Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog društva, kao i pojedince u ponašanju i preduzimanju aktivnosti, u cilju da se posledice prirodnih katastrofa dovedu na prihvatljiv nivo i stepen.

Ove godine Globalna platforma će se održati u periodu od 15. do 18. maja u Ženevi i na njoj će biti prisutan veliki broj predstavnika država koje su članice Organizacije Ujedinjenih Nacija, kao i predstavnika organizacija civilnog društva i međunarodniih organizacija. Caritas Srbije će biti jedan od učesnika na Globalnoj platformi  i tom prilikom predstaviti zainteresovanima dosadašnji uspeh u implementaciji smernica Sendai protokola. Pored navedenog biće prezentovano i dosadašnje iskustvo stečeno tokom petogišnje realizacije programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa u Srbiji. Caritas Srbije će prisustvo na skupu iskoristiti i za organizaciju bilateralnih sastanaka sa drugim međunarodnim organizacijama i predstavnicima država.