Publikacije

Ukoliko ste zainteresovani i želite da naručite neku od naših publikacija, možete nas kontaktirati
putem e-maila secretariat@caritas.rs ili putem telefona 011/3610-152

               Priručnik - ospozobljavanje za zapošljavanje mldih korisnica usluge socijalne zaštite - Sigurne kuće