Osnaživanje mladih za učestvovanje u procesima lobiranja i zagovaranja za pozitivne promene u društvu

U Novom Sadu od 25. do 27.februara 2019. godine, u okviru projekta Youth United – YOU! više od 15 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije učestvovalo je na treningu „Lobiranje i zagovaranje“. Trening su vodili Milica Nikoletić Rašković (Youth Worker and Cultural Manager) i Vuk Radulović (International Relations Manager), članovi Fondacije Novi Sad 2021, koji imaju veliko iskustvo u radu na projektima i inicijativama za mlade na lokalnom i međunarodnom nivou.

Glavni cilj treninga bio je podržati opšti cilj projekta u osnaživanju organizacija mladih, kao i osnaživanje multietničke i međuverske saradnje. Trening Lobiranje i zagovaranje sproveden je kako bi se učesnicima pružila podrška u razvijanju praktičnih veština povezanih sa planiranjem i sprovođenjem lobiranja i zagovaranja.

Tokom treninga mladi su imali priliku da se upoznaju sa pojmovima lobiranja i zagovaranja, kao dobrim alatom u procesima koji donose pozitivne promene u društvu. Kroz praktične primere iz BiH, Slovenije i Srbije radilo se na prepoznavanju ovakvih procesa koje su učesnici sami pronašli i predstavili na treningu.

Metodologija koja je korišćena za obuku bila je interaktivna i uključivala je veliki broj praktičnih primera. Učesnici su imali priliku da razgovaraju i sa Vukašinom Grozdanovićem, liderom European Youth Capital titule Novi Sad. Tokom razgovora učesnici su saznali šta zagovaranje i lobiranje zaista znače u praksi i kako se odvija proces lobiranja za omladinske politike u Srbiji. Učesnici su takođe predstavili primere zagovaranja iz svojih zemalja i razgovarali o njihovoj strukturi i rezultatima. U okviru treninga učesnici su imali priliku da posete Svilaru, novu kulturnu tačku u Novom Sadu, koju je obnovila Fondacija Novi Sad 2021. Tamo su imali priliku da razgovaraju sa predstavnikom nevladine organizacije koji se zalagao za ovo mesto u proteklih 6 godina. Podela iskustava ostavila je poseban utisak na učesnike, jer su mogli da uvide koliko zaista godina i osoba mora biti uključeno, kako bi kampanja zagovaranja bila uspešna. Samim treningom, posetama projektima i organizacijama u Novom Sadu mladi su dobili priliku da nauče nešto novo i upoznaju se sa primerima dobre prakse.

Trening je održan u okviru projekta Youth United, koji je ko-finansiran od strane Evropske Unije, kroz Erasmus + program. Ovaj projekat sprovodi Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno sa Caritasom Slovenije, Caritasom Srbije i ukupno 15 organizacija mladih iz ovih zemalja. 

BRAVO STUDENT

Bravo Student je podprojekat u okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, koji je nastao sa idejom da se senzibiliraju župni Caritasi u vezi sa pružanjem pomoći studentima. U Srbiji živi veliki broj mladih ljudi, koji žele da studiraju, ali njihovi roditelji nisu u mogućnosti da im obezbede potrebna sredstva za studije. Razlozi za to su brojni, bilo da su u pitanju studenti iz socijalno – ugroženih porodica, porodice sa više dece, deca samohranih roditelja, deca čiji roditelji imaju mala primanja ili nemaju nikakva primanja, kao i  brojni drugi razlozi. Smatramo da je ovo jedna od važnih potreba i da Caritas u Srbiji može i treba da pomogne studentima. Želimo da u našim župnim zajednicama počnemo razmišljati o ovoj potrebi tokom Korizme 2019. godine i da potaknemo naše župne Caritase da organizuju karitativne akcije sa ciljem da se pomogne studentima.

Pomoć studentima je svakako jedna od potreba, na koju želimo skrenuti pažnju župnim Caritasima. Svaki student tokom svake godine studija ima brojne troškove, kao što su: troškovi za stanovanje, ishranu, gradski prevoz, nabavku knjiga, skripti i pribora za rad. Cilj je da se kroz ovaj projekat pruži pomoć za najosnovnije potrebe: stanovanje, ishranu i prevoz i da se na taj način olakša studentu i njegovoj porodici tokom perioda studiranja.

Za ostvarivanje prava na pomoć ima svaki student bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost ukoliko ispunjava neke od sledećih uslova:

  • da je student upisao redovne osnovne studije
  • da potiče iz socijalno ugrožene porodice
  • da je dete samohranih roditelja
  • da dolazi iz porodice koja ima troje ili više dece
  • da je dete čiji roditelji nemaju stalna mesečna primanja
  • da je dete čiji su roditelji primaoci novčane socijalne pomoći
  • da je dete roditelja čija su mesečna primanja mala ili nedovoljna.

Pomoć studentu može pružiti svaka župa, bilo seoska, bilo gradska župa. Ukoliko jedna župa ne može izdvojiti potrebna sredstva za jednog studenta, može se udružiti sa susednom župom i zajedničkim sredstvima pomoći jednom studentu. Ukoliko župa ima kandidata, a nema sredstava da podrži studenta, može da kontaktira druge župe ili da se obrati svom dijecezanskom Caritasu, koji bi onda koordinirao koji župni Caritas bi mogao da pruži pomoć tom kandidatu.

Župe koje se nalaze u gradovima, sedištima fakulteta i viših škola, a koje imaju mogućnost da podrže studente, potrebno je da o tome obaveste svoj dijecezanski Caritas, koji će tu informaciju proslediti župama, posebno onima, koje nisu u mogućnosti da prikupe potrebna sredstva za stipendiranje jednog studenta.

Želja nam je da kroz ovaj projekat, osim pružanja pomoći siromašnim studentima, potaknemo i svest svih vernika o kršćanskoj dobrotvornosti, kao bitnoj dimenziji kršćanske vere i života.

Predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država posetila Caritas Srbije

Na svom prvom putovanju kroz Srbiju predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država, zadužena za prikupljanje sredstava za pomoć Crkvi u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Tetiana Stawnychy, posetila je i Caritas Srbije u ponedeljak 4. februara 2019. godine. Kroz razgovor sa direktorom Caritasa Srbije vlč. Ivicom Damjanovićem i zaposlenima u Caritasu Srbije, imala je priliku da se upozna sa nekim od projekata Caritasa u Srbiji, kao što su razvoj župnih Caritasa, rad na promociji mentalnog zdravlja, savetovalište za povratnike, smanjivanje rizika od katastrofa i pomoć izbeglicama i migrantima. G-đa Tetiana Stawnychy izrazila je zainteresovanost za aktivnosti Caritasa u Srbiji i otvorenost za saradnju na projektima, koji imaju za cilj jačanje mreže i pomoć osobama u potrebi.

Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i…

Pročitajte ceo tekst

Biskupisjki susret Caritasa Subotica održan u Senti

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Caritas Subotica je organizovao ovogodišnji biskupijski susret volontera i radnika biskupijskog i  župnih Caritasa u Senti. Susret je održan uz blagoslov župnika Nagy Józsefa u župi Sveta Mala Terezija u Senti, uz prisustvo 85 volontera i saradnika iz 17 župa Subotičke biskupije. Susret je započeo Svetom misom zahvalnicom, koju je služio…

Pročitajte ceo tekst

Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine,…

Pročitajte ceo tekst

Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog…

Pročitajte ceo tekst

Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

Objavljeno u Uncategorized

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu. „Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević. Na kraju prezentacije, učesnici…

Pročitajte ceo tekst

Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije. U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve…

Pročitajte ceo tekst

Održane radionice u školama opštine Bač u okviru projekta ,,Znanjem do sigurnosti”

Objavljeno u Uncategorized

U osnovnim školama “Vuk Karadžić” u Baču, “Aleksa Šantić” u Vajskoj, “Jan Kolar” u Selenči , “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu i “Ivo Lola Ribar” u Plavnoj, 6. i 7. maja 2019. godine Caritas Apostolskog Egzarhata održao je radionice za učenike od trećeg do petog razreda, na temu smanjivanja…

Pročitajte ceo tekst

Održan susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije održan je 3. maja 2019. u Zrenjaninskoj katedrali i prostorijama biskupije. Na susretu se okupilo 95 volontera i saradnika Caritasa iz 17 župa Zrenjaniske biskupije. Domaćin susreta je bio predsednik Caritasa Zrenjaninske Biskupije Mons. Dr Ladislav Nemet SVD, Zrenjaninski biskup. Direktor Caritasa Zrenjaninske biskupije, g….

Pročitajte ceo tekst

Konkurs za odabir trenera

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Caritas Srbije objavljuje Konkurs za odabir trenera u okviru projekta SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe. Više informacija u prilogu: ToR Expert on Organizational Development and Strategic Planning

Pročitajte ceo tekst

Trening poverenika civilne zaštite grada Kruševca

Objavljeno u Uncategorized

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, koji je finansiran od strane Caritasa Nemačke, kao sastavni deo programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, 22.aprila 2019. godine, na Svetski dan planete Zemlje, u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca Caritas Srbije je realizovao trening za poverenike civilne…

Pročitajte ceo tekst

Dom za stare i siromašne “Sveta Elizabeta” u Maradiku

Objavljeno u Briga o starima

Dom “Sveta Elizabeta“ je odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uslovima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti. Caritas Bolzano – Bressanone i Biskupija Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen iz Italije pokrenuli su 2015. godine projekat izgradnje doma “Sveta Elizabeta” za siromašne i napuštene stare…

Pročitajte ceo tekst

Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

Objavljeno u Uncategorized

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine…

Pročitajte ceo tekst

Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava za osobe u potrebi u Sremskoj Mitrovici

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U saradnji sa župom “Sv. Dimitrija-đakona i mučenika”, tradicionalno već 17 godina, Caritas Sremska Mitrovica organizuje Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava. Prodajom rukotvorina vrednih volontera i korisnika Caritasa sakupljena su izvesna sredstva, dok su župljani donirali sredstva za ličnu higijenu i hranu. Sakupljeni artikli podeljeni su u pakete, koje su…

Pročitajte ceo tekst

Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za OSI u Sremskoj Mitrovici osvojio prvo mesto na polumaratonu u Beogradu

Objavljeno u Uncategorized

U nedelju 14.04.2019. održan je veliki Beogradski maraton. Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za osobe sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici, postigao je rekord od 2 sata i 30 minuta na polumaratonu i time bio stigao prvi od svih prisutnih osoba sa invaliditetom. Startni paket učešća na Beomaratonu 2019. Zoranu…

Pročitajte ceo tekst

Održan nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U Klubu poslanika u Beogradu, u sredu 10. aprila održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES. Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika…

Pročitajte ceo tekst