O nama

Misija Caritasa Srbije, kao humanitarne organizacije Katoličke crkve koja svoj rad temelji na Božjoj reči i socijalnom učenju, jeste svedočenje i promocija delotvorne kršćanske ljubavi u službi sveobuhvatnog razvoja čoveka i društva, zaštite i očuvanja prirode, ostvarenja mira i socijalne pravde, pružanja usluga svima kojima je to potrebno i nadahnjivanje svakog čoveka da čini dobro.

Vizija Caritasa Srbije je civilizacija ljubavi i solidarnosti, društvo dostojanstva i nade, bez nepravde i siromaštva, zasnovano na vrednostima Evanđelja.

Caritas Srbije prisutan je na socio-humanitarnom planu već skoro 30 godina (prvobitno pod imenom Caritas Jugoslavije, zatim Caritas Srbije i Crne Gore i danas Caritas Srbije). Član je međunarodnih konfederacija Caritas Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritas Europa,  sa sedištem u Briselu. Uz podršku članica ove mreže, ali i drugih donatora u proteklom periodu Caritas Srbije je pripremao, organizovao i realizovao različite programe pomoći ljudima u potrebi. 

U duhu svoje karitativne misije, tokom devedesetih, realizovao je pre svega aktivnosti usmerene na pružanje humanitarne pomoći ljudima u potrebi. Početkom dvehiljaditih, međutim, proširuje svoj program rada i na razvojne programe i projekte. Danas je Caritas Srbije prepoznat kao pružalac pomoći u urgentnim situacijama, kao zagovarač za reformu zaštite mentalnog zdravlja i proces deinstitucionalizacije, zatim kao promoter socijalnog preduzetništva i važan akter u aktivnostima koje imaju za cilj podizanje svesti i smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa.