Tri godine rada Caritasovih vešeraja za izbeglice u Srbiji

Tokom više od tri godine pružanja pomoći izbeglicama i migrantima Caritas u Srbiji razvio je mnoge inovativne aktivnosti, koji predstavljaju bitan deo svakodnevnog života izbeglica. Tako je u novembru 2015. godine Caritas započeo sa uslugama vešeraja za izbeglice koje borave u prihvatnim centrima Krnjača i Preševo. Pre nego što je Caritas uveo ove usluge nije postojalo nijedno mesto gde su izbeglice mogle da operu svoj veš, što je predstavljalo veliki problem za porodice sa decom. Kroz ovu uslugu uvedene su mašine za pranje i sušenje veša sa brzim programima rada, što je u tom trenutku bilo posebno značajno za izbeglice u tranzitu, kako bi mogle brzo da operu veš i nastave sa putovanjem kroz Srbiju. 

Caritasovi vešeraji su naknadno otvoreni i u prihvatnim centrima Kikinda, Obrenovac i Adaševci, gde i dalje rade, zahvaljujući podrsci Caritasa Nemačke i Caritasa Austrije. U Prihvatnom centru Preševo veš mašine su bile aktivne sve do njegovog zatvaranja sredinom avgusta ove godine, kada su premeštene u Prihvatni centar Bujanovac, gde su nastavile sa radom.

Kroz Caritasove vešeraje pere se lični veš izbeglica, kao i posteljina, ćebad i peškiri prihvatnih centara.  Na ovaj način smanjuje se širenje zaraza, doprinosi se celokupnoj higijeni centara i dobrobiti izbeglica koje borave u ovim centrima.

U Centru za azil Krnjača, kroz koji su prošle hiljade izbeglica i u kom trenutno boravi preko 500 osoba, mašine postavljene u Caritasovom kontejneru rade punim kapacitetom.  U kontejneru se nalazi četiri kompleta mašina za pranje i sušenje veša, koje se koriste za pranje ličnih stvari izbeglica. U centralnom vešeraju Prihvatnog centra Krnjača nalazi se još četiri kompleta mašina, koje je Caritas dao na raspolaganje Komesarijatu za izbeglice i koje se koriste se za pranje posteljine i ćebadi. Zahvaljujući podršci Caritasa Nemačke i Caritasa Austrije vešeraj je otvoren od 8 do 20 časova svakog radnog dana, a subotom od 10 do 18 časova.

 

 

Održan sastanak radne grupe za socijalnu inkluziju

U okviru projekta Societies – Support of CSOs in empowering technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe u utorak 30. oktobra održan je šesti sastanak Radne grupe za socijalnu inkluziju.

Cilj sastanka bio je da se inicira razgovor i diskusija na temu Usluge socijalne zaštite. Upravo zbog toga sastanak je okupio i predstavnike organizacija civilnog društva koje pružaju usluge socijalne zaštite i koji su pozvani da podele svoje iskustvo, kao i izazove s kojima se suočavaju u praksi.

Nacionalni forum na kome će biti predstavljene preporuke izrađene u okviru projekta Societies, za unapređenje politika o socijalnoj inkluziji planiran je za april 2019.

Kako se zaštititi od požara?

Pogledajte kratak video o tome kako se možete zaštititi od požara. Video je nastao u okviru projekta Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, u saradnji Sektora za vanredne situacije – MUP-a Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Caritasa Srbije.

 

 

Caritasove kreativne aktivnosti sa izbeglicama u Krnjači

U Centru za azil Krnjača u Beogradu, u dve prostorije koje su date na raspolaganje Caritasu od strane Komesarijata za izbeglice i migracije, sprovodi se niz kreativnih, edukativnih i okupacionih aktivnosti za izbeglice i migrante.

