Okrugli sto na temu smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda u Bačkom Petrovcu

U saradnji sa opštinom Bački Petrovac  18. aprila Caritas je organizovao okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda. Posle obraćanja svih prisutnih na okruglom stolu, predstavljen je projekat Caritasa “Znanjem do sigurnosti”: ciljevi, aktivnosti i rezultati, koji su planirani za 2019. godinu. Posle prezentacije predstavljene su aktivnosti opštine Bački Petrovac, kada je u pitanju prevencija rizika od elementarnih katastrofa, ali i problemi sa kojima se ta opština susreće kada je u pitanju ova tema. Postignut je načelni dogovor sa predstavnicima opštine i Javnim komunalnim preduzećem, da će konkretna aktivnost zajedno sa Caritasom biti sađenje vetrozaštitnog pojasa, a lokacija i ostale pojedinosti će biti dogovorene u narednom periodu. Dogovorene su i radionice u školama u Bačkom Petrovcu za naredni period. Istaknuto je takođe da je ovo početak dobre saradnje između Caritasa i opštine Bački Petrovac kako u oblasti Smanjivanja rizika od elementarnih katastrofa, tako i u drugim oblastima delovanja koje su od zajedničkog interesa.