Loading...
početna2021-12-03T14:36:34+00:00
sve vesti

najave i saopštenja

Caritas Srbije na društvenim mrežama

facebook

14 hours ago

Caritas Srbije
Povodom 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja, Caritas Srbije sprovodi, sada već tradicionalnu kampanju pod sloganom MOŽE DA SE DESI SVAKOME! Ova kampanja ima dvostruki cilj:1. da podigne svest o značaju prevencije i zaštite mentalnog zdravlja,2. da podigne svest o položaju osoba sa mentalnim smetnjama.U dostizanju oba ova cilja, društvo se suočava sa istim preprekama – STIGMOM I PREDRASUDAMA!Procenjuje se da preko 500 miliona ljudi u svetu živi sa nekom mentalnom smetnjom. Čak dve trećine njih nikada ne zatraži pomoć iz stida ili straha od surove reakcije okoline. Stid nije opravdan, ali strah nažalost jeste. Osobe sa mentalnim smetnjama često su stigmatizovane, diskriminisane, zanemarene i odbačene od strane društva, pa čak i iz kruga najbližih. Za njih se podrugljivo kaže da su„ odlepile, skrenule, pukle, flipnule…”Okruženje je takođe sklono da negira postojanje njihove bolesti i da ne veruje ovim ljudima, smtarajući da su lenje, razmažene i da izmišljaju bolest kako bi privukle pažnju.Kampanjom želimo da ukažemo na to da su mentalne smetnje bolesti, poput bilo kojih drugih, kardiovaskularnih ili pulmoloških, i da uz odgovarajući tretman mogu efikasno da se leče, naročito ako se sa lečenjem započne na vreme. Apelujemo na ljude da ne oklevaju u traženju pomoći.Za razliku od ljudi, mentalni poremećaj ne diskriminiše i ne bira ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni nivo inteligencije ili obrazovanja..NIKO NIJE IMUN!! MOŽE DA SE DESI SVAKOME!Kampanja se realizuje u okviru projekta SOCIETIES 2 koji finansira Evropska unija. Caritas Srbije je članica i jedan od osnivača Pokreta za mentalno zdravlje. #mentalnozdravlje #depresija #podrška #danmentalnogzdravlja #societies #projectsocieties #EUzaTebe EU Srbija Pokret za mentalno zdravlje EU u Srbiji ... See MoreSee Less
View on Facebook
Go to Top