Predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država posetila Caritas Srbije

Na svom prvom putovanju kroz Srbiju predstavnica Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država, zadužena za prikupljanje sredstava za pomoć Crkvi u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Tetiana Stawnychy, posetila je i Caritas Srbije u ponedeljak 4. februara 2019. godine. Kroz razgovor sa direktorom Caritasa Srbije vlč. Ivicom Damjanovićem i zaposlenima u Caritasu Srbije, imala je priliku da se upozna sa nekim od projekata Caritasa u Srbiji, kao što su razvoj župnih Caritasa, rad na promociji mentalnog zdravlja, savetovalište za povratnike, smanjivanje rizika od katastrofa i pomoć izbeglicama i migrantima. G-đa Tetiana Stawnychy izrazila je zainteresovanost za aktivnosti Caritasa u Srbiji i otvorenost za saradnju na projektima, koji imaju za cilj jačanje mreže i pomoć osobama u potrebi.