Modeli ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava

U okviru Caritasovog projekta HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health Networks u Beogradu 24. i 25. oktobra i u Novom Sadu 26. i 27. oktobra, održan je trening pod nazivom „Modeli ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava“.

IMG_2614 (1)
Trening je okupio predstavnike udruženja osoba sa mentalnim smetnjama i invaliditetom, u cilju građenja mreže branilaca ljudskih prava. Predavač je bila Tiziana Ciampolini, inače ekspert na ovom projektu. Tokom treninga učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa načelima socijalne ekonomije, posebno sa socijalnim preduzetništvom, kao načinom ostvarivanja svojih ekonomskih prava.

flag yelow Projekat HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health Network je finansiran je od strane Evropske unije, u okviru programa Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

IMG_2620 (1)

 IMG_4909IMG_4919IMG_4947IMG_4960

Biskupi Srbije posetili Centar za azil u Krnjači

U okviru svog redovnog zasedanja u utorak 25. oktobra biskupi Srbije posetili su Centar za azil u Krnjači, gde su imali priliku da se upoznaju sa radom Caritasa u pružanju pomoći izbeglicama i migrantima. Biskupi su takođe imali priliku da razgovaraju sa upravnikom Centra za azil u Krnjači Radetom Ćirićem, kao i sa samim izbeglicama koje su smeštene u ovom centru.

IMG_2653 (1)IMG_2636IMG_2630IMG_2663 (2)

Predstavljen projekat Caritasa Valjevo u okviru “XXII Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti“ u Nišu

U okviru poziva “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” Caritas Valjevo sprovodi projekat “Za veću solidarnost prema starijima – klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući”, u partnerstvu sa Međuopštinskim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig.

Predstavnici Caritasa Valjevo Snježana Barić, ekspert na projektu,  Dušan Perić, menadžer projekta i Jovana Maksimović stručni radnik i koordinator usluge Pomoć u kući pri Zajedničkom centru za socijalni rad opština Lajkovac, Mionica i Ljig “Solidarnost” imali su čast i zadovoljstvo da predstave projektne aktivnosti i dosadašnje rezultate u četvrtak 20.oktobra u okviru “XXII Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti“ u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Nišu. Tema skupa bila je „Zajednica praktičara  – razmena postojećih  praksi i izazova za  socijalnu inkluziju ranjivih grupa, uključujući Rome“.

Više informacija o ovom događaju možete naći na linku: http://caritas-valjevo.rs/index.php/caritas-valjevo-dobrodosli/12-mentalno-zdravlje/82-predstavljen-klaster-kolubarskog-okruga-na-susretu-prakticara-u-nisu

nis

Skup posvećen razmeni postojećih  praksi i izazova za socijalnu inkluziju  realizovan je u okviru projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, a ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

SMANjIVANjE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U OPŠTINAMA ZAPADNE SRBIJE

U Petnici je 21. oktobra 2016. godine, održana radionica ,,Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda u opštinama Zapadne Srbije“, u organizaciji Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, Nacionalnog trening centra, Caritasa i UNISDR – Kancelarije Ujedinjenih Nacija za smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda. Obuku je sproveo Sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, u saradnji sa Sektorom za ljudske resurse – Nacionalnim trening centrom za vanredne situacije.

DSC_0495

Pored predstavnika ovih organizacija radionici su prisustvovali i predstavnici Uprave za vanredne situacije Grada Valjeva i Grada Šapca, načelnici kolubarskog i mačvanskog upravnog okruga, članovi opštinskih štabova za vanredne situacije opština zapadne Srbije kao i predstavnici javnih privrednih i komunalnih preduzeća, koja u okviru svojih delatnosti obavljaju aktivnosti zaštite i spasavanja.

