Ambasador SR Nemačke posetio Caritas Sremske Mitrovice

Njegova Ekscelencija Ambasador SR Nemačke u Beogradu gdin Tomas Šib (Thomas Schieb) obišao je 25. marta nove prostorije Caritasa Sremska Mitrovica i upoznao se sa radom ove organizacije.

U pratnji gdina Matijasa Šikorski (Matthias Schikorski), referenta za politička pitanja i  migracije Ambasade, načelnika Gradske uprave za socijalnu i zdravstvenu zaštitu Sremske Mitrovice gdina Vojislava Mirnića, te prezbitera mitrovačke župe mons. Eduarda Španovića i vlč. Ivice Zrno, članovi delegacije upoznali su se sa programima koji se realizuju u ovom Caritasu: od kućne nege i pomoći u kući, palijativne nege, servisa za rentiranje medicinskih i invalidskih pomagala za negu u kućnim uslovima, Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, do projekata čija je realizacija planirana u budućnosti.

Ova poseta je takođe bila prilika da se obeleži deceniju i po duga saradnja između Caritasa Sremska Mitrovica i različitih institucija SR Nemačke, koje su programski i projektno podržavali razvoj ovog Caritasa. Između ostalih najvažniji partneri su bili i ostali: mreža Caritasa Nemačke – DCV, Ministarstvo  za ekonomsku saradnju i razvoj,  Nemačka agencije za međunarodnu saradnju – GIZ  i  Ambasada  SR Nemačke u Beogradu.

Ova veze su stalne od 2004.godine, kada je počela finansijska podrška implementacije programa otvorene zaštite starih osoba, kroz Dnevne centre za stare i kućnu negu. Danas mitrovački Caritas ima licenciranu uslugu Pomoći i nege u kući za stare i odrasle osobe, a ujedno besplatno edukuje negovateljice za stare, akreditovanim programom Caritasa Srbije, što je direktan rezultat investicije gore navedenih kredibilnih institucija SR Nemačke u Caritas Sremska Mitrovica.

Ujedinjeni u borbi za dostojanstven život čoveka, uz osnaživanje osetljivih grupa u podršci za svetliju budućnost bez siromaštva i socijalne isključenosti, Caritas korača napred, što je poseta Ambasadora Šiba i potvrdila.