Pomozimo bližnjem svom!

Caritasova mreža u Srbiji aktivno je uključena u akciju prikupljanja i pružanja pomoći osobama u potrebi na teritoriji Republike Srbije. Donacije se mogu uputiti uplatom na žiro račune Caritasa Srbije, posebno otvorene za ovu namenu. Za sve druge vidove pomoći  u odeći, obući, hrani, higijeni, lekovima…potrebno je kontaktirati najbliži dijecezanski Caritas oko koordinacije i dogovora.

Žiro račun za donacije u RSD: 220-31186-42
Žiro račun za devizne donacije: 11-305-0000260.8

Ovde preuzeti instrukcije za devizne donacije

I NAŠE „MALO“ U OVOM TRENUTKU NEKOME MOŽE DA ZNAČI „PUNO“!

Projekti Caritasa ne bi bili ostvareni ili ostvareni do kraja da nije bilo ljudi spremnih da finansijski podrže planove i ideju koju organizacija nastoji sprovesti i širiti. Zahvaljujući donatorima koji su na redovnoj ili periodičnoj osnovi nesebično pomagali stanovništvo u najtežim momentima potrebe, stvorene su mogućnosti da se pomogne i doprinese boljem razvoju kvaliteta života najugroženijih grupa stanovništva.

Caritas bi ovom prilikom želeo da se zahvali svim ljudima dobre volje koji su svojim nesebičnim zalaganjem i radom pomogli naše ideje, prepoznali probleme društva i metode kojima se oni mogu olakšati, kao i svim onima koji su finansijskom podrškom omogućili da se naše ideje sprovedu u delo.

U budućem periodu, pozivamo sve one sa kojima smo i dosad sarađivali, da nastavimo uspešnu saradnju, kao i one koji bi želeli da se priključe, da to učine.