Loading...
početna2021-12-03T14:36:34+00:00
sve vesti

Caritas Srbije na društvenim mrežama

facebook

1 day ago

Caritas Srbije
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom jedan je od najistaknutijih datuma u ​​kalendaru kada se svi podsetimo na značaj inkluzivnosti kao jedne od najbitnijij karakteristika istinski razvijenog društva, odnosno društva zasnovanog na poštovanju različitosti, humanosti, socijalnoj pravdi i jednakim mogućnostima za svako ljudsko biće, bez obzira na njegov identitet ili invaliditet. A gde su zemlje zapadnog Balkana na putu ka istinski rayvijenom društvu? Više na caritas.rsU zemljama Zapadnog Balkane postoje različiti primeri dobre prakse koje bi trebalo prihvatiti i širiti u drugim zemljama. Projekt SOCIETIES 2 koji sprovodi konzorcijum organizacija civilnih društva, predvođeni mrežom Caritasa, stvara priliku za zajedničko učenje, razmenu iskustava i zagovaranje za osobe s invaliditetom. Projekat SOCIETIES 2 u Srbiji sprovode Caritas Srbije i @gradjanske, a grantovima su podržane inicijative koje doprinose razvoju inkluzivnog društva i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, a posebno osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama.#EUzaTebe #osobesainvaliditetom #međunarodnidanosobasinvaliditetom #osi #projectsocieties Herc Udruzenje Nasha Kuca Udruženje Prostor Zivimo Zajedno Beogradski Psihološki Centar GRIVA ... See MoreSee Less
View on Facebook
Go to Top