Savetovalište za povratnike

Na osnovu Sporazuma o readmisiji porodice ili pojedinci koji su ilegalno živeli u Evropskoj Uniji, ili nisu ostvarili pravo na azil, vraćaju se u matičnu zemlju. Saradnja na prihvatanju povratnika bio je jedan od uslova za prijem Srbije na belu listu zemalja Šengena, a samim tim je predstavljao korak ka evropskim integracijama. Kroz različite projekte, od 2006. godine, Caritas Srbije pruža pomoć povratnicima koji se vraćaju u Srbiju iz zemalja Evropske Unije.

U partnerstvu sa Caritasom Belgije, od 2006. do 2009. godine, Caritas Srbije je realizovao projekat reintegracije povratnike iz Belgije. Kroz ove tri godine porodicama koje su se prijavile na dobrovoljni povratak iz Belgije pomognuto je u obezbeđivanju smeštaja, pribavljanju dokumenata, lečenju i ostvarivanju prava u Srbiji. Nakon 2009. godine projekat je nastavljen u smanjenom obimu, kroz podršku pojedinačnim ranjivim povratnicima, koji su upućeni od strane Fedasila – Belgijske federalne agencije za prijem tražilaca azila, preko Caritasa Belgije.

Tokom 2017. i 2018. godine Caritas Srbije realizovao je i projekat pomoći povratnicima iz Austrije, koji je takođe zasnovan na pružanju pomoći pojedinačnim slučajevima korisnika, upućenim od strane Caritasa Austrije.

U okviru projekta „Integracija povratnika na osnovu Sporazuma o readmisiji u Srbiju“, koji finansira Caritas Nemačke, 2017. godine otvoreno je Savetovlište za povratnike u Beogradu. Savetovalište je namenjeno povratnicima u Srbiju, kao i članovima njihovih porodica koji su s njima doputovali, a koji su izgubili ili uskoro gube osnov za legalan boravak u SR Nemačkoj ili u nekoj drugoj zemlji-članici Evropske unije. Savetovalište nudi savetovanje, orijentaciju i nematerijalnu podršku i pomoć u vezi sa socijalnim, administrativnim, porodičnim i ličnim pitanjima. Mimo toga, savetovalište upućuje takođe i na druge organizacije čiji projekti obuhvataju materijalnu pomoć, kao i programe zapošljavanja i obrazovanja za povratnike.

Savetovalište za povratnike sarađuje neposredno sa mnogim ustanovama, institucijama i savetovalištima u zemljama Evropske unije – kako pre, tako i posle povratka povratnika u Srbiju – kako bi se predupredile ili otklonile sve poteškoće koje sprečavaju njihovu reintegraciju u Srbiji.

Usluge koje pruža Savetovalište za povratnike u Caritasu Srbije su besplatne.

Caritas Srbije
Savetovalište za povratnike
Vojvode Stepe 78 – Lokal 4
11000 Beograd
Radno vreme: radnim danima od 10.00 do 15.00 h

Tel.:                 +381 11 391 2612 und +381 64 886 6803 (Viber/Whatsapp)
E-Mail:            return-info@caritas.rs
Facebook:      Caritas Srbije Savetovalište

VESTI

Uspešna priča sa Projekta reintegracije povratnika

20.08.2020.|

U okviru Projekta reintegracije osuđivanih povratnika po sporazumu o readmisiji koji finansira International Social Service, međunarodno udruženje sa sedištem u Ženevi, korisnica Caritasovog Savetovališta za povratnike, N.R. iz Smedereva dobila je novčanu pomoć da pokrene [...]