Projekat „Savetovalište za povratnike“ predstavljen u Nemačkoj

U okviru projekta ’’Savetovalište za povratnike’’ od 17. do 27. septembra organizovana je studijska poseta Nemačkoj, Caritasu u Lajpcigu, Magdeburgu, Kelnu, Vupertalu i Dizeldorfu, kao i poseta organizaciji Rafaelsverk u Hamburgu. U toku posete predstavnici Caritasa Srbije prezentovali su projekat, razgovarali sa zaposlenima u savetovalištima za povratnike, razmenili iskustva i ukazali na probleme sa kojima se povratnici suočavaju po dolasku u Srbiju.

Osim razgovora o pitanjima povratnika predstavnice Caritasa Srbije imale su priliku da upoznaju i druge aktivnosti Cartiasa u Lajpcigu, kao što su Ekumenska misija na glavnoj železničkoj stanici,  prihvatni smeštaj za migrante i Caritasova prodavnica, namenjena migrantima i korisnicima socijalne pomoći.

U poseti Magdeburgu naši predstavnici imali su priliku da posete prihvatni kamp za azilante u Halberštatu, najstariji i najveći kamp u provinciji Saksoniji – Anhalt. U razgovoru sa Caritasovim zaposlenima objašnjena je procedura prijavljivanja azilanata i način života i boravka u kampu. Predstavnice Caritasa Srbije su takođe imale priliku da prisustvuju savetovanju korisnika.

U organizaciji Rafaelsverk u Hamburgu, koja se isključivo bavi emigracijama iz Nemačke, održan je sastanak, na kojem je dogovoreno da će Rafaelsverk proslediti informacije u vezi sa našim projektom svim državnim institucijama i nevladinim organizacijama, koje se bave readmisijom.

Studijska poseta u Nemačkoj je završila posetom biskupijskom Caritasu u Kelnu, koji u okviru svog Odeljenja za migracije ima savetovališta za povratnike u Vupertalu i Dizeldorfu.

U svim mestima projekat je dobro prihvaćen i svi saradnici su izrazili želju spremnost na saradnju kako na ovom projektu, tako i na drugim projektima u budućnosti.

Više informacija o Savetovalištu za povratnike u Beogradu: flajer povratnici

 

 

Socijalno preduzetništvo – model za smanjenje nezaposlenosti osoba sa invaliditetom

U okviru projekta “HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtworks” u četvrtak 28. septembra održan je okrugli sto „Socijalno preduzetništvo – model za smanjenje nezaposlenosti osoba sa invaliditetom“, u organizaciji Caritasa Srbije i Ekumenske Humanitarne organizacije.

Okrugli sto je imao za cilj da predstavi primere dobre prakse u oblasti socijalnog preduzetništva i mogućnosti podrške na lokalnom i pokrajinskom nivou socijalnim preduzećima koja uključuju osobe sa invaliditetom.

Poslednjih godina u Evropi beleži se sve veći interes za socijalna preduzeća kojima se priznaje veoma važna uloga u rešavanju društvenih i ekoloških izazova, kao i u podsticanju inkluzivnog rasta. U Srbiji, i pored nepovoljnog pravnog i društveno-ekonomskog okvira, socijalno preduzetništvo trenutno postoji u formi pojedinačnih inicijativa kojima se problemi nezaposlenosti i socijalne isključenosti rešavaju u pojedinačnim slučajevima.  Projekat HUMAN RIGHTS PROMENE podržao je pokretanje 5 socijalnih preduzeća koja će omogućiti profesionalnu rehabilitaciju i radno angažovanje ili zaposlenje osoba sa mentalnim smetnjama i invaliditetom, što će im pomoći u prevazilaženju njihovih socioekonomskih problema.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom i sa mentalnim smetnjama iz cele Vojvodine i iz Beograda.

Jasmina Stanić, savetnica za oblast zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam u svom izlaganju ukazala je na problematike predloga zakona o socijalnom preduzetništvu i pozvala udruženja osoba sa invaliditetom i sa mentalnim smetnjama da istupe zajedno u kreiranju politika.

Anica Spasov iz udruženja roditelja Naša kuća iz Beograda predstavila je aktivnosti socijalnog preduzetništva, koje je ovo udruženje pokrenulo, u cilju društvenog i ekonomskog uključivanja mladih sa intelektualnim teškoćama.

Marija Parmicki iz Ekumenske humanitarne organizacije predstavila je projekat „EHO – krojačka radionica“, koji ima za cilj zapošljavanje osoba iz teže zapošljivih kategorija društva, u radionici za prepravku polovne garderobe. Ovaj pilot projekat socijalnog preduzetništva pokrenut je u okviru projekta „HUMAN RIGHTS PROMENE“ i traje do maja 2018. godine. 

Projekat “HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtworks” finansiran je  od strane Evropske unije kroz program Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

 

 

U školama u Kraljevu održane radionice o prirodnim nepogodama

U saradnji sa Odeljenjem za poslove civilne zaštite Grada Kraljeva, Caritas Srbije organizovao je radionice na temu „Zaštita životne sredine i prevencija posledica prirodnih nesreća“ za učenike osnovnih škola.

U utorak 26. septembra radionice su održane u školama:

  • „Svetozar Marković“, za učenike trećeg razreda, kojoj je prisustvovalo 63 učenika, direktorka, pedagog i 4 učitelja
  • „Živan Maričić“ Žiča, za učenike trećeg i četvrtog razreda, kojoj je prisustvovalo 43 učenika, direktorka i tri učitelja
  • „Vuk Karadžić“ Ribnica, za učenike trećeg razreda, kojoj je prisustvovalo 94 učenika, pedagog,
  • dva nastavnika i 5 učiteljica
  • „IV kraljevački bataljon” Kraljevo, za učenike trećeg razreda, kojoj je prisustvovalo 118 učenika, direktorka, pedagog, osoba za bezbednost škola i 6 učitelja. Ova škola je i sama bila pogođena zemljotresom.
  • „Čibukovački partizani“ Kraljevo – za učenike trećeg razreda, kojoj je prisustvovalo 25 učenika i dve učiteljice

U sredu 27. septembra radionice su održane u školama:

  • „Branko Radičević“ Vitkovac, za učenike trećeg razreda, kojoj je prisustvovalo 18 učenika
  • „Milunka Savić“ Vitanovac, za učenike trećeg i četvrtog razreda, kojoj je prisustvovalo 25 učenika i 2 učiteljice
  • „Olga Milutinović“, Godačica, za učenike trećeg i četvrtog razreda, kojoj je prisustvovalo 22 učenika i 2 učiteljice
  • „Svetozar Marković“, Kraljevo, za učenike prvog razreda, kojoj je prisustvovalo oko 120 učenika i 5 učiteljica

Nakon realizacije radionica Caritas je školama donirao postere o zaštiti u slučaju nastanka poplave, požara i zemljotresa, kao i edukativne društvene igre „Ne rizikuj čoveče“. Cilj postera je da mališane podseti na korake koje bi trebalo da urade u tim situacijama i time zaštite sebe od mogućih posledica. Izradu postera podržali su i Ministarstvo unutrašnjih poslova / Sektor za vanredne situacije, kao i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Donacija Caritasa Centru za hemodijalizu Stara Pazova

U utorak 26. septembra 2017 u Centru za Hemodijalizu Stara Pazova, direktor Caritasa Srem preč. Jozo Duspara i koordinator Petar Dujić, predali su kao donaciju digitalnu vagu koja će služiti za merenje nepokretnih pacijenata.

U centru za hemodijalizu u Staroj Pazovi do sada je predstavljao problem merenje nepokretnih pacijenata ili pacijenata bez gornjih ili donjih ekstremiteta, kojima je nemoguće da stanu na običnu vagu.

Direktor Doma zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ Stara Pazova dr Aleksandar Omerović zahvalio se Caritasu na donaciji i istakao da je jedna ovakva vaga bila neophodna kako bi svakodnevno mogli da mere težinu nepokretnih pacijenata i da je to važan deo terapije za bubrežne bolesnike. Trenutno se u Staroj Pazovi na hemodijalizi leči 45 pacijenata.

„Ako nemate telesnu težinu pacijenta morate da odredite neku srednju težinu, ali to nikad nije ona prava, nije tačna težina. Merenjem na ovoj vagi i ovi pacijenti se prate kao svi ostali i to nam je jedan od paramentara za sprovođenje dobre dijalize“, rekao je dr Omerović.

Vlč. Duspara istakao je važnost uloge Caritasa u Sremskoj biskupiji i govorio je o raznim aktivnostima koje Caritas trenutno na teritoriji sremske biskupije.

Sredstva za nabavku digitalne vage dobijena su od Caritasa Nemačke i isključivo su namenjena za institucije koje se bave sa hemodijalizom.

 

Papa Franjo poziva sve da „podele putovanje“ sa migrantima

U sredu 27. septembra 2017. godine Papa Franjo će pokrenuti kampanju Caritasa Internationalis „Share the Journey“.

Dvogodišnja kampanja aktivnosti i podizanja svesti će promovisati jačanje veza između migranata, izbeglica i lokalnih zajednica. To je Caritasov odgovor na poziv Pape Franje da se promoviše „kultura susreta“ – videti ljude kako rade sa humanošću, otvorenim srcem i dušom, da promene percepciju.

Caritas Internationalis želi da istakne izazove i efekte migracija na svim poljima, ističući snagu svojih više od 160 organizacija članica. Kampanju će promovisati i ACT Alliance, mreža 145 hrišćanskih agencija širom sveta, kao i niz drugih verskih zajednica i organizacija civilnog društva.

Kardinal Luis Antonio Tagle, Predsednik Caritasa Internationalis – sam potomak deteta migranta, kaže: „Kroz Share the Journey mi dajemo jednostavan predlog ljudima: stupite u kontakt sa pravim migrantima. Pogledajte ih u oči, slušajte zašto su napustili svoje domove, kakvo je bilo njihovo putovanje, vidite prave ljude iza brojeva i strašnih priča. Ovo vreme veće povezanosti je poziv svakome od nas da pogledamo kako možemo biti više ujedinjeni. Nadam se da će globalna migracija i situacija izbeglica voditi ceo svet na zajednički ispit savesti i sistema vrednosti.“

Video poruka Predsednika Caritasa Internationalis:

Pristalice Caritasa će pokrenuti akcije u svojim zemljama širom sveta, kao deo kampanje „Share the Journey“. Podizanje svesti će se fokusirati na dva nova Globalna dogovora o izbeglicama i migracijama u Ujedninjem Nacijama u septembru 2018. godine. Caritas želi da ova dva nova međunarodna sporazuma istaknu bezbedne i legalne migracije i povećaju zaštitu ljudi koji su u pokretu.

Generalni sekretar Caritasa Internationalis Michael Roy veruje da promena mora da dođe od pojedinaca i vlada država.

„Share the Journey je mogućnost da zamenimo predrasude tolerancijom. Caritas se opire indiferentnosti i odbijanju, često posledici rasta individualisma i društava koje vide ljude samo kao potrošače, lišavajući ih njihove duboke čovečnosti“.

„Svet je bolje mesto kada su migranti shvaćeni, dobrodošli i integrisani. Kada nisu prisiljeni na moderno ropstvo od strane trgovaca ljudima, nedovoljno zaštićeni slabim zakonima i nedostatkom želje i samilosti“.

Spot kampanje:

 

Vešeraj za potrebe izbeglica

Još u toku tranzitnog perioda 2015. godine izbeglice koje su prolazile kroz Srbiju su imale potrebu da operu ono malo odeće koju su nosile sa sobom. Njihov put kroz Evropu je bio veoma naporan, jer su često spavali na otvorenom ili u prepunim kampovima, pa se i odeća brzo prljala.

