Časovi srpskog i engleskog jezika za izbeglice u Vranju

Jedna od aktivnosti Caritasovog tima u izbegličkom centru u Vranju su časovi srpskog i engleskog jezika. Zbog velikog interesovanja izbeglica za učenje jezika i ograničenog prostora kontejnera, podeljeni su u više grupa. Kad god je to bilo moguće, zbog vremenskih uslova, časovi su se odvijali na otvorenom, ispred kontejnera. Osoblje Caritasa primetilo je da su u toku predavanja na otvorenom izbeglice bile aktivnije. Štaviše, izbeglice koje nisu planirale da prisustvuju bi se tada se pridruže časovima i nastavile da učestvuju u aktivnostima Caritasa.

Časovi jezika koje organizuje Caritasov tim u Vranju sprovode se uz podršku Caritasa Nemačke.