Odrasli imaju mogućnost da uče engleski i srpski jezik, učestvuju u kreativnim radionicama i igraju društvene igre. Veliki broj žena ovde provodi vreme u aktivnostima šivenja, pletenja i pravljenja različitih ukrasnih predmeta, koji se koriste između ostalog za dekoraciju prostorije za rad i njihovih soba.

 

Za decu školskog uzrasta Caritas organizuje dopunske časove, kako bi im pomogao u pisanju domaćih zadataka i učenju srpskog jezika, kao i drugih školskih predmeta.

Izbeglicama i migrantima u ovim prostorijama na raspolaganju je Caritasovo stručno osoblje: psiholozi, prevodioci i edukatori, sa kojima mogu da razgovaraju o svojim ličnim problemima, da dobiju različite informacije i koji mogu da ih upute na dodatne izvore pomoći.

 

Druga prostorija namenjena je deci od 2 do 6 godina i u njoj se takođe uče srpski i engleski jezik, govori o svetu oko nas i organizuju časovi matematike, prilagođeni uzrastu ove dece. Za decu organizuju se kreativne, sportske i muzičke radionice, kao i vreme za igru i ples. Sve ove aktivnosti sprovode se u cilju boljeg razvoja dece i njihovih sposobnosti. Caritasov tim usmerava decu da sarađuju međusobno, a njihovi zajednički radovi ukrašavaju ovaj prostor, stvarajući šarenu i veselu atmosferu. Kroz muzičke radionice mališani se opuštaju i razvijaju motoričke i orientacione sposobnosti. Gledanje crtanih filmova, koje privlači veliki broj dece, osim zabave u ovoj prostoriji predstavlja i način usvajanja određenih znanja, učenja jezika i razvijanja sposobnosti održavanja pažnje i koncentracije.

Komunikacija sa odraslima i sa decom se sve više odvija na srpskom jeziku, što je dokaz napretka izbeglica u učenju jezika.

Družili smo se i na sajmu knjiga

Sajam knjiga u Beogradu i ove godine bio je najposećeniji sajam u regionu. Kao i svake godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije imalo je svoj štand, na kojem je svoje mesto imao i Sektor za vanredne situacije, koji je predstavio edukativne materijale realizovane u saradnji sa Caritasom Srbije.

Tokom trajanja sajma deca i đaci su mogli kroz bojenje bojanki o poplavama, požarima i zemljotresima, ili čitanje sikovnica o požarima i poplavama, da nauče o tim prirodnim nepogodama i aktivnostima koje mogu i treba da preduzmu da bi se zaštili. U edukavinom materijalu koji ima za cilj da upozna i nauči decu o osnovim pojmovima o prirodnim katastrofama, kao i merama i aktivnostima samozaštite, poseban akcenat je dat i na zaštiti životne sredine

Tokom druženja na sajmu, kroz razmenu zanimljivih i maštovitih pitanja mališana, pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade, Sektora i Caritasa Srbije decu su usmeravali ka pravim odgovorima i postupcima u slučaju nastanka krizne situacije.  

Održan trening za trenere volontera

U subotu 27.10.2018. u okviru projekt Razvoj Caritasa  – smanjenje siromaštva Caritas Srbije je održao celodnevni trening za trenere volontera. Trening je održan u dvorani župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu,p risustvovalo je 14 osoba iz svih biskupija u Srbiji, među kojima je bilo kako volontera, tako i zaposlenih u Caritasu. Voditelj programa bio je gospodin Robert Futač, voditelj socijalnih programa u Hrvatskom Caritasu.

 

Na početku susreta sve prisutne je pozdravila predstavnica Caritasa Srbije, Kristina Šnajder Deak, a zatim je župnik župe Uznesenja BDM u Zemunu, preč. Jozo Duspara poželeo dobrodošlicu i započeo program uvodnom molitvom, nakon koje su se svi učesnici predstavili i istakli šta očekuju od ovog susreta. U prvom delu programa prisutni su imali priliku da čuju predavanja na teme: Volonterstvo i župni Caritas i Vođenje i aktivnosti župnih Caritasa, a zatim su svi prisustvovali Svetoj misi, tokom koje je preč. Jozo Duspara istakao da današnji susret predstavlja jedan korak dalje na putu razvoja Caritasa u Srbiji.

