Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi.

Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine, sa posebnim naglaskom na program podizanja kapaciteta organizija civilnog društva, radne grupe za izradu preporuka za unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, kao i proces praćenja podržanih organizacija i projekata.

 

Nakon predstavljenog izveštaja, učesnici Koordinacione grupe projekta razgovarali su o načinu sprovođenja projekta, planiranim aktivnostima za 2019. godinu, a posebno o ovogodišnjem Regionalnom forumu planiranom za 1. i 2. oktobar 2019. godine u Beogradu. U okviru projekta, Regionalni forum planiran je kao završni sastanak projekta, koji treba da okupi više od 100 predstavnika vladinih i nevladinih organizacija iz regiona, sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom.

Tokom sastanka, Angelo Barbato, predstavnik partnerske organizacije iz Italije Psicologi per i Popoli nel Mondo, predstavio je analizu učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva koji su prisustvovali treninzima i njihove potrebe za daljom izgradnjom kapaciteta. Analiza će se se koristiti za izradu naučnog članka i predloga za sledeću fazu projekta.

Na kraju sastanka pripremljen je detaljan plan aktivnosti za 2019. godinu, posebno za kampanju podizanja svesti, kao i agenda za predstojeći Regionalni forum.

Projekat SOCIETIES –Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe finansira EU, a realizuju Caritas Srbije i udruženje Naša kuća u saradnji sa 14 organizacija iz regiona. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.