Čarobni svet medenjaka u Laćarku

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, u sredu 5. decembra, na Svetski dan volontera, Caritas Srbije reailzovao je radionicu Čarobni svet medenjaka u župi Svete Ane u Laćarku, u cilju podsticanja volonterizma.

Susret je započeo svetom misom zornicom u župnoj crkvi, nakon koje su se svi prisutni okupili u pastoralnoj dvorani na programu radionice. U prvom delu programa predstavnica Caritasa Srbije održala je predavanje na temu Razvoj župskih Caritasa, uz prezentaciju primera dobre prakse. Nakon toga Petar Žuljević, šef poslastičarnice francuskog hotela Mama Shelter u Beogradu, vodio je praktični deo radionice. Učesnici su prvo imali prilike da se upoznaju sa njegovim radom, gledajući jednu epizodu njegove TV emisije Sa slatkim na ti, a zatim im je pokazao kako sve mogu da dekorišu i pakuju medenjake, čijom prodajom mogu da se prikupe sredstva za potrebe župskog Caritasa. U poslednjem delu svi volonteri su se priključili kreativnom radu ukrašavanja medenjaka.

Volonteri ove župe uglavnom su uključeni u karitativne akcije župnog Caritasa Sveta Anastazija u Sremskoj Mitrovici, jer je do 2002. godine ova župa bila filijala župe Svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici. Cilj radionice bio je podsticanje karitativnih aktivnosti na nivou ove župe i animiranje volontera za organizovanje akcija tokom cele godine. Na primeru ove dve župe vidi se mogućnost delovanja međužupnog Caritasa u cilju pružanja pomoći ljudima u potrebi, što može biti primer i u drugim župama, odnosno biskupijama.