Volonteri

volonteri-poster-bGlavna obeležja rada Caritasa su volonteri i njihov aktivan doprinos (najčešće na nivou župa) saradnja sa lokalnim vlastima, dobra koordinacija sa drugim organizacijama u pružanju pomoći i brz odgovor na konkretne potrebe ljudi.

Volonter Caritasa je osoba čestitog života, koja prihvata principe Caritas-a i spremna je, iz humanih razloga i ljubavi prema bližnjem, redovno i organizovano posvetiti određeno vreme pomaganju ljudima i raditi na dobrobiti i razvoju zajednice.

Zbog velikog značaja rada volontera u organizaciji, budući planovi uključuju i rad na edukaciji svih koji žele dobrovoljno da pomognu ostvarivanju ideje Caritasa, širenja kulture davanja i solidarnosti u društvu, kao i snaženju volonterske mreže širom ovih prostora.

Radom volontera i profesionalnog osoblja uz podršku donatora, nastojimo doprineti stvaranju civilizacije koja se temelji na pravdi, miru, istini i solidarnosti uz puno poštovanje svake osobe bez obzira na versku nacionalnu, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost.