POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU Fundraising

Udruženje Naša kuća i organizacija Caritas Srbije, u okviru regionalnog projekta SOCIETIES koji finansira Evropska unija, organizuju trening o na temu Fundraising.

Trening je deo programa izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva u procesima socijalne inkluzije i razvoja dijaloga sa institucijama i ima za cilj da osnaži organizacije po pitanju prikupljanja sredstava kako bi lakše postizale svoje socijalne ciljeve.   

Trening je namenjen isključivo organizacijama koje se bave osobama sa mentalnim smetnjama ili koje okupljaju osobe sa invaliditetom.

Udruženje Naša kuća i Caritas Srbije ovom prilikom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da pošalju prijavu koja uključuje:

            –  kratak opis organizacije (misija/ciljne grupe/polje delovanja) i

            –  popunjenu anketu o iskustvu organizacije, i

            – ime i kontakt jednog predstavnika/ce organizacije i njegovu/njenu poziciju u                      organizaciji

Trening je besplatan, a učesnicima van Beograda obezbeđeni su smeštaj i hrana tokom treninga. Projekat nije u mogućnost da učesnicima nadoknadi troškove prevoza te taj trošak snose same organizacije.

Trening će držati treneri iz udruženja Naša kuća i iz organizacije Smart Kolektiv.

Datum treninga: 12. i 13. decembar 2018.

S obzirom na to da je broj mesta vrlo ograničen, molimo Vas da prijave pošaljete do 10.12. 2018. na mejl: marina.kostic@caritas.rs.

Prijavljeni kandidati će biti kontaktirani u vezi sa svim logističkim detaljima oko treninga.

Ovde možete preuzeti anketu koju treba popuniti: ANKETA