Projekat BRAVO STUDENT započeo u župi Nikinci

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, Caritas Srbije pokrenuo je podprojekat za župne Caritase pod nazivom BRAVO STUDENT, sa ciljem da se pomogne studentima, koji nemaju dovoljno sredstava za svoje studije.

U današnjem društvu zbog složenosti okolnosti u kojima živimo, različiti su oblici siromaštva. To zahteva od Crkve i njenog Caritasa da način pomoći prilagođavaju potrebama onih, koji su u nevolji. Pomoć studentima jedan je od oblika te pomoći. Studiranje je jedno od najvažnijih razdoblja u životu i u razvoju svakog čoveka, jer se u tom razdoblju mlada osoba osposobljava za samostalan život u budućnosti.

Zbog nezaposlenosti, malih primanja, nesigurnosti radnih mesta, teških uslova života, visokih troškova stanovanja i studiranja mnoge porodice u našim Nad/biskupijama imaju problema upravo u obezbeđivanju finansijskih sredstava za studiranje dece. U takvim okolnostima Caritas nastoji da bude podrška što većem broju mladih i da nedostatak novca ne bude prepreka na njihovom putu do znanja. Na taj način pruža se mogućnost da po završetku studiranja, student, sebi i svojoj porodici omogući bolju budućnost, a tako pomogne i izgrađivanju boljeg sveta.

U okviru ovog podprojekta predloženo je da župni Caritasi mogu pomoći studentima na više načina. Vrste pomoći se naročito odnose na osnovne troškove tokom studija: smeštaj, hranu i troškove prevoza. Caritas Srbije pozvao je župne Caritase u svim Nad/biskupijama u Srbiji da se uključe u ovaj projekat prema svojim mogućnostima i da zajedno sa svojim volonterima organizuje brojne karitativne aktivnosti, kako bi prikupili potrebna sredstva za pomoć studentima.

Projekat BRAVO STUDENT počeo je tokom Korizme ove godine i u župi Nikinci, u Sremskoj biskupiji. Župni Caritas ove župe je na početku projekta došao do zaključka da župljani u ovoj župi neće moći pružati pomoć studentima uvek i u kontinuitetu, ali je odlučeno da sav prikupljen novac tokom Korizme dobiju tri studentkinje iz ove župe u vidu jednokratne pomoći. Župljani su na blagdan Pepelnice dobili Caritasove kasice, kako bi tokom korizme pa sve do Uskrsa, prikupljali novac za ovu namenu. Župni Caritas se zajedno sa svojim župnikom, Vlč. Ivicom Živkovićem obavezao da će svoj rad uvek usmeravati i na ovu potrebu, sa ciljem pružanja podrške mladima u ovoj župi.