VESTI

Aktivnosti Caritasa Zrenjanin

12.08.2021.|

Delatnici Caritasa Zrenjanin i tokom leta predano rade na ostvarivanju misije Caritasa – pružaju pomoć ljudima u potrebi i brinu o najranjivijima. U razgovoru sa nama, direktor ovog dijecezanskog Caritasa, gospodin Tibor Halmai, pokušao je [...]

Pomoć nastradalima u katastrofalnim poplavama.

02.08.2021.|

Na inicijativu predsednika Caritasa Srbije, beogradskog nadbisupa i mitropolita, mons. Stanislava Hočevara, u župama širom Srbije, 01.08. 2021. godine prikupljana je pomoć za nastradale u poplavama u zapadnoj Evropi.  Takođe, nadbiskup je pozvao vernike da [...]

Razvoj Caritasove mreže volontera

02.08.2021.|

U okviru projekta ABC EUAV, 29. i 30. jula u Nišu održan je trening o volonterskom menadžmentu, namenjen zaposlenima i volonterima Caritasa Niš. Učesnici su stekli nova znanja o upravljanju volonterima, njihovoj vrednosti i značaju volontera za [...]