Iz tog razloga Caritas je 2015. godine otvorio vešeraj u Prihvatnom centru Krnjača, opremljen kombinovanim mašinama koje imaju znatno kraći proces pranja i sušenja veša. Na ovaj način izbeglice su mogle brzo da operu i osuše veš i nastave svoj put.

Danas kada izbeglice provode više vremena u Centru za smeštaj tražilaca azila Krnjača ove veš mašine su i dalje bitne za njihov svakodnevni život, jer im omogućavaju da vode računa o svojoj higijeni. Veš mašine su neophodne i zbog velikog broja dece, kojih je u ovom centru preko 50%.

Osim u Krnjači Caritas je ovakve vešeraje otvorio i u centrima Preševo, Adaševci, Kikinda i Obrenovac.

Pogledajte film o Caritasovom vešeraju u Centru za azil Krnjača:

Otvoren Social cafe u Bogovađi

U subotu 16. septembra svečano je otvoren „Social Cafe #RefugeesWelcome” u Centru za smeštaj tražilaca azila u Bogovađi,.

Social cafe je inicijativa koji su pokrenuli Ipsia-Acli, Caritas Italije, Caritas Ambrosiana i Caritas Valjevo. To je prostor za druženje i neformalno obrazovanje, namenjen izbeglicama i migrantima smeštenim u Bogovađi. Glavni cilj social cafe-a je poboljšati kvalitet vremena osoba koje borave u ovom centru.

 

 

ZAVRŠEN PROJEKAT „ZA VIŠE SOLIDARNOSTI PREMA STARIJIMA – KLASTER KOLUBARSKOG OKRUGA ZA USLUGU POMOĆ U KUĆI“

Na završnoj konferenciji projekta  „Za više solidarnosti prema starijima – Klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući“ koji finansira Evropska unija kroz program “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, a sprovodi Caritas Valjevo u partnerstvu sa Zajedničkim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ Ljig  i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig predstavljeni su rezultati skoro dvogodišnjeg rada na uvođenju socijalne usluge „Pomoć u kući“ na teritoriji navedenih opština.

Zahvaljujući realizaciji projekta obezbeđena je održivosti nege starih lica u odabranim opštinama u cilju smanjenja potražnje za akutnom i dugoročnom institucionalizacijom.

U cilju podizanja kapaciteta Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Mionica, Lajkovac i Ljig  realizovane su tri akreditovane edukacije, tokom 20 meseci projekta obučeno je i licencirano 15 lica za pružanje usluge socijalne  zaštite „Pomoć u kući“, nabavljena je oprema za negovateljice i kupljena tri vozila. Svi ovi koraci doprineli su osnivanju i licenciranju posebne organizacione jedinice Zajedničkog centra za socijalni rad Solidarnost koja će se u godinama pred nama baviti pružanjem ove dnevne usluge u zajednici. Zahvaljujući izvanrednoj saradnji svih projektnih partnera, svi planirani rezultati su u punoj meri i ostvareni“, kaže Dušan Perić, menadžer projekta.

Tokom trajanja projekta, Zajednički centar za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica doprineo je poboljšanju kvaliteta života 137 lica sa teritorije opštine Ljig, Lajkovac koji su bili obuhvaćeni ovom uslugom.

„Očekujemo da će u narednih par dana Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdati „Službi za pomoć u kući“ – posebnoj organizacionoj jedinici Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, licencu za pružanje usluge pomoć u kući, čime bi se stvorili svi uslovi da naš Centar nastavi sa pružanjem usluge pomoć u kući na teritoriji opština osnivača i nakon isteka evropskog projekta. Opštine osnivači su već krajem prošlog meseca usvojile zahtev našeg Centra za finansiranje projekta „Pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starim osobama“ u trajanju od 12 meseci, od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine, čime će biti obezbeđen kontinuitet u pružanju usluge u istom obimu kao i do sada“ napominje Milan Janićijević, direktor Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Mionica, Lajkovac i Ljig.

„Opština Mionica je kroz partnerstvo sa Caritasom Valjevo i Centrom za socijalni rad „Solidarnost“ u prethodnih 20 meseci uspešno realizovala projekat „Za više solidarnosti prema starijima“ kojim je ukupno 40 odraslih i starih lica sa teritorije ove opštine koristilo usluge pomoći u kući. Korisnici usluga pomoći u kući su stara licima kojima je pomoć preko potrebna u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a kojima pomoć porodice nije na raspolaganju u dovoljnoj meri. Iako je ovaj projekat zvanično završen, plan je da i u narednom periodu nastavimo sa njegovim sprovođenjem tako što ćemo ga finansirati iz sopstvenih sredstava. Zahvaljujući Karitasu Valjevo i zajedničkom centru za socijalni rad „Solidarnost“ imamo sva potrebna sredstva i profesionalno obučeno osoblje da poboljšamo uslove života ove ugrožene kategorije. Želeo bih još da napomenem da je saradnja sa Caritasom Valjevo veoma značajna za našu opštinu i da ona uspešno traje još od 2014. godine kada je ova organizacija nakon poplava našoj opštini uputila značajnu promoć, nakon ovoga zajedničkim snagama održali smo brojne treninge i edukacije za decu i odrasle u cilju smanjenja rizika od priorodnih katastrofa, sproveli smo radove na čišćenju pritoke reke Toplice u Banji Vrujci kao i brojne druge aktivnosti“ kaže Boban Janković, predsednik opštine Mionica.

U 2017. godini sve tri lokalne samouprave uskladile su odluke o socijalnoj zaštiti  i donele pripadajuće pravilnike vezane za pružanje usluge Pomoć u kući u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Pored toga najveći značaj i podrška dobijena od strane opština Ljig, Mionica i Lajkovac ogleda se u tome da su opštine obezbedile održivost usluge Pomoć u kući, koja će nakon projekta biti finansirana sredstvima iz lokalnog budžeta.

“Projekat  “Za više solidarnosti prema starijima-klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući”  jedan je od instrumenata na unapređenju kvaliteta života starih lica. Kroz zajednički rad sa partnerima na projektu i relevantnim institucijama stekli smo  bolji uvid u potrebe i mogućnosti starih i to je bio osnov  za kreiranje  i pružanje usluge Pomoć u kući. Direktna komunikacija pružalaca  i korisnika usluge bila je most za prevazilaženje predrasuda o čemu svedoče i ostvareni rezultati na projektu.  Vođena time Opština Lajkovac će obezbediti punu podršku daljem razvoju ove dnevne usluge u zajednici” smatra Andrija Živković, predsednik opštine Lajkovac.

„Ponosni smo što smo u proteklih 20 meseci, svi zajedno, pokrenuli korenite promene i učinili značajne pomake u unapređenju položaja i odnosa prema starim, usamljenim i obolelim licima, posebno imajući u vidu stalan porast broja ove populacije, naročito u seoskim sredinama. Kroz ovaj projekat se problemu starih i nemoćnih lica po prvi put pristupilo sveobuhvatno: od sistemskog utemeljenja kroz odluke i pravilnike o socijalnoj zaštiti, preko jačanja kapaciteta zaposlenih i formalnog osposobljavanja MCZSR „Solidarnost“ za pružanje ove usluge, do konkretne nege više od 30 ugroženih lica po svakoj opštini. Na tom putu bili smo izloženi brojnim izazovima i teškim odlukama. U tim trenucima, sve tri opštine Kolubarskog okruga: Mionica, Lajkovac i Ljig, pokazale su jedinstvo, odlučnost i spremnost da započete aktivnosti uspešno završe, na korist i zadovoljstvo svih naših građana smatra zamenik predsednika opštine Ljig, Miodrag Starčević.