IMG_3882

Prvo predavanje je održao spcijalni gost radionice gospodin Luca Rossi iz UNISDR – Kancelarije Ujedinjenih Nacija za smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda koji je prisutne upoznao sa Sendai protokolom, posvećujući posebnu pažnju smernicama koje se tiču prevencije i smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. U svom predavanju je istakao da ne postoji region na svetu koji je zaštićen od posledica katastrofa, precizirajući da je 4 milijarde ljudi pogođeno katastrofama, te da je Evropa na trećem mestu po ugroženosti. To su, kako navodi, bili dovoljni razlozi da sve države sveta, uključujući i Srbiju, posvete posebnu i dodatnu pažnju merama prevencije u cilju smanjivanja rizika. Da bi prevencija, prema smernicama Sendai protokola, bila efikasna i efektivna neophodno je da se donese Nacionalna strategija, iz koje proističe niz mera i aktivnosti od republičkog do nivoa jedinica lokalne samouprave, koje je neophodno realizovati u cilju smanjivanja rizika od posledica elementarnih nepogoda. Jedinice lokalne samouprave su polazna tačka u procesu smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Naznačio je i da je u procesu prevencije neophodna dobra saradnja između lokalne samouprave, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih (pravnih, privrednih lica). Takva saradnja će se “preneti” i na nacionalni nivo, što svakako osigurava da se rizik od posledica svede na prihvatljiv nivo. Izlaganje je završeno konstatacijom, da je proces smanjenja rizika zadatak svakog pojedinca, da čovek mora da se ponaša odgovorno, i time zajedno sa državnim institucijama pomogne u smanjivanju rizika od posledica.

DSC_0506

Drugo predavanje je održao predstavnik Sektora za vanredne situacije gospodin Ivan Baras, koji je istakao aktivnosti koje su realizovane u skladu sa Sendai protokolom, kao i druge aktivnosti koje su realizovane ili su u procesu realizacije u cilju smanjivanja rizika. Od majskih poplava sistem prevencije je, u skladu sa smernicama Sendai protokola, multisektorski sistem koji povezuje rad svih državnih organa, kao i nevladin sektor. Jedna od aktivnosti jeste i pravljenje plakata sa instrukcijama o samozaštiti u slučaju požara, poplave i zemljotresa, koji će biti postavljeni po školama širom Srbije. Iskoristio je priliku da prisutne upozna sa jednom od aktivnosti koju realizuju u saradnji sa Caritasom, koja ima za cilj da najugroženiju kategoriju društva, decu, pripremi za delovanje u kriznim situacijama. Plakati na kojima su objašnjeni postupci samozaštite u situacijama nastanka požara, poplave i zemljotresa će biti postavljeni po školama širom Srbije.

Direktor Nacionalnog trening centara, gospodin Lazarević, predstavio je dosadašnju saradnju Centra i Caritasa, kroz organizaciju i realizaciju nekoliko radionica i obuka.

Tokom diskusije, prisutni su izneli svoje iskustvo stečeno prvenstveno tokom krizne situacije u maju 2014. godine, a i u godinama koje su usledile. Inspirativna diskusija i raznolikost predstavljenih iskustva, od negativnih do pozitivnih, dokazuju da je neophodno da se na svim nivoima u državi uspostavi ili unapredi saradnja svih sektora da bi sve preduzete mere prevencije i pripreme bile uspešne.

IMG_3893

Caritasov tim iz Preševa pruža pomoć izbeglicama i u Bujanovcu

Prihvatni centar u Preševu je proširen za dodatne kapacitete u Bujanovcu, gde je smešteno 200 osoba, uglavnom porodice sa decom. Trenutno je u Preševu i Bujanovcu smešteno ukupno 1100 izbeglica.
Na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavnici Caritasa bili su prisutni na otvaranju Privremenog prihvatnog centra za migrante u Bujanovcu 14. oktobra 2016. godine. Ovom prilikom ministar Aleksandar Vulin se zahvalio predstavnicima Caritasa na dosadašnjem radu u pomoći izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju.

unnamed

Caritasov tim iz Preševa je već počeo sa podelom doručaka i u Bujanovcu, uz finansijsku podršku Nemačkog ministarstva inostranih poslova. Osim toga u Preševu Caritas i dalje svakodnevno deli obroke: doručak i ručak, pruža psiho-socijalnu podršku, organizuje radionice za decu, a uskoro će otvoriti i kutak za žene. Ove aktivnosti se realizuju uz finansijsku podršku Nemačkog ministarstva inostranih poslova i Caritasa Luksemburg.

image-0-02-01-3771f0540371507bf9421977a682e2e0dc31aee3235e62ec4f75e7b41fcad65f-V

Trening o ljudskim pravima u Pančevu

U okviru Caritasovog projekta HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health Networks 14. i 15. oktobra 2016. godine održan je trening „Izgradnja kapaciteta o opštim aspektima ljudskih prava“, koji je okupio predstavnike udruženja Na pola puta iz Pančeva, Zrak nade iz Kovina i Duševna oaza iz Vršca.IMG_4678

Predavači na treningu bili su Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava i Sara Dereta, direktorka Centra za praktičnu politiku. Kroz predavanja i radioničarski rad učesnike su upoznali sa opštom idejom i istorijom ljudskih prava, Međunarodnom poveljom o ljudskim pravima, situacijom u Srbiji, socijalnim i ekonomskim pravima, zaštitom ljudskih prava i pojmom diskriminacije. Jedan od ciljeva treninga je bio da se učesnici upoznaju sa mehanizmima zaštite ljudskih prava i načinima kako da ih inkorporiraju u rad svojih organizacija.

flag yelowProjekat HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health Network je finansiran je od strane Evropske unije, u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

IMG_4713

IMG_4692 IMG_4698

Vladičanska rezidencija u Šidu kao volonterski centar

U petak 14. oktobra u Šidu otvorene su i osveštane renovirane prostorije u Letnjoj vladičanskoj rezidenciji. Radove na renoviranju su najvećim delom finansirali Italijanska biskupska konferencija i Caritas Italije, sa ciljem da bi ove prostorije postale Volonterski centar i da bi za vreme trajanje migrantske krize pružale smeštaj svim volonterima i osobama koje svakodnevno pomažu izbeglicama i migrantima. Ideja je da se prostorije Letnje vladičanske rezidencije i nakon toga koriste za različite socijalne programe, kao centar odakle će se pružati pomoć.

slika 1

Finansijsku podršku za renoviranje ovih prostorija pružila je i Opština Šid, zajedno sa Predškolskom ustanovom “Jelica Stanivuković Šilja”, dok je Caritas Apostolskog Egzarhata zajedno sa parohom o. Mihajlom Režakom radio na realizaciji samog renoviranja. Radovi su podrazumevali uvođenje grejanja, obnavljanje zidova i plafona, pravljenje nove kuhinje u vrtiću, novih sanitarnih prostorija, stavljanje nove stolarije i renoviranje ulaznog stepeništa spolja i iznutra. Iako je dosta toga urađeno, potrebno je još mnogo radova da bi bila obnovljena cela zgrada.

slika 3

Tokom bogosluženja i konferencije za štampu vladika dr Đura Džudžar se zahvalio Italijanskoj biskupskoj konferenciji, Caritasu Italije, Opštini Šid i Crkvenoj opštini Šid na finansijskoj pomoći oko renoviranja prostorija.
U ime Caritasa Italije i Italijanske biskupske konferencije Daniele Bombardi je istakao da je glavni motiv za finansiranje obnove ove rezidencije bio upravo migranska kriza sa motom “Bio sam stranac i primili ste me”, kao i da će se nakon migrantske krize renovirane prostorije koristiti i za druge socijalne projekte.

slika 2

Reči zahvale na konferenciji za štampu uputili su i direktor Caritasa Srbije o. Vladislav Varga, član Opštinskog veća Šida Dragan Gutić, načelnik Opštinske uprave Romko Papuga, direktora PU ,,Jelica Stanivuković – Šilja” Jasmina Varga i Elemir Džudžar ispred Caritasa Apostolskog Egzarhata.
Na kraju svečanosti deca iz predškolske ustanove su izvela kratku predstavu, Zdenko Lazor je prisutne upoznao sa istorijom rezidencije i istorijom Rusina na ovim prostorima, a folklorni ansambl je izveo par narodnih pesama.

slika 4

ZAHVALJUJUĆI EVROPSKOJ UNIJI POKRENUTA USLUGA „POMOĆ U KUĆI“

Zahvaljujući projektu „Za više solidarnosti prema starijima – Klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući“ koji finansira Evropska unija kroz program “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, a sprovodi Caritas Valjevo u partnerstvu sa Zajedničkim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ Ljig i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig od jula meseca funkcioniše dnevna usluga u zajednici „Pomoć u kući“. Na teritoriji ove tri opštine kolubarskog okruga devet negovateljica uz podršku stručnog radnika pružaju podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života.

