Loading...
početna2021-12-03T14:36:34+00:00
sve vesti

najave i saopštenja

Caritas Srbije na društvenim mrežama

facebook

3 days ago

Caritas Srbije
Danas se obeležava Međunarodni dan mladih! Mladi su prepoznati kao ranjiva kategorija i od 2018. godine našli su se u fokusu Caritasovih aktivnosti na ovim prostorima. Nezaposlenost je prepoznata kao jedan od ključnih problema. Uočen je veoma nepovoljan položaj mladih na tržištu rada, uslovljen sledećim problemima:• Neusklađenošću obrazovnih sistema sa zahtevima tržišta rada i nedostatkom podrške pri prelasku iz škole na tržište rada;• Nedostatkom radnog iskustva;• Nedostatkom profesionalne orijentacije i znanja o ličnim kompetencijama;• Nedostatkom mreža i kontakata sa potencijalnimposlodavcima;• Nedostupnošću informacija o uslugama za mlade;• Nedostatkom stažiranja i mogućnosti finansiranjaza preduzetničke ideje mladih.Nedavno je završena prva faza regionalnog projekta osnaživanja mladih YourJob, koji je u Srbiji realizovan u Zrenjaninu, Aleksincu, Irigu i Rumi. Tokom implementacije ovog projekta ostvareni su rezultati na koje smo veoma ponosni:- više od 1000 mladih prošlo je individualno karijerno savetovanje i vođenje - osnaženo je 207 osoba iz posebno osetljivih grupa (osoba sa invaliditetom, pripadnika/ca nacionalnih manjina, korisnika/ca socijalnih usluga)- 529 mladih prošlo je "soft skills" obuke - 179 mladih pohađalo je neki od profesionalnih kurseva,- 96 mladih imalo je priliku da bude na plaćenoj stručnoj praksi,- 62 mladih pohađalo je trening o preduzetništvu,- 18 mladih dobilo je finansijsku podršku za pokretanje sopstvenog biznisa- ostvarena je saradnja sa skoro 200 poslodavaca potpisano je 125 memoranduma o saradnji- 213 mladih se zaposlilo zahvaljujući projektu YourJobProjekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije, Caritasa Austrije i Renovabisa. Nadamo se da će se ovaj projekat uskoro nastaviti i proširiti i na druge gradove u Srbiji. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Go to Top