Projekat “Za više solidarnosti prema starijima – Klaster Kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući“ bio je prvi veliki projekat u oblasti socijalne zaštite koji je sproveden u sve tri opštine Kolubarskog okruga. Ukupna vrednost projekta je 141 236,00 EUR od čega je 127 041,78 EUR  obezbeđeno zahvaljujući Delegaciji Evropske unije.

Informacije o projektu “Evropska podrška inkluzivnom društvu”

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”,  koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Podrška izbeglicama i lokalnom stanovništvu kroz saradnju sa socijalnim preduzećem Tradicija juga

Uz podršku European Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO), od maja ove godine, Caritas i Čovekoljublje pokrivaju podelu svih obroka u prihvatnim centrima Preševo i Bujanovac.

Hranu koju delimo priprema socijalno preduzeće “Tradicija juga”, koje je pokrenula humanitarna organizacija “Životna pomoć” iz Vranja.

“Tradicija juga” radno angažuje osobe iz teško zapošljivih grupa, kao što su samohrane majke, žrtve nasilja, osobe koje su izgubile posao u procesu privatizacije, osobe starije od 50 godina. Zahvaljujući angažovanju na pripremi obroka za izbeglice ovo socijalno preduzeće je poraslo i sada zapošljava duplo više osoba nego ranije.

Od početka izbegličke krize 2015. godine Caritas je delio hranu u Prihvatnom centru Preševo, počevši od paketa hrane, zatim tople supe tokom hladnih meseci, da bi se u martu 2016. godine kada je zatvorena Balkanska ruta prešlo na podelu toplih kuvanih jela. “Tradicija juga” je bila naš partner od samog početka, pružajući topla i ukusna jela, pripremljena sa mnogo pažnje i ljubavi.

Pogledajte film o saradnji Caritasa i ovog socijalnog preduzeća.

Caritas i Ipsia-Acli otvaraju „Social Cafe“ u centru za azil u Bogovađi

Neformalno obrazovanje, kreativne radionice i obuke: „Social Cafe #RefugeesWelcome” otvara se u subotu 16. septembra u 11 časova. Ideja je da ovo bude prostor za druženje na raspolaganju izbeglica i migranata smeštenih u centru u Bogovađi.

Ideja da se otvori Social Cafe odgovara na potrebe izbeglica smeštenih u centru. „To će biti prostor za druženje, drugačiji od svakodnevne rutine i uvek istog provođenja vremena, prekinutog samo podelom humanitarne pomoći, registracijom, zdravstvenim pregledima i biroktratijom“, rekao je Mauro Montalbeti, predsednik organizacije Ipsia – Acli.

Social Cafe će biti prostor gde će se održavati aktivnosti vezane za neformalno obrazovanje i učenje, kao što su kursevi jezika i informatike, karijerno savetovanje i stručno usavršavanje, u cilju bolje integracije izbeglica u Evropi. Prostor je opremljen kompjuterima i barom, koji dozvoljava gostima centra da popiju kafu ili čaj dok učestvuju u aktivnostima.

Ova inicijativa „se uklapa u širi okvir aktivnosti koje su pokrenute prošle godine preko inicijative Bezgranični – pravo da se ostane u svojoj zemlji“, rekao je Serđo Malakrida, odgovoran za istočnu Evropu u Caritasu Ambrosiana. Deo je projekta psiho-socijalnih aktivnosti koje realizuje Ipsia u izbegličkim kampovima u Srbiji.  

Od oktobra 2016 Ipsia, Caritas Italije, Caritas Ambrosiana i Caritas Valjevo rade u centru za smeštaj tražilaca azila Bogovađa, sa lokalnim i međunarodnim osobljem, koje pruža psihološku pomoć i organizuje obrazovne, kulturne i animacione aktivnosti. Glavni cilj je poboljšati kvalitet vremena koje izbeglice provode u centru, za sve uraste: decu, adolescente, žene, porodice i samce.

