Predstavljen projekat Caritasa Valjevo u okviru “XXII Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti“ u Nišu

U okviru poziva “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” Caritas Valjevo sprovodi projekat “Za veću solidarnost prema starijima – klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući”, u partnerstvu sa Međuopštinskim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig.

Predstavnici Caritasa Valjevo Snježana Barić, ekspert na projektu,  Dušan Perić, menadžer projekta i Jovana Maksimović stručni radnik i koordinator usluge Pomoć u kući pri Zajedničkom centru za socijalni rad opština Lajkovac, Mionica i Ljig “Solidarnost” imali su čast i zadovoljstvo da predstave projektne aktivnosti i dosadašnje rezultate u četvrtak 20.oktobra u okviru “XXII Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti“ u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Nišu. Tema skupa bila je „Zajednica praktičara  – razmena postojećih  praksi i izazova za  socijalnu inkluziju ranjivih grupa, uključujući Rome“.

Više informacija o ovom događaju možete naći na linku: http://caritas-valjevo.rs/index.php/caritas-valjevo-dobrodosli/12-mentalno-zdravlje/82-predstavljen-klaster-kolubarskog-okruga-na-susretu-prakticara-u-nisu

nis

Skup posvećen razmeni postojećih  praksi i izazova za socijalnu inkluziju  realizovan je u okviru projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, a ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.