Po završetku Svete mise i  ručka, usledio je deo programa u kojem je prvo predavanje bilo na temu Komunikacija i rad sa korisnicima, nakon kojeg su učesnici bili podeljeni u tri manje grupe, koje su kroz nekoliko kratkih vežbi i zadataka proverili svoje znanje o komunikaciji i njenoj važnosti, a ujedno su se upoznali i sa tehnikama komunikacije. Kroz narednu temu, Knjigovodstvo župnih Caritasa, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada administracije Caritasa u Hrvatskoj na svim nivoima, župnom, biskupijskom i nacionalnom. Gospodin Robert Futač je u okviru ove teme istakao važnost vođenja kartoteke korisnika, evidencije donacija i evidencije pružene pomoći i predstavio neke osnovne obrazce, koji se mogu prilagoditi i koristiti i u okviru Caritasove mreže u Srbiji. Nakon toga, učesnici su ponovo podeljeni u tri manje grupe i svaka grupa je dobila zadatak da napravi plan pomoći za konkretnu situaciju jedne porodice u potrebi. Na zadovoljstvo predavača, sve tri grupe su uspešo napravile plan pomoći i uspešno rešile postavljene zadatke.

Na samom kraju susreta, prezentovani su i primeri dobre prakse aktivnosti župnih Caritasa, a zatim su svi učesnici učestvovali i u evaluaciji programa treninga, tokom koje je svako izneo mišljenje da li je program ispunio njihova očekivanja, šta su doživeli tokom ovog susreta, a isto tako sagledali su dobre i loše strane u načinu rada Caritasa u Srbiji i izneli svoje mišljenje i svoje predloge šta bi trebalo činiti u budućem periodu u okviru razvoja Caritasove mreže u Srbiji.

Gospodin Robert Futač je susret završio rečima Majke Tereze: „Činimo mala djela, ali s velikom ljubavlju“ i time ukazao da razvoj Caritasa predstavlja jedan dug proces, na kojem trebamo i moramo postepeno raditi u narednom periodu.

Druženje starijih osoba i volontera župskih Caritasa Apostolskog Egzarhata

Povodom obeležavnja meseca starih, 25.10.2018. u Kucuri volonteri župnog Caritasa organizovali su druženje za starije osobe i volontere iz župskih Caritasa Kucure, Novog Sada i Kule. Poslepodnevno druženje, na kojem je bilo prisutno preko 80 starijih osoba počelo je prigodnom molitvom i dobrodošlicom župnika u Kucuri, kao i koordinatora župskih i biskupijskog Caritasa. Veseloj atmosferi na druženju doprinela je živa muzika, pa je većina prisutnih malo i zaplesala. Na kraju je svaki učesnik dobio jednu knjigu na poklon.

Ovakava druženja biće organizovana i u narednom periodu, jer se pokazalo da su veoma značajna za korisnike, a ujedno su i dobra prilika za volontere župskih Caritasa da razmenjuju iskustva i da jedni drugima prenose primere dobre prakse u radu župskih Caritasa, što je naročito važno za volontere tek osnovanih župskih Caritasa.

 

Trening za predstavnike lokalnih samouprava Banatskih vodotokova

Predstavnici opština i gradova udruženih u „Banatske vodotoke“ prisustvovali su u petak 26. oktobra treningu o kriznoj komunikaciji u sali Skupštine opštine Zrenjanin, koje je održao prof. dr Želimir Kešetović, sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Trening je organizovan u saradnji Opštine Zrenjanin i Caritasa Srbije. Početak treninga iskorišćen je da se lokalne samouprave Banata upoznaju sa dosadašnjim aktivnostima Caritasa u prevenciji rizika prirodnih katastrofa i pripremi stanovništva, kao i sa iskustvima u komuniciranju sa stanovništvom u kriznim situacijama. Osim za upoznavanje sa novim tehnikama komuniciranja pre, u toku i posle krize, prisutni su iskoristili prisustvo profesora za razmenu ideja i predloga o drugim oblicima i aktivnostima prevencije i pripreme lokalnih samouprava u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Po završteku treninga svi prisutni izrazili su želju za daljom saradnom u ostvarivanju zajedničkog cilja sigurnije budućnosti i veće otpornosti lokalnih samouprava i građana na prirodne nepogode.

Caritasov vešeraj na usluzi izbeglica i lokalne populacije u Kikindi

Prihvatni centar za izbeglice i migrante u Kikindi nalazi se daleko od grada i nema mogućnosti za priključenje na kanalizacionu mrežu. Otpadne vode sakupljaju se u septičkoj jami koja nije predviđena za veliki broj korisnika, a kako bi se izbegle zaraze ona se prazni dva puta dnevno.

Iz tog razloga 2017. godine, u dogovoru sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Caritas je otvorio vešeraj za potrebe izbeglica i migranata izvan prihvatnog centra, u prostorijama bivše župe Svetog Josipa u Kikindi, gde su obezbeđeni uslovi za pranje, sušenje i peglanje veša i posteljine izbeglica i migranata. Veš iz prihvatnog centra se tako trasportuje do vešeraja i vraća se opran, osušen i upakovan.

Pored vešeraja Caritas obezbeđuje i sredstva za održavanje lične higijene migranata i izbeglica u Kikindi, sredstva za održavanje čistoće životne okoline i higijene prostorija prihvatnog centra, kako bi se smanjile infekcije i zarazne bolesti.

Osim za potrebe izbeglica i migranata ovaj vešeraj se koristi i za potrebe siromašne lokalne populacije, onih koji za to nemaju uslove ili mogućnosti, pre svega starih, nemoćnih i usamljenih osobama. Transport veša se vrši od njihovih kućnih adresa do vešeraja i nazad, tako da besplatno dobijaju opran, osušen i ispeglan veš.

Andrej ima 34 godine i stanuje sam, u stanu koji je nasledio od oca. Živeo je samo sa ocem od svoje 10 godine, kada ih je majka ostavila, sve do pre tri godine, kada mu je otac preminuo od raka. Otac je imao malu penziju, od koje je trebalo obojica da se izdržavaju, ali je veći deo trošio na alkohol. Pored toga većinu nameštaja je prodao ili menjao, kako bi imao za piće. Andreju je ostao samo kauč, na kome spava i ormar sa malo garerobe.

Osim toga što je ostao sam, Andrej je i plućni bolesnik i nije u stanju da radi zbog svoje bolesti. Veliki deo vremena provodi u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti.

Snabdevanje strujom i vodom mu je ukinuto, jer nije mogao da plaća račune, kao i socijalna pomoć, jer poseduje nekretninu u svom vlasništvu. U stanu nema čime da se greje, pa zimi ponekad odlazi kod prijatelja, da se malo ogreje.

Tekuću vodu za kupanje, umivanje i piće donosi sa česme iz dvorišta, kada mu dozvoljavaju vremenski uslovi, jer se zimi česma zaledi. Nema gde da opere svoju odeću, zbog čega je za njega veoma dragocena usluga pranja i sušenja veša koju mu od juna meseca ove godine obezbeđuje Caritas Zrenjaninske biskupije. Pored toga volonteri Caritasa se trude da mu pomognu i na druge načine i da pronađu rešenja za njegove probleme.

Usluge vešeraja u Kikindi finansirane su od strane Caritasa Nemačke.