„Ipsia radi na području Balkana od ratova 90-ih godina, za nas je bilo prirodno da se stavimo na raspolaganje i damo naš doprinos tokom izbegličke krize, u saradnji sa mrežom Caritasa“, objasnio je Mauro Montalbeti.

„Kontinuitet intervencija Caritasa Ambrosiana na Balkanu je garantovan preko Social Cafe-a, kao mesta konkretnog odgovora na Papin poziv: »Ne dozvolimo da nam ukradu nadu«. Ono je mesto koje dozvoljava da prepoznamo osobe sa njihovim dostojanstvom, vrednujući njihove kapacitete i sposobnosti“, zaključio je Sergio Malakrida.

Social Cafe #RefugeesWelcome ima i svoju facebook stranicu:  https://www.facebook.com/socialcafe.refugeeswelcome/

Trening učitelja o prirodnim katastrofama održan u Platičevu

Objavljeno u Uncategorized

U okviru projekta Znanjem do sigurnosti, finansiranog od strane Caritasa Nemačke, kao deo programa Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, Caritas Srbije je u saradnji sa osnovnim školama ,,Miloš Crnjanski” iz Hrtkovaca, ,,Milivoj Petković Fećko” iz Platičeva i ,,23 Oktobar” iz Klenka 22. marta organizovao trening za učiteljice i učitelje, kao…

Pročitajte ceo tekst

Studijska poseta Srbiji u okviru projekta SOCIETIES

Objavljeno u Mentalno zdravlje

Od 11. do 13. marta u okviru regionalnog EU projekta SOCIETIES organizovana je studijska poseta koja je imala za cilj razmenu iskustava i primera dobre prakse u oblasti socijalne inkluzije između organizacija civilnog društva (OCD) koje učestvuju u projektu. Predstavnici 15 OCD iz Albanije, BiH, Crne Gore i Kosova, zajedno…

Pročitajte ceo tekst

U Šidu održano takmičenje u kuvanju „Master Migrant Chef 2019″

Objavljeno u Uncategorized

Uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, Grupe 484, mreže Caritasa i italijanske organizacije IPSIA ACLI u Ruskom dvoru u Šidu u utorak 12. marta organizovano je takmičenje u kuvanju „Master Migrant Chef 2019.”  za migrante i tražioce azila koji se nalaze u Srbiji. Imajući u vidu misao francuskog filozofa Pjera Burdjea…

Pročitajte ceo tekst

Đaci učili o prirodnim nepogodama tokom Sajma obrazovanja

Objavljeno u Uncategorized

Na Sajmu obrazovanja, koji se od 7. od 9. marta ove godine održava u Novom Sadu, na štandu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, našli su se edukativni materijali koje je Sektor za vanredne situacije realizovao u saradnji sa Caritasom Srbije. Kroz bojenje bojanki o poplavama, požarima, zemljotresima i olujama, čitanje…

Pročitajte ceo tekst

Caritas Srbije i Caritas Bosne i Hercegovine dobili zahvalnicu od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

Objavljeno u Uncategorized

Povodom 1. marta Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dodelilo je javna priznanja (pohvale i zahvalnice) pojedincima i organizacijama za učinjeni doprinos u oblasti zaštite i spašavanja u 2018.godini. Pomoćnik ministra za zaštitu i spašavanje Dr Samir Agić…

Pročitajte ceo tekst

U Rimu svečano zaključen projekat ELBA 2

Objavljeno u Uncategorized

Završna konferencija projekta ELBA 2 (Razvoj socijalne ekonomije u zemljama jugoistočne Evrope), održana je u Rimu od 27-28.02.2019. uz prisustvo predstavnika Caritasa Evrope, direktora i lokalnih koordinatora Caritasa jugoistočne Evrope (Albanija, BIH, Bugarska ,Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Grčka, i Srbija) kao i predstavnika donatora (Caritas Austrije, Španije, Italije i…

Pročitajte ceo tekst

Osnaživanje mladih za učestvovanje u procesima lobiranja i zagovaranja za pozitivne promene u društvu

Objavljeno u Uncategorized

U Novom Sadu od 25. do 27.februara 2019. godine, u okviru projekta Youth United – YOU! više od 15 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije učestvovalo je na treningu „Lobiranje i zagovaranje“. Trening su vodili Milica Nikoletić Rašković (Youth Worker and Cultural Manager) i Vuk Radulović (International Relations…

Pročitajte ceo tekst

BRAVO STUDENT

Objavljeno u Razvoj župskih Caritasa

Bravo Student je podprojekat u okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, koji je nastao sa idejom da se senzibiliraju župni Caritasi u vezi sa pružanjem pomoći studentima. U Srbiji živi veliki broj mladih ljudi, koji žele da studiraju, ali njihovi roditelji nisu u mogućnosti da im obezbede potrebna sredstva…

Pročitajte ceo tekst

Predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država posetila Caritas Srbije

Objavljeno u Uncategorized

Na svom prvom putovanju kroz Srbiju predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država, zadužena za prikupljanje sredstava za pomoć Crkvi u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Tetiana Stawnychy, posetila je i Caritas Srbije u ponedeljak 4. februara 2019. godine. Kroz razgovor sa direktorom Caritasa Srbije vlč. Ivicom Damjanovićem i zaposlenima u Caritasu…

Pročitajte ceo tekst

Osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama

Objavljeno u Uncategorized

Ovogodisnji projekat “Znanjem do sigurnosti” iz programa “Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda” otpočeo je okruglim stolom na temu “Osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama”. Caritas Srbije je, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom (NOOIS) 2016. godine organizovao dva okrugla stola,…

Pročitajte ceo tekst

Božićna duhovna obnova za zaposlene u Caritasu

Objavljeno u Uncategorized

U petak 21. decembra  održana je božićna duhovna obnova za zaposlene u Caritasu Beogradske nadbiskupije i Caritasu Srbije, na kojoj su se okupili predstavnici Caritasa iz Valjeva, Aleksinca, Šapca i Beograda. Duhovnu obnovu predvodio je predsednik Caritasa Srbije, beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar. Tokom svog predavanja mons. Hočevar govorio je…

Pročitajte ceo tekst

Pogledajte savet Caritasa Nemačke kako neometano proslaviti praznike

Objavljeno u Uncategorized

Pročitajte ceo tekst

Obeležavanje Svetskog dana migranata u Obrenovcu

Objavljeno u Uncategorized

Povodom obeležavanja 18. decembra – Svetskog dana migranata, u organizaciji IOM-a i Komesaraijata za izbeglice, organizovana je proslava u Prihvatnom centru Obrenovac, tokom koje su migranti iz različitih prihvatnih centara i centara za azil Srbije, predstavili svoje talente i životne priče. Kroz muziku, recitacije i umetničke radove, deca i odrasli…

Pročitajte ceo tekst

U Aleksincu održana radionica o Crowdfunding-u

Objavljeno u Uncategorized

Postoji mnogo načina da prikupite finansiranje za svoje ideje, proizvode, kampanje. Crowdfunding predstavlja alternativni model finansiranja, ali i mnogo više od toga. Kroz crowdfunding možete da zatvorite finansijski jaz u ranim fazama razvoja ideje ili projekta, da testirate svoju ideju u zajednici ili izgradite svoju zajednicu. Kovanica crowdfunding nastala je…

Pročitajte ceo tekst

Trening: Prikupljanje sredstava – tradicionalni i alternativni izvori finansiranja za organizacije civilnog društva

Objavljeno u Mentalno zdravlje

U okviru projekta SOCIETIES – Support of CSOs in empowering technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Udruženje ,,Naša kuća” i Caritas Srbije organizovali su trening ,,Prikupljanje sredstava”, koji je održan 12. i 13. decembra u Beogradu. Trening je bio namenjen organizacijama civilnog društva…

Pročitajte ceo tekst