Osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama

Ovogodisnji projekat “Znanjem do sigurnosti” iz programa “Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda” otpočeo je okruglim stolom na temu “Osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama”. Caritas Srbije je, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom (NOOIS) 2016. godine organizovao dva okrugla stola, sa ciljem uključivanja različitih udruženja osoba sa invaliditetom u proces smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa i delovanja u vanrednim situacijama. Rezultat ovih okruglih stolova bio je uključivanje preporuka predstavnika NOOIS-a u Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koji je stupio na snagu u novembru prošle godine. Pored toga učinjen je niz koraka u cilju boljeg informisanja osoba sa invaliditetom o vanrednim situacijama, kao što je štampanje Porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijama, prilagođenog za osobe oštećenog vida.

Kao i na prethodnim skupovima i ovaj okrugli sto bio je posvećen još većem uključivanju NOOIS-a i drugih udruženja osoba sa invaliditetom u proces donošenja odluka i normative iz oblasti prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama. Pored navedenih organizacija i institucija ove godine priključili su se i OEBS, koji je jedan od organizatora okruglog stola, Stalna konferencija gradova i opština, Crveni Krst, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i nekoliko novih udruženja. Predstavnici Sektora za vanredne situacije stola u svojim izlaganjima prezentovali su neke od materijala koji su nastali u saradnji sa Caritasom, kao što su slikovnice, koje su prilagođene deci sa smetnjama u razvoju, posteri i video spotovi sa koracima koje treba preduzeti tokom poplava, požara i zemljotresa. Pored ovih materijala predstavnici Caritasa i vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije realizovali su edukacije i vežbe evakuacije u školama za decu sa smetnjama u razvoju, koje će se nastaviti i tokom ove godine. Caritas Srbije kao partner svim institucijama na nacionalnom nivou, koje se bave aktivnostima prevencije i pripreme, još jednom je pokazao da dobro umrežavanje daje efikasne i dobre rezultate. Isto tako napomenuto je da taj pravac treba da se nastavi, jer je to jedini način da se osobe sa invaliditetom pripreme za buduće nepogode u kojima se mogu naći.

Jedan od zaključaka jeste da se otpočelo sa aktivnim uključivnjem udruženja na lokalnom nivou, dok na nacionalnom nivou sve zainteresovane strane ostvaruju efikasnu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti.