose na osnovne troškove tokom studija: smeštaj, hranu i troškove prevoza. Caritas Srbije pozvao je župne Caritase u svim Nad/biskupijama u Srbiji da se uključe u ovaj projekat prema svojim mogućnostima i da zajedno sa svojim volonterima organizuje brojne karitativne aktivnosti, kako bi prikupili potrebna sredstva za pomoć studentima.

Projekat BRAVO STUDENT počeo je tokom Korizme ove godine i u župi Nikinci, u Sremskoj biskupiji. Župni Caritas ove župe je na početku projekta došao do zaključka da župljani u ovoj župi neće moći pružati pomoć studentima uvek i u kontinuitetu, ali je odlučeno da sav prikupljen novac tokom Korizme dobiju tri studentkinje iz ove župe u vidu jednokratne pomoći. Župljani su na blagdan Pepelnice dobili Caritasove kasice, kako bi tokom korizme pa sve do Uskrsa, prikupljali novac za ovu namenu. Župni Caritas se zajedno sa svojim župnikom, Vlč. Ivicom Živkovićem obavezao da će svoj rad uvek usmeravati i na ovu potrebu, sa ciljem pružanja podrške mladima u ovoj župi.

Održane radionice u školama opštine Bač u okviru projekta ,,Znanjem do sigurnosti”

U osnovnim školama “Vuk Karadžić” u Baču, “Aleksa Šantić” u Vajskoj, “Jan Kolar” u Selenči , “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu i “Ivo Lola Ribar” u Plavnoj, 6. i 7. maja 2019. godine Caritas Apostolskog Egzarhata održao je radionice za učenike od trećeg do petog razreda, na temu smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Radionicama je prisustvovao veliki broj dece, kao i njihovi učitelji i nastavnici. Posle kratke prezentacije o elementarnim nepogodama deca su dobila set Caritasovih bojanki o poplavama, požarima i zemljotresima. Deca i učitelji su aktivno učestvovali na radionicama i dogovoreno je da se  krajem maja meseca organizuje  takmičenje u kvizu znanja o elementarnim nepogodama između navedenih škola.

Održan susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije

Susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije održan je 3. maja 2019. u Zrenjaninskoj katedrali i prostorijama biskupije. Na susretu se okupilo 95 volontera i saradnika Caritasa iz 17 župa Zrenjaniske biskupije.

Domaćin susreta je bio predsednik Caritasa Zrenjaninske Biskupije Mons. Dr Ladislav Nemet SVD, Zrenjaninski biskup. Direktor Caritasa Zrenjaninske biskupije, g. Tibor Halmai pozdravio je sve prisutne volontere i predstavio aktivnosti biskupijskog Caritasa i aktivnosti volontera župnih Caritasa u Zrenjaninskoj biskupiji. Predavanje na temu Ko je moj bližnji? održao je Mons. Fišer Janoš, generalni vikar Zrenjaninske Biskupije. Nakon predavanja, volonteri župa Vršac, Sajan, Ostojićevo i Jazovo predstavili su aktivnosti svojih župnih Caritasa, kao primere dobre prakse. Svetu misu predvodio je Mons. Dr Ladislav Nemet, uz koncelebraciju šest svećenika, koji su prisustvovali susretu. Susret je završen zajedničkim ručkom uz druženje, međusobno upoznavanje volontera i razmenu iskustava.

Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i…

Pročitajte ceo tekst

Biskupisjki susret Caritasa Subotica održan u Senti

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Caritas Subotica je organizovao ovogodišnji biskupijski susret volontera i radnika biskupijskog i  župnih Caritasa u Senti. Susret je održan uz blagoslov župnika Nagy Józsefa u župi Sveta Mala Terezija u Senti, uz prisustvo 85 volontera i saradnika iz 17 župa Subotičke biskupije. Susret je započeo Svetom misom zahvalnicom, koju je služio…

Pročitajte ceo tekst

Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine,…

Pročitajte ceo tekst

Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog…

Pročitajte ceo tekst

Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

Objavljeno u Uncategorized

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu. „Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević. Na kraju prezentacije, učesnici…

Pročitajte ceo tekst

Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije. U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve…

Pročitajte ceo tekst

Održane radionice u školama opštine Bač u okviru projekta ,,Znanjem do sigurnosti”

Objavljeno u Uncategorized

U osnovnim školama “Vuk Karadžić” u Baču, “Aleksa Šantić” u Vajskoj, “Jan Kolar” u Selenči , “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu i “Ivo Lola Ribar” u Plavnoj, 6. i 7. maja 2019. godine Caritas Apostolskog Egzarhata održao je radionice za učenike od trećeg do petog razreda, na temu smanjivanja…

Pročitajte ceo tekst

Održan susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije održan je 3. maja 2019. u Zrenjaninskoj katedrali i prostorijama biskupije. Na susretu se okupilo 95 volontera i saradnika Caritasa iz 17 župa Zrenjaniske biskupije. Domaćin susreta je bio predsednik Caritasa Zrenjaninske Biskupije Mons. Dr Ladislav Nemet SVD, Zrenjaninski biskup. Direktor Caritasa Zrenjaninske biskupije, g….

Pročitajte ceo tekst

Konkurs za odabir trenera

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Caritas Srbije objavljuje Konkurs za odabir trenera u okviru projekta SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe. Više informacija u prilogu: ToR Expert on Organizational Development and Strategic Planning

Pročitajte ceo tekst

Trening poverenika civilne zaštite grada Kruševca

Objavljeno u Uncategorized

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, koji je finansiran od strane Caritasa Nemačke, kao sastavni deo programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, 22.aprila 2019. godine, na Svetski dan planete Zemlje, u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca Caritas Srbije je realizovao trening za poverenike civilne…

Pročitajte ceo tekst

Dom za stare i siromašne “Sveta Elizabeta” u Maradiku

Objavljeno u Briga o starima

Dom “Sveta Elizabeta“ je odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uslovima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti. Caritas Bolzano – Bressanone i Biskupija Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen iz Italije pokrenuli su 2015. godine projekat izgradnje doma “Sveta Elizabeta” za siromašne i napuštene stare…

Pročitajte ceo tekst

Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

Objavljeno u Uncategorized

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine…

Pročitajte ceo tekst

Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava za osobe u potrebi u Sremskoj Mitrovici

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U saradnji sa župom “Sv. Dimitrija-đakona i mučenika”, tradicionalno već 17 godina, Caritas Sremska Mitrovica organizuje Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava. Prodajom rukotvorina vrednih volontera i korisnika Caritasa sakupljena su izvesna sredstva, dok su župljani donirali sredstva za ličnu higijenu i hranu. Sakupljeni artikli podeljeni su u pakete, koje su…

Pročitajte ceo tekst

Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za OSI u Sremskoj Mitrovici osvojio prvo mesto na polumaratonu u Beogradu

Objavljeno u Uncategorized

U nedelju 14.04.2019. održan je veliki Beogradski maraton. Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za osobe sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici, postigao je rekord od 2 sata i 30 minuta na polumaratonu i time bio stigao prvi od svih prisutnih osoba sa invaliditetom. Startni paket učešća na Beomaratonu 2019. Zoranu…

Pročitajte ceo tekst

Održan nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U Klubu poslanika u Beogradu, u sredu 10. aprila održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES. Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika…

Pročitajte ceo tekst