O Caritasu

Caritas je socio-humanitarna organizacija Katoličke Crkve, čija je misija zaštita i promocija dostojanstva svake ljudske osobe, stvorene na sliku Božju. Sama reč Caritas znači delotvorna hrišćanska ljubav, (na latinskom Deus caritas estBog je ljubav 1 Jv 4,16).

Caritas, kao humanitarna organizacija, svoj rad temelji na Evanđelju i Socijalnom učenju Katoličke Crkve, koji su u značajnoj meri oblikovali duhovni, politički i društveni okvir današnje Evrope. 

Ova organizacija pomaže ljudima bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, a najviše osobama koje žive na marginama društva: starim licima, usamljenima, bolesnima, osobama sa posebnim potrebama, i drugima.

Caritas Srbije

Caritas Srbije je prisutan na socio-humanitarnom planu već više od 20 godina (prvobitno pod imenom Caritas Jugoslavije, zatim Caritas Srbije i Crne Gore i danas Caritas Srbije). Član je međunarodnih konfederacija Caritasa Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritasa Evrope sa sedištem u Briselu. Uz podršku članica ove mreže, ali i drugih donatora u proteklom periodu Caritas Srbije je pripremao, organizovao i realizovao različite programe pomoći ljudima u potrebi.

U duhu svoje karitativne misije, tokom devedesetih, realizovao je pre svega aktivnosti usmerene na pružanje humanitarne pomoći ljudima u potrebi. Početkom dvehiljaditih, međutim, proširuje svoj program rada i na razvojne programe i projekte. Danas je Caritas Srbije prepoznat kao pružalac pomoći u urgentnim situacijama, kao zagovarač za reformu zaštite mentalnog zdravlja i proces deinstitucionalizacije psihijatrijskih pacijenata, zatim kao promoter socijalnog preduzetništva i važan akter u aktivnostima koje imaju za cilj podizanje svesti i smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa.

01 logo pozadi