Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i g-din Ivan Baras iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije su predstavnicama Caritasa Internationalis g-đi Amparo Escobar i g-đi Floriani Polito predstavili napredak i dostignuća Srbije na temu smanjivanja rizika od katastrofa, istakavši da je saradnja sa Caritasom Srbije na visokom nivou.