Photo 13

Usluga je dostupna odraslima i starijima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. Dom korisnika je okruženje u kome se pruža većina usluga, uz korišćenje usluga socijalnih i zdravstvenih službi u zajednici na način koji omogućava održanje maksimalnog stepena nezavisnosti i brige o potrebama korisnika. Sadržaj usluge „Pomoć u kući“ se kroz procenu potreba definiše individualnim planom prilagođenom potrebama korisnika, a usluga obuhvata niz sadržaja opšte nege i pomoći u kući.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što je opština Lajkovac uzela učešće na projektu „Za više solidarnosti prema starijima-Klaster Kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući“. Još jedan način da pokažemo brigu za starije i pružimo neophodnu pomoć u realizaciji njihovih osnovnih potreba. Kroz projektne aktivnosti jačamo kapacitete Zajedničkog centra za socijalni rad Solidarnost za opštine Ljig, Lajkovac, Mionica uspostavljanjem usluge pomoć u kući. Tako osnaženi, uz razmenu iskustva i timski rad svih partnera na projektu kreiramo uslove za bolji život pomenute ciljne grupe“, smatra Andrija Živković, predsednik Opštine Lajkovac.
Za Bobana Jankovića predsednika opštine Mionica učešće u projektu “Za više solidarnosti prema starijima-Klaster kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući” je od izuzetnog značaja za lokalnu sredinu jer su uz ovu uslugu najstariji Mioničani zadovoljni, a njihove porodice rasterećenije.
„Mi smo odgovorna lokalna samouprava i potrebe naših građana su nam na prvom mestu. Ljudi osećaju da nisu sami i da brinemo o njima. Veoma je važno i što naš zajednički Centar za socijalni rad Solidarnost, uz podršku Caritasa, stiče i implementira nova znanja u ovoj oblasti. Uspešna realizacija ovog projekta na našem području i zadovoljstvo naših sugrađana nas obavezuje da ovu uslugu održimo i posle projektnog perioda, što će naša opština i učiniti“ kaže Janković.

Photo 53

“Ovaj projekat je prvi veliki projekat u domenu socijalne zaštite stanovništva opštine Ljig. Kroz ovaj projekat se problemu starih i nemoćnih lica po prvi put pristupa sveobuhvatno: od sistemskog utemeljenja kroz odluke i pravilnike o socijalnoj zaštiti u cilju postizanja dugoročne institucionalizacije, do konkretne nege ugroženih lica u periodu trajanja projekta. Opština Ljig, kao jedan od partnetra, svoj interes u ovom projektu je pronašla u unapređenju kvaliteta svojih socijalnih usluga; obuhvatu socijalno ugroženih lica, kao i otvaranju novih radnih mesta. Imajući u vidu stalan porast broja usamljenih, starih i bolesnih osoba, naročito u udaljenim, seoskim sredinama, opština Ljig će u domenu svojih nadležnosti i mogućnosti, doprineti da aktivnost Centra „Solidarnost“ bude održiva i nakon formalnog završetka ovog projekta“ kaže Dragan Lazarević predsednik opštine Ljig.
Usluga se trenutno pruža za 100 lica sa teritorije opštine Mionica, Lajkovac i Ljig, a nakon isteka projekta koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije finansiranje i dalji razvoj ove dnevne usluge u zajednici prelazi pod okrilje lokalnih samouprava.

Informacije o projektu “Evropska podrška inkluzivnom društvu”

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).
Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Obeležen međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

U cilju obeležavanja 13. oktobra – Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa Caritas je organizovao različite ekološke i edukativne akcije, koje će se nastaviti i u narednom periodu u okviru kampanje smanjenja rizika od elementarnih nepogoda. Kampanja ima za cilj da podigne svest o značaju prevencije, neophodnosti učenja, unapređenje znanja i veština o ličnoj zaštiti i sprečavanju rizika posledica prirodnih katastrofa. Aktivnosti su usmerene na najmlađe, ali je edukacija namenjena i starijima, s obzirom na činjenicu da svi treba da se prepoznaju kao aktivni akteri i resurs za izgradnju otpornosti na katastrofe. Sve aktivnosti su podržane od strane lokalne samouprave i nadležnih institucija.
U Zrenjaninu je organizovana akcija čišćenja mulja iz tri odvodna kanala, koji se nalaze ispod kolskog puta na teritoriji mesne zajednice Mužlja. Ovi kanali nisu bili prohodni već vise od 20 godina, zbog čega su atmosferske padavine plavile kuće u celoj ulici. Volonteri lokalne mesne zajednice i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog drušva sproveli su akciju čišćenja kanala uz pomoć vatrogasnog tenka. Pored ove akcije planirano je i čišćenja smeća sa površine mesne zajednice koja je namenjena za park.

IMG_6124

U Vrbasu (mesna zajednica Kucura) je takođe organizovana manifestacija na kojoj su učestvovali predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Kucure, Caritasa Apostolskog egzarhata, predškolci i učenici O.Š. Bratstvo i jedinstvo iz Kucure, kao i meštani lokalne zajednice. Ovom prilikom su uručene nagrade deci predškolskog uzrasta, koja su učestvovala na likovnom konkursu na temu “Protivpožarna zaštita”. Prva dva najbolja rada su kao nagradu dobili vatrogasne kamione, priručnike “Pripremimo se sa Hermanom”, bojice i kabanice. Drugih pet najboljih radova je nagrađeno loptama, priručnicima i bojicama.

5

Volonteri dobrovoljci su prisutnima objasnili metode rada sa vatrogasnim vozilima i njihovim mogućnostima. U isto vreme đaci starijih razreda osnovne škole imali su predavanje o protivpožarnoj zaštiti i metodama upotrebe protivpožarnog aparata, a organizovan je i praktični deo pokazne vežbe u kojoj su mogli da učestvuju svi zainteresovani.
Prvenstvo učenja veština gašenja požara i korišćenja protivpožarnog aparata imali su đaci, koji su pokazali veliku zainteresovanost. Drugi deo praktičnog dela je bila prezentacija mera i aktivnosti koje se preduzimaju prilikom gašenja požara u zatvorenim prostorima. Ovaj deo vežbe su izvodili vatrogasci dobrovoljci, a zbog ozbiljnosti situacije i bezbednosnih razloga prisutni su mogli samo da posmatraju. Tokom vežbe prisutni su naučili kako pomoći i olakšati rad vatrogascima ukoliko dođe do sličnih situacija. U okviru pokazne vežne predstavljen je i simulirani požar na višespratnici i visokom rastinju, u slučaju šumskog požara.
Pokazna vežba za đake i meštane je završena demonstracijom metoda i načinom upotrebe mehanizacije i opreme koja se koristi za spasavanje iz ruševina, kao i za spasavanje u situacijama poplava (pod vodom i na vodi).

4

U cilju obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Osnovnoj školi „23. Oktobar” u Golubincima u Sremu održana je radionica za učenike starijih razreda. Na radionici učenicima je predstavljena igra „Ne rizikuj čoveče” koju je osmislio Caritas Srbije u cilju edukacije dece o elementarnim nepogodama.
Pored igre nagrađeni su najbolji radovi u okviru likovnog konkursa „Kako se zaštiti od elementarnih nepogoda”. Koordinator Caritasa Srem Petar Dujić zahvalio se nastavnicama i direktoru škole na spremnosti za saradnju i na inicijativi da se saradnja nastavi u cilju edukacije dece na temu smanjivanja rizika od katastrofa.

4

U Kraljevu je organizovana animacija dece u vrtiću Poletarac, a potom i edukacija dece u osnovnoj školi u mestu Konarevo. Predstavnici Caritasa su sa predstavnicima gradske uprave razgovarali sa učenicima o vanrednim situacijama, rizicima koji postoje i načinu ponašanja u takvim okolnostima.
Učenici i predškolci su imali priliku da postavljaju pitanja o svemu što ih interesuje u vezi sa elementarnim nepogodama, kao i da podele svoja iskustva.
Đaci škole u Konarevu su dobili na poklon igricu “Ne rizikuj čoveče” koja ima zadatak da približi i proširi znanja o reagovanju tokom elementarnih nepogoda, prvoj pomoći i zaštiti životne okoline.

