Obeležavanje Svetskog dana migranata u Obrenovcu

Povodom obeležavanja 18. decembra – Svetskog dana migranata, u organizaciji IOM-a i Komesaraijata za izbeglice, organizovana je proslava u Prihvatnom centru Obrenovac, tokom koje su migranti iz različitih prihvatnih centara i centara za azil Srbije, predstavili svoje talente i životne priče. Kroz muziku, recitacije i umetničke radove, deca i odrasli migranti predstavili su kulturu zemalja iz kojih dolaze, kao i kulturu i tradiciju Srbije. Ovom prilikom predstavljeni su i radovi migranata nastali u okviru stolarske radionice u Prihvatnom centru Obrenovac, koju vodi Caritas u ovom centru. U ime Caritasa Srbije ovom događaju prisustvovao je Marko Šalić, koordinator projekta.

Pogledajte reportažu o Azarhanu iz Pakistana, koji učestvuje u Caritasovoj stolarskoj radionici u Obrenovcu: