VESTI

Caritas Srbije učestvovao na društvenom dijalogu „Beskućništvo: mapiranje i prvi koraci ka društvenoj uključenosti“

23.12.2022.|

Na društvenom dijalogu „Beskućništvo: mapiranje i prvi koraci ka društvenoj uključenosti“, koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa organizacijama civilnog društva Inicijativa za ekonomska prava A11, Adventističko [...]

DA NIKO NE BUDE IZOSTAVLJEN.

12.12.2022.|

Predstavnice Caritasa Srbije, Jelena Ankić i Jelena Mićović, učestvovale su na društvenim dijalozima "Sve je to normalno" i "Ko je nevidljiv u Srbiji?" o mentalnom zdravlju, beskućnicima i drugim marginalizovanim grupama, koji su 10.12.2022. održani [...]