20161013_113034

U okviru kampanje u Valjevu će biti organizovan i trening Psihološke prve pomoći, koji je namenjen profesionalcima iz Štabova za vanredne situacije, vatrogascima, policiji, lekarima, psiholozima i volonterima koji imaju želju da pomažu i budu aktivni tokom vanrednih situacija, a biće realizovan i materijal sa ciljem podizanja svesti pojedinaca za postupanje tokom zemljotresa i poplava.

Caritas Šabac obeležio Svetski dan mentalnog zdravlja

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja Caritas Šabac je, u saradnji sa Visokom medicinskom i poslovno-tehnoloskom školom strukovnih studija Šabac organizovao konferenciju „Karakteristike italijanskog modela zaštite mentalnog zdravlja u zajednici i mogućnosti primene u Srbiji”. S obzirom da u svom radu primenjuje iskustva italijanskog modela zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, Caritas je u svom Dnevnom boravku za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama “Sv. Sofija”, uoči Konferencije, organizovao i druženje sa korisnicima, saradnicima, partnerima i prijateljima, u želji da promoviše dostignuća u ovoj oblasti, ali i italijansku kulturu, jezik, kuhinju… Uz priču o “običnim” danima u kojima se ruše barijere, razbijaju stereotipi i jača vera da, uz mnogo znanja, rada i ljubavi, stvari mogu biti bolje, korisnici su proveli divno veče među prijateljima, osnaženi novom energijom, jači za stisak ruke, osmeh, zagrljaj…

MIKA

Na Konferenciji “Karakteristike italijanskog modela zaštite mentalnog zdravlja u zajednici i mogućnosti primene u Srbiji”, u ime domaćina okupljenima se obratila Slobodanka Bogdanović Vasić, predavač u Visokoj medicinskoj i poslovno-tehnoloskoj školi strukovnih studija Šabac, a na značaj teme i važnost održavanja Konferencije, kao i na uslove zaštite mentalnog zdravlja u našem okruženju i zakonsku regulativu, ukazao je Miroljub Nikolić, direktor Caritasa Šapca, koji je održao i uvodni modul na ovom stručnom skupu, kom su prisustvovali predstavnici Grada, brojnih partnerskih organizacija i struke. Predavanje o italijanskom modelu zaštite mentalnog zdravlja u zajednici održao je eminentni profesor Paolo Serra, psihijatar. Stručne module na Konferenciji održali su i dr Boris Jovanović, psihijatar i Sanja Geratović, stručni saradnik Caritasa Šapca i rukovodilac Dnevnog boravka „Sv. Sofija“.

SANJA

Grad podržava aktivnosti koje doprinose integraciji osoba sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama u zajednici, rekao je Branko Filipović, član Gradskog veća Šapca, koji je u ime grada Šapca pozdravio učesnike Konferencije.
Drago mi je što su danas ovde predstavnici različitih institucija i organizacija, posebno mi je zadovoljstvo što je uvaženi profesor Paolo Sera gost našeg grada. Svega toga ne bi bilo da nije organizatora ove Konferencije – Caritasa i Visoke medicinske i poslovno tehničke škole. Mislim da je Caritas pionir u mnogim projektima koje realizuje i da u mnogo čemu već predstavlja model i uzor. Konstantno nam skreće pažnju na ono što je važno – a briga o zaštiti mentalnog zdravlja jeste važna tema i treba da bude odgovornost svih nas. Zahvalan sam Caritasu na prilici koju pruža profesionalcima organizujući ovu Konferenciju i na svemu što čini za lokalnu zajednicu – poručio je Branko Filipović, član Gradskog veća Šapca.

Konferencija je bila izuzetna prilika da se razmene iskustva i stečena znanja u ovoj oblasti, kao i informacije o njenom daljem unapređenju i ulozi svih aktera društvenog života u obezbeđenju boljeg položaja za osobe iz marginalizovanih društvenih grupa u koje se ubrajaju i osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama.

