Tri godine rada Caritasovih vešeraja za izbeglice u Srbiji

Tokom više od tri godine pružanja pomoći izbeglicama i migrantima Caritas u Srbiji razvio je mnoge inovativne aktivnosti, koji predstavljaju bitan deo svakodnevnog života izbeglica. Tako je u novembru 2015. godine Caritas započeo sa uslugama vešeraja za izbeglice koje borave u prihvatnim centrima Krnjača i Preševo. Pre nego što je Caritas uveo ove usluge nije postojalo nijedno mesto gde su izbeglice mogle da operu svoj veš, što je predstavljalo veliki problem za porodice sa decom. Kroz ovu uslugu uvedene su mašine za pranje i sušenje veša sa brzim programima rada, što je u tom trenutku bilo posebno značajno za izbeglice u tranzitu, kako bi mogle brzo da operu veš i nastave sa putovanjem kroz Srbiju. 

Caritasovi vešeraji su naknadno otvoreni i u prihvatnim centrima Kikinda, Obrenovac i Adaševci, gde i dalje rade, zahvaljujući podrsci Caritasa Nemačke i Caritasa Austrije. U Prihvatnom centru Preševo veš mašine su bile aktivne sve do njegovog zatvaranja sredinom avgusta ove godine, kada su premeštene u Prihvatni centar Bujanovac, gde su nastavile sa radom.

Kroz Caritasove vešeraje pere se lični veš izbeglica, kao i posteljina, ćebad i peškiri prihvatnih centara.  Na ovaj način smanjuje se širenje zaraza, doprinosi se celokupnoj higijeni centara i dobrobiti izbeglica koje borave u ovim centrima.

U Centru za azil Krnjača, kroz koji su prošle hiljade izbeglica i u kom trenutno boravi preko 500 osoba, mašine postavljene u Caritasovom kontejneru rade punim kapacitetom.  U kontejneru se nalazi četiri kompleta mašina za pranje i sušenje veša, koje se koriste za pranje ličnih stvari izbeglica. U centralnom vešeraju Prihvatnog centra Krnjača nalazi se još četiri kompleta mašina, koje je Caritas dao na raspolaganje Komesarijatu za izbeglice i koje se koriste se za pranje posteljine i ćebadi. Zahvaljujući podršci Caritasa Nemačke i Caritasa Austrije vešeraj je otvoren od 8 do 20 časova svakog radnog dana, a subotom od 10 do 18 časova.

 

 

Održan sastanak radne grupe za socijalnu inkluziju

U okviru projekta Societies – Support of CSOs in empowering technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe u utorak 30. oktobra održan je šesti sastanak Radne grupe za socijalnu inkluziju.

Cilj sastanka bio je da se inicira razgovor i diskusija na temu Usluge socijalne zaštite. Upravo zbog toga sastanak je okupio i predstavnike organizacija civilnog društva koje pružaju usluge socijalne zaštite i koji su pozvani da podele svoje iskustvo, kao i izazove s kojima se suočavaju u praksi.

Nacionalni forum na kome će biti predstavljene preporuke izrađene u okviru projekta Societies, za unapređenje politika o socijalnoj inkluziji planiran je za april 2019.

Kako se zaštititi od požara?

Pogledajte kratak video o tome kako se možete zaštititi od požara. Video je nastao u okviru projekta Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, u saradnji Sektora za vanredne situacije – MUP-a Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Caritasa Srbije.

 

 

Caritasove kreativne aktivnosti sa izbeglicama u Krnjači

U Centru za azil Krnjača u Beogradu, u dve prostorije koje su date na raspolaganje Caritasu od strane Komesarijata za izbeglice i migracije, sprovodi se niz kreativnih, edukativnih i okupacionih aktivnosti za izbeglice i migrante.

Odrasli imaju mogućnost da uče engleski i srpski jezik, učestvuju u kreativnim radionicama i igraju društvene igre. Veliki broj žena ovde provodi vreme u aktivnostima šivenja, pletenja i pravljenja različitih ukrasnih predmeta, koji se koriste između ostalog za dekoraciju prostorije za rad i njihovih soba.

 

Za decu školskog uzrasta Caritas organizuje dopunske časove, kako bi im pomogao u pisanju domaćih zadataka i učenju srpskog jezika, kao i drugih školskih predmeta.

Izbeglicama i migrantima u ovim prostorijama na raspolaganju je Caritasovo stručno osoblje: psiholozi, prevodioci i edukatori, sa kojima mogu da razgovaraju o svojim ličnim problemima, da dobiju različite informacije i koji mogu da ih upute na dodatne izvore pomoći.

 

Druga prostorija namenjena je deci od 2 do 6 godina i u njoj se takođe uče srpski i engleski jezik, govori o svetu oko nas i organizuju časovi matematike, prilagođeni uzrastu ove dece. Za decu organizuju se kreativne, sportske i muzičke radionice, kao i vreme za igru i ples. Sve ove aktivnosti sprovode se u cilju boljeg razvoja dece i njihovih sposobnosti. Caritasov tim usmerava decu da sarađuju međusobno, a njihovi zajednički radovi ukrašavaju ovaj prostor, stvarajući šarenu i veselu atmosferu. Kroz muzičke radionice mališani se opuštaju i razvijaju motoričke i orientacione sposobnosti. Gledanje crtanih filmova, koje privlači veliki broj dece, osim zabave u ovoj prostoriji predstavlja i način usvajanja određenih znanja, učenja jezika i razvijanja sposobnosti održavanja pažnje i koncentracije.

Komunikacija sa odraslima i sa decom se sve više odvija na srpskom jeziku, što je dokaz napretka izbeglica u učenju jezika.

Družili smo se i na sajmu knjiga

Sajam knjiga u Beogradu i ove godine bio je najposećeniji sajam u regionu. Kao i svake godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije imalo je svoj štand, na kojem je svoje mesto imao i Sektor za vanredne situacije, koji je predstavio edukativne materijale realizovane u saradnji sa Caritasom Srbije.

Tokom trajanja sajma deca i đaci su mogli kroz bojenje bojanki o poplavama, požarima i zemljotresima, ili čitanje slikovnica o požarima i poplavama, da nauče o tim prirodnim nepogodama i aktivnostima koje mogu i treba da preduzmu da bi se zaštili. U edukativnom materijalu koji ima za cilj da upozna i nauči decu o osnovim pojmovima o prirodnim katastrofama, kao i merama i aktivnostima samozaštite, poseban akcenat je dat i na zaštiti životne sredine.

Tokom druženja na sajmu, kroz razmenu zanimljivih i maštovitih pitanja mališana, pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade, Sektora i Caritasa Srbije decu su usmeravali ka pravim odgovorima i postupcima u slučaju nastanka krizne situacije.  

Održan trening za trenere volontera

U subotu 27.10.2018. u okviru projekt Razvoj Caritasa  – smanjenje siromaštva Caritas Srbije je održao celodnevni trening za trenere volontera. Trening je održan u dvorani župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu,p risustvovalo je 14 osoba iz svih biskupija u Srbiji, među kojima je bilo kako volontera, tako i zaposlenih u Caritasu. Voditelj programa bio je gospodin Robert Futač, voditelj socijalnih programa u Hrvatskom Caritasu.

 

Na početku susreta sve prisutne je pozdravila predstavnica Caritasa Srbije, Kristina Šnajder Deak, a zatim je župnik župe Uznesenja BDM u Zemunu, preč. Jozo Duspara poželeo dobrodošlicu i započeo program uvodnom molitvom, nakon koje su se svi učesnici predstavili i istakli šta očekuju od ovog susreta. U prvom delu programa prisutni su imali priliku da čuju predavanja na teme: Volonterstvo i župni Caritas i Vođenje i aktivnosti župnih Caritasa, a zatim su svi prisustvovali Svetoj misi, tokom koje je preč. Jozo Duspara istakao da današnji susret predstavlja jedan korak dalje na putu razvoja Caritasa u Srbiji.

Po završetku Svete mise i  ručka, usledio je deo programa u kojem je prvo predavanje bilo na temu Komunikacija i rad sa korisnicima, nakon kojeg su učesnici bili podeljeni u tri manje grupe, koje su kroz nekoliko kratkih vežbi i zadataka proverili svoje znanje o komunikaciji i njenoj važnosti, a ujedno su se upoznali i sa tehnikama komunikacije. Kroz narednu temu, Knjigovodstvo župnih Caritasa, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada administracije Caritasa u Hrvatskoj na svim nivoima, župnom, biskupijskom i nacionalnom. Gospodin Robert Futač je u okviru ove teme istakao važnost vođenja kartoteke korisnika, evidencije donacija i evidencije pružene pomoći i predstavio neke osnovne obrazce, koji se mogu prilagoditi i koristiti i u okviru Caritasove mreže u Srbiji. Nakon toga, učesnici su ponovo podeljeni u tri manje grupe i svaka grupa je dobila zadatak da napravi plan pomoći za konkretnu situaciju jedne porodice u potrebi. Na zadovoljstvo predavača, sve tri grupe su uspešo napravile plan pomoći i uspešno rešile postavljene zadatke.

Na samom kraju susreta, prezentovani su i primeri dobre prakse aktivnosti župnih Caritasa, a zatim su svi učesnici učestvovali i u evaluaciji programa treninga, tokom koje je svako izneo mišljenje da li je program ispunio njihova očekivanja, šta su doživeli tokom ovog susreta, a isto tako sagledali su dobre i loše strane u načinu rada Caritasa u Srbiji i izneli svoje mišljenje i svoje predloge šta bi trebalo činiti u budućem periodu u okviru razvoja Caritasove mreže u Srbiji.

Gospodin Robert Futač je susret završio rečima Majke Tereze: „Činimo mala djela, ali s velikom ljubavlju“ i time ukazao da razvoj Caritasa predstavlja jedan dug proces, na kojem trebamo i moramo postepeno raditi u narednom periodu.

Druženje starijih osoba i volontera župskih Caritasa Apostolskog Egzarhata

Povodom obeležavnja meseca starih, 25.10.2018. u Kucuri volonteri župnog Caritasa organizovali su druženje za starije osobe i volontere iz župskih Caritasa Kucure, Novog Sada i Kule. Poslepodnevno druženje, na kojem je bilo prisutno preko 80 starijih osoba počelo je prigodnom molitvom i dobrodošlicom župnika u Kucuri, kao i koordinatora župskih i biskupijskog Caritasa. Veseloj atmosferi na druženju doprinela je živa muzika, pa je većina prisutnih malo i zaplesala. Na kraju je svaki učesnik dobio jednu knjigu na poklon.

Ovakava druženja biće organizovana i u narednom periodu, jer se pokazalo da su veoma značajna za korisnike, a ujedno su i dobra prilika za volontere župskih Caritasa da razmenjuju iskustva i da jedni drugima prenose primere dobre prakse u radu župskih Caritasa, što je naročito važno za volontere tek osnovanih župskih Caritasa.

 

Trening za predstavnike lokalnih samouprava Banatskih vodotokova

Predstavnici opština i gradova udruženih u „Banatske vodotoke“ prisustvovali su u petak 26. oktobra treningu o kriznoj komunikaciji u sali Skupštine opštine Zrenjanin, koje je održao prof. dr Želimir Kešetović, sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Trening je organizovan u saradnji Opštine Zrenjanin i Caritasa Srbije. Početak treninga iskorišćen je da se lokalne samouprave Banata upoznaju sa dosadašnjim aktivnostima Caritasa u prevenciji rizika prirodnih katastrofa i pripremi stanovništva, kao i sa iskustvima u komuniciranju sa stanovništvom u kriznim situacijama. Osim za upoznavanje sa novim tehnikama komuniciranja pre, u toku i posle krize, prisutni su iskoristili prisustvo profesora za razmenu ideja i predloga o drugim oblicima i aktivnostima prevencije i pripreme lokalnih samouprava u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Po završteku treninga svi prisutni izrazili su želju za daljom saradnom u ostvarivanju zajedničkog cilja sigurnije budućnosti i veće otpornosti lokalnih samouprava i građana na prirodne nepogode.

Caritasov vešeraj na usluzi izbeglica i lokalne populacije u Kikindi

Prihvatni centar za izbeglice i migrante u Kikindi nalazi se daleko od grada i nema mogućnosti za priključenje na kanalizacionu mrežu. Otpadne vode sakupljaju se u septičkoj jami koja nije predviđena za veliki broj korisnika, a kako bi se izbegle zaraze ona se prazni dva puta dnevno.

Iz tog razloga 2017. godine, u dogovoru sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Caritas je otvorio vešeraj za potrebe izbeglica i migranata izvan prihvatnog centra, u prostorijama bivše župe Svetog Josipa u Kikindi, gde su obezbeđeni uslovi za pranje, sušenje i peglanje veša i posteljine izbeglica i migranata. Veš iz prihvatnog centra se tako trasportuje do vešeraja i vraća se opran, osušen i upakovan.

Pored vešeraja Caritas obezbeđuje i sredstva za održavanje lične higijene migranata i izbeglica u Kikindi, sredstva za održavanje čistoće životne okoline i higijene prostorija prihvatnog centra, kako bi se smanjile infekcije i zarazne bolesti.

Osim za potrebe izbeglica i migranata ovaj vešeraj se koristi i za potrebe siromašne lokalne populacije, onih koji za to nemaju uslove ili mogućnosti, pre svega starih, nemoćnih i usamljenih osobama. Transport veša se vrši od njihovih kućnih adresa do vešeraja i nazad, tako da besplatno dobijaju opran, osušen i ispeglan veš.

Andrej ima 34 godine i stanuje sam, u stanu koji je nasledio od oca. Živeo je samo sa ocem od svoje 10 godine, kada ih je majka ostavila, sve do pre tri godine, kada mu je otac preminuo od raka. Otac je imao malu penziju, od koje je trebalo obojica da se izdržavaju, ali je veći deo trošio na alkohol. Pored toga većinu nameštaja je prodao ili menjao, kako bi imao za piće. Andreju je ostao samo kauč, na kome spava i ormar sa malo garerobe.

Osim toga što je ostao sam, Andrej je i plućni bolesnik i nije u stanju da radi zbog svoje bolesti. Veliki deo vremena provodi u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti.

Snabdevanje strujom i vodom mu je ukinuto, jer nije mogao da plaća račune, kao i socijalna pomoć, jer poseduje nekretninu u svom vlasništvu. U stanu nema čime da se greje, pa zimi ponekad odlazi kod prijatelja, da se malo ogreje.

Tekuću vodu za kupanje, umivanje i piće donosi sa česme iz dvorišta, kada mu dozvoljavaju vremenski uslovi, jer se zimi česma zaledi. Nema gde da opere svoju odeću, zbog čega je za njega veoma dragocena usluga pranja i sušenja veša koju mu od juna meseca ove godine obezbeđuje Caritas Zrenjaninske biskupije. Pored toga volonteri Caritasa se trude da mu pomognu i na druge načine i da pronađu rešenja za njegove probleme.

Usluge vešeraja u Kikindi finansirane su od strane Caritasa Nemačke.

Caritasova radionica šivenja i krojenja u Prihvatnom centru Principovac

U prihvatnom centru Principovac za izbeglice i migrante koji žele da nešto sašiju ili preprave svoju odeću na raspolaganju je Caritasova radionica šivenja i krojenja. Radionicu najviše posećuju žene koje borave u ovom centru, kako bi šile posteljinu i zavese za vrata i prozore, kao i haljine i majice od materijala koji Caritas obezbeđuje svakog meseca. Žene izbeglice uglavnom šiju zajedno i pomažu jedna drugoj. Muškarci su se takođe dobro pokazali u šivenju i krojenju, a kroz rad trude se i da podučavaju jedni druge. Oni koji nisu tako vešti u šivenju i krojenju uglavnom dolaze u radionicu kako bi potražili pomoć, naročito oko popravljanja garderobe, torbi i rančeva. Osim šivenja u okviru ove radionice odvija se i heklanje i štrikanje, u čemu su do sada posebne veštine pokazale mlade devojke koje borave u ovom prihvatnom centru.

Sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

U toku Globalne platforme za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa danas je u Ženevi održan radni sastanak predstavnika Caritasa Internationalis i delegacije Republike Srbije, na kom su razmenjena iskustva na temu smanjivanja rizika. Predstavnici delegacije Republike Srbije na ovom događaju g-đa Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i…

Pročitajte ceo tekst

Biskupisjki susret Caritasa Subotica održan u Senti

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Caritas Subotica je organizovao ovogodišnji biskupijski susret volontera i radnika biskupijskog i  župnih Caritasa u Senti. Susret je održan uz blagoslov župnika Nagy Józsefa u župi Sveta Mala Terezija u Senti, uz prisustvo 85 volontera i saradnika iz 17 župa Subotičke biskupije. Susret je započeo Svetom misom zahvalnicom, koju je služio…

Pročitajte ceo tekst

Sastanak koordinacione grupe projekta SOCIETIES održan u Baru

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U organizaciji Caritasa Crne Gore 14. maja 2019. godine u Baru održan je četvrti sastanak Koordinacione grupe projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih veština, socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima realizovanim 2018. godine,…

Pročitajte ceo tekst

Caritas Srbije učestvuje na Globalnoj platformi za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Objavljeno u Uncategorized

