Radionica o prirodnim nepogodama održana u školi „Veselin Nikolić“ u Kruševcu

U cilju podizanja svesti dece o neophodnosti pripreme i prevencije za prirodne nepogode, Caritas je organizovao radionicu u školi za osnovno i srednje obrazovanje „Veselin Nikolić“ u Kruševcu.

„Prezentacija sadrži nekoliko tačaka i od velikog je značaja za decu“, izjavila je u ime Caritasa Jovana Lončarević.

Na kraju prezentacije, učesnici su dobili slikovnice i bojanke koje govore o poplavama, požarima i drugim prirodnim katastrofama, a u najavi je organizovanje pokazne vežbe, odnosno simulacije i evakuacije od požara zajedno sa vatrogasno spasilčakom jedinicom i civilnom zaštitom.

Vest preuzeta sa sajta: https://www.rtk.rs/102857/humanitarna-organizacija-caritas-u-skoli-veselin-nikolic-organizovala-radionicu-o-prirodnim-nepogodama/