Caritasova radionica šivenja i krojenja u Prihvatnom centru Principovac

U prihvatnom centru Principovac za izbeglice i migrante koji žele da nešto sašiju ili preprave svoju odeću na raspolaganju je Caritasova radionica šivenja i krojenja. Radionicu najviše posećuju žene koje borave u ovom centru, kako bi šile posteljinu i zavese za vrata i prozore, kao i haljine i majice od materijala koji Caritas obezbeđuje svakog meseca. Žene izbeglice uglavnom šiju zajedno i pomažu jedna drugoj. Muškarci su se takođe dobro pokazali u šivenju i krojenju, a kroz rad trude se i da podučavaju jedni druge. Oni koji nisu tako vešti u šivenju i krojenju uglavnom dolaze u radionicu kako bi potražili pomoć, naročito oko popravljanja garderobe, torbi i rančeva. Osim šivenja u okviru ove radionice odvija se i heklanje i štrikanje, u čemu su do sada posebne veštine pokazale mlade devojke koje borave u ovom prihvatnom centru.

BRAVO STUDENT

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa, Uncategorized

Bravo Student je podprojekat u okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, koji je nastao sa idejom da se senzibiliraju župni Caritasi u vezi sa pružanjem pomoći studentima. U Srbiji živi veliki broj mladih ljudi, koji žele da studiraju, ali njihovi roditelji nisu u mogućnosti da im obezbede potrebna sredstva…

Pročitajte ceo tekst

Predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država posetila Caritas Srbije

Objavljeno u Uncategorized

Na svom prvom putovanju kroz Srbiju predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država, zadužena za prikupljanje sredstava za pomoć Crkvi u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Tetiana Stawnychy, posetila je i Caritas Srbije u ponedeljak 4. februara 2019. godine. Kroz razgovor sa direktorom Caritasa Srbije vlč. Ivicom Damjanovićem i zaposlenima u Caritasu…

Pročitajte ceo tekst

Osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama

Objavljeno u Uncategorized

Ovogodisnji projekat “Znanjem do sigurnosti” iz programa “Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda” otpočeo je okruglim stolom na temu “Osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama”. Caritas Srbije je, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom (NOOIS) 2016. godine organizovao dva okrugla stola,…

Pročitajte ceo tekst

Božićna duhovna obnova za zaposlene u Caritasu

Objavljeno u Uncategorized

U petak 21. decembra  održana je božićna duhovna obnova za zaposlene u Caritasu Beogradske nadbiskupije i Caritasu Srbije, na kojoj su se okupili predstavnici Caritasa iz Valjeva, Aleksinca, Šapca i Beograda. Duhovnu obnovu predvodio je predsednik Caritasa Srbije, beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar. Tokom svog predavanja mons. Hočevar govorio je…

Pročitajte ceo tekst

Pogledajte savet Caritasa Nemačke kako neometano proslaviti praznike

Objavljeno u Uncategorized

Pročitajte ceo tekst

Obeležavanje Svetskog dana migranata u Obrenovcu

Objavljeno u Uncategorized

Povodom obeležavanja 18. decembra – Svetskog dana migranata, u organizaciji IOM-a i Komesaraijata za izbeglice, organizovana je proslava u Prihvatnom centru Obrenovac, tokom koje su migranti iz različitih prihvatnih centara i centara za azil Srbije, predstavili svoje talente i životne priče. Kroz muziku, recitacije i umetničke radove, deca i odrasli…

Pročitajte ceo tekst

U Aleksincu održana radionica o Crowdfunding-u

Objavljeno u Uncategorized

Postoji mnogo načina da prikupite finansiranje za svoje ideje, proizvode, kampanje. Crowdfunding predstavlja alternativni model finansiranja, ali i mnogo više od toga. Kroz crowdfunding možete da zatvorite finansijski jaz u ranim fazama razvoja ideje ili projekta, da testirate svoju ideju u zajednici ili izgradite svoju zajednicu. Kovanica crowdfunding nastala je…

Pročitajte ceo tekst

Trening: Prikupljanje sredstava – tradicionalni i alternativni izvori finansiranja za organizacije civilnog društva

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U okviru projekta SOCIETIES – Support of CSOs in empowering technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Udruženje ,,Naša kuća” i Caritas Srbije organizovali su trening ,,Prikupljanje sredstava”, koji je održan 12. i 13. decembra u Beogradu. Trening je bio namenjen organizacijama civilnog društva…

Pročitajte ceo tekst

Radionica “Komunikacijske veštine i veštine prodaje” održana u Aleksincu

Objavljeno u Uncategorized

Dobra komunikacija jedan je od preduslova da se ostvari uspeh u poslovanju, jer će dobro uspostavljenim sistemom komuniciranja potrebne informacije blagovremeno biti saopštene odgovarajućim osobama. Iz tog razloga u utorak 11. decembra 2018. godine, u prostorijama Caritasa Aleksinac, organizovana je radionica „Komunikacijske veštine i veštine prodaje“, autora i predavača Mančev…

Pročitajte ceo tekst

Donacija za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica

Objavljeno u Uncategorized

U ponedeljak, 10. decembra 2018. godine, Biskupijski Caritas Srem svečano je uručio Opštoj bolnici Sremska Mitrovica donaciju u vidu industrijske mašine za pranje veša.  Sredstva za donaciju obezbeđena su kroz projekat  „Animacija Migranata 2018”, koji je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Grupe 484. Direktor bolnice dr…

Pročitajte ceo tekst

Održan susret predstavnika Caritasa Srbije sa apostolskim nuncijem u Republici Srbiji

Objavljeno u Uncategorized

U ponedeljak 10. decembra održan je, već tradicionalni, božićni susret zaposlenih u Caritasu Srbije sa apostolskim nuncijem u Republici Srbiji mons. Lučijanom Surijanijem. Susret je započeo svetom misom koju su predvodili apostolski nuncije mons. Suriani, beogradski nadbiskup i predsednik Caritasa Srbije mons. Stanislav Hočevar i direktor Caritasa Srbije vlč. Ivica…

Pročitajte ceo tekst

Radionica „Finansijska podrška od stane Nacionalne službe za zapošljavanje prilikom pokretanja biznisa“ održana u Aleksincu

Objavljeno u Uncategorized

U četvrtak 6. decembra 2018. godine, u okviru projekta „Inkubator za mlade“, održana je četvrta po redu radionica iz oblasti preduzetništva, u prostorijama Caritasa Aleksinac. Tema ove radionice bila je finansijska podrška prilikom pokretanja biznisa mladih nezaposlenih od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Dragan Ognjanović, savetnik za ovaj program u…

Pročitajte ceo tekst

Svi smo jedno – Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Sremskoj Mitrovici

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Caritas Sremska Mitrovica svakodnevno radi sa osobama sa invaliditetom, u okviru novootvorenog Dnevnog centra za OSI, ali je posebnu pažnju korisnicima posvetio prve nedelje decembra, kako bi obeležio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U ponedeljak 3. decembra, predstavnici Caritasovog dnevnog centra pridružili su se još nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom,…

Pročitajte ceo tekst

Čarobni svet medenjaka u Laćarku

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, u sredu 5. decembra, na Svetski dan volontera, Caritas Srbije reailzovao je radionicu Čarobni svet medenjaka u župi Svete Ane u Laćarku, u cilju podsticanja volonterizma. Susret je započeo svetom misom zornicom u župnoj crkvi, nakon koje su se svi prisutni okupili…

Pročitajte ceo tekst

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU Fundraising

Objavljeno u Uncategorized

Udruženje Naša kuća i organizacija Caritas Srbije, u okviru regionalnog projekta SOCIETIES koji finansira Evropska unija, organizuju trening o na temu Fundraising. Trening je deo programa izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva u procesima socijalne inkluzije i razvoja dijaloga sa institucijama i ima za cilj da osnaži organizacije po pitanju prikupljanja…

Pročitajte ceo tekst