Globalna platforma za smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa osnovana je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija sa ciljem da sve zainteresovane stane razmene svoja iskustva, naučna otkrića, napredak, nedostatke, ideje i dostignuća u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Zaključci i preporuke sa ovog skupa predstavljaju smernice za države, organizacije civilnog…

Pročitajte ceo tekst

Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

Objavljeno u Uncategorized

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu. „Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević. Na kraju prezentacije, učesnici…

Pročitajte ceo tekst

Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije. U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve…

Pročitajte ceo tekst

Održane radionice u školama opštine Bač u okviru projekta ,,Znanjem do sigurnosti”

Objavljeno u Uncategorized

U osnovnim školama “Vuk Karadžić” u Baču, “Aleksa Šantić” u Vajskoj, “Jan Kolar” u Selenči , “Moše Pijade” u Bačkom Novom Selu i “Ivo Lola Ribar” u Plavnoj, 6. i 7. maja 2019. godine Caritas Apostolskog Egzarhata održao je radionice za učenike od trećeg do petog razreda, na temu smanjivanja…

Pročitajte ceo tekst

Održan susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Susret volontera Caritasa Zrenjaninske biskupije održan je 3. maja 2019. u Zrenjaninskoj katedrali i prostorijama biskupije. Na susretu se okupilo 95 volontera i saradnika Caritasa iz 17 župa Zrenjaniske biskupije. Domaćin susreta je bio predsednik Caritasa Zrenjaninske Biskupije Mons. Dr Ladislav Nemet SVD, Zrenjaninski biskup. Direktor Caritasa Zrenjaninske biskupije, g….

Pročitajte ceo tekst

Konkurs za odabir trenera

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Caritas Srbije objavljuje Konkurs za odabir trenera u okviru projekta SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe. Više informacija u prilogu: ToR Expert on Organizational Development and Strategic Planning

Pročitajte ceo tekst

Trening poverenika civilne zaštite grada Kruševca

Objavljeno u Uncategorized

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, koji je finansiran od strane Caritasa Nemačke, kao sastavni deo programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, 22.aprila 2019. godine, na Svetski dan planete Zemlje, u saradnji sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca Caritas Srbije je realizovao trening za poverenike civilne…

Pročitajte ceo tekst

Dom za stare i siromašne “Sveta Elizabeta” u Maradiku

Objavljeno u Briga o starima

Dom “Sveta Elizabeta“ je odgovor Caritasa na današnje potrebe najsiromašnijih osoba koje su napuštene, žive u nehumanim uslovima, ekstremnom siromaštvu i usamljenosti. Caritas Bolzano – Bressanone i Biskupija Bolzano – Bressanone / Bozen – Brixen iz Italije pokrenuli su 2015. godine projekat izgradnje doma “Sveta Elizabeta” za siromašne i napuštene stare…

Pročitajte ceo tekst

Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

Objavljeno u Uncategorized

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine…

Pročitajte ceo tekst

Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava za osobe u potrebi u Sremskoj Mitrovici

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U saradnji sa župom “Sv. Dimitrija-đakona i mučenika”, tradicionalno već 17 godina, Caritas Sremska Mitrovica organizuje Uskršnji bazar i prikupljanje sredstava. Prodajom rukotvorina vrednih volontera i korisnika Caritasa sakupljena su izvesna sredstva, dok su župljani donirali sredstva za ličnu higijenu i hranu. Sakupljeni artikli podeljeni su u pakete, koje su…

Pročitajte ceo tekst

Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za OSI u Sremskoj Mitrovici osvojio prvo mesto na polumaratonu u Beogradu

Objavljeno u Uncategorized

U nedelju 14.04.2019. održan je veliki Beogradski maraton. Zoran Erdeg, korisnik Caritasovog dnevnog centra za osobe sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici, postigao je rekord od 2 sata i 30 minuta na polumaratonu i time bio stigao prvi od svih prisutnih osoba sa invaliditetom. Startni paket učešća na Beomaratonu 2019. Zoranu…

Pročitajte ceo tekst

Održan nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U Klubu poslanika u Beogradu, u sredu 10. aprila održan je Nacionalni forum Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Forum su, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, organizovali Caritas Srbije i udruženje Naša kuća, u okviru regionalnog EU projekta SOCIETES. Forumu je prisustvovalo oko stotinu učesnika…

Pročitajte ceo tekst