VESTI

  • Učesnici posete za stolom i prate izlaganje o programima RTV Slovenija

REALIZOVANA STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI

19.04.2024.|

U sklopu projekta "ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu", timovi Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritasa Crne Gore, Caritasa Srbije zajedno sa predstavnicom Saveza za pristupačnost Srbije realizovali su studijsku [...]

Izveštaj Pokreta za mentalno zdravlje za 2023. godinu

27.03.2024.|

Caritas Srbije je jedan od osnivača Pokreta za mentalno zdravlje - neformalne inicijative osnovane 2021. godine koja okuplja građane, korisnike psihijatrijskih usluga i članove njihovih porodica, profesionalce, organizacije, strukovna udruženja, institucije i sve zainteresovane za [...]