SERRA

Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i…

Pročitajte ceo tekst

Biskupisjki susret Caritasa Subotica održan u Senti

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Caritas Subotica je organizovao ovogodišnji biskupijski susret volontera i radnika biskupijskog i  župnih Caritasa u Senti. Susret je održan uz blagoslov župnika Nagy Józsefa u župi Sveta Mala Terezija u Senti, uz prisustvo 85 volontera i saradnika iz 17 župa Subotičke biskupije. Susret je započeo Svetom misom zahvalnicom, koju je služio…

Pročitajte ceo tekst

Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine,…

Pročitajte ceo tekst

Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog…

Pročitajte ceo tekst

Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

Objavljeno u Uncategorized

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu. „Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević. Na kraju prezentacije, učesnici…

Pročitajte ceo tekst

Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije. U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve…

Pročitajte ceo tekst

Održane radionice u školama opštine Bač u okviru projekta ,,Znanjem do sigurnosti”

Objavljeno u Uncategorized

U osnovnim školama “Vuk Karadžić” u Baču, “Aleksa Šantić” u Vajskoj, “Jan Kolar” u Selenči , “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu i “Ivo Lola Ribar” u Plavnoj, 6. i 7. maja 2019. godine Caritas Apostolskog Egzarhata održao je radionice za učenike od trećeg do petog razreda, na temu smanjivanja…

Pročitajte ceo tekst

Održan susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije održan je 3. maja 2019. u Zrenjaninskoj katedrali i prostorijama biskupije. Na susretu se okupilo 95 volontera i saradnika Caritasa iz 17 župa Zrenjaniske biskupije. Domaćin susreta je bio predsednik Caritasa Zrenjaninske Biskupije Mons. Dr Ladislav Nemet SVD, Zrenjaninski biskup. Direktor Caritasa Zrenjaninske biskupije, g….

Pročitajte ceo tekst

Konkurs za odabir trenera

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Caritas Srbije objavljuje Konkurs za odabir trenera u okviru projekta SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe. Više informacija u prilogu: ToR Expert on Organizational Development and Strategic Planning

Pročitajte ceo tekst

Trening poverenika civilne zaštite grada Kruševca

Objavljeno u Uncategorized

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, koji je finansiran od strane Caritasa Nemačke, kao sastavni deo programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, 22.aprila 2019. godine, na Svetski dan planete Zemlje, u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca Caritas Srbije je realizovao trening za poverenike civilne…

Pročitajte ceo tekst

Dom za stare i siromašne “Sveta Elizabeta” u Maradiku

Objavljeno u Briga o starima

Dom “Sveta Elizabeta“ je odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uslovima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti. Caritas Bolzano – Bressanone i Biskupija Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen iz Italije pokrenuli su 2015. godine projekat izgradnje doma “Sveta Elizabeta” za siromašne i napuštene stare…

Pročitajte ceo tekst

Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

Objavljeno u Uncategorized

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine…

Pročitajte ceo tekst

Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava za osobe u potrebi u Sremskoj Mitrovici

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U saradnji sa župom “Sv. Dimitrija-đakona i mučenika”, tradicionalno već 17 godina, Caritas Sremska Mitrovica organizuje Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava. Prodajom rukotvorina vrednih volontera i korisnika Caritasa sakupljena su izvesna sredstva, dok su župljani donirali sredstva za ličnu higijenu i hranu. Sakupljeni artikli podeljeni su u pakete, koje su…

Pročitajte ceo tekst

Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za OSI u Sremskoj Mitrovici osvojio prvo mesto na polumaratonu u Beogradu

Objavljeno u Uncategorized

U nedelju 14.04.2019. održan je veliki Beogradski maraton. Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za osobe sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici, postigao je rekord od 2 sata i 30 minuta na polumaratonu i time bio stigao prvi od svih prisutnih osoba sa invaliditetom. Startni paket učešća na Beomaratonu 2019. Zoranu…

Pročitajte ceo tekst

Održan nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U Klubu poslanika u Beogradu, u sredu 10. aprila održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES. Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika…

Pročitajte ceo tekst