Održan trening za trenere volontera

U subotu 27.10.2018. u okviru projekt Razvoj Caritasa  – smanjenje siromaštva Caritas Srbije je održao celodnevni trening za trenere volontera. Trening je održan u dvorani župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu,p risustvovalo je 14 osoba iz svih biskupija u Srbiji, među kojima je bilo kako volontera, tako i zaposlenih u Caritasu. Voditelj programa bio je gospodin Robert Futač, voditelj socijalnih programa u Hrvatskom Caritasu.

 

Na početku susreta sve prisutne je pozdravila predstavnica Caritasa Srbije, Kristina Šnajder Deak, a zatim je župnik župe Uznesenja BDM u Zemunu, preč. Jozo Duspara poželeo dobrodošlicu i započeo program uvodnom molitvom, nakon koje su se svi učesnici predstavili i istakli šta očekuju od ovog susreta. U prvom delu programa prisutni su imali priliku da čuju predavanja na teme: Volonterstvo i župni Caritas i Vođenje i aktivnosti župnih Caritasa, a zatim su svi prisustvovali Svetoj misi, tokom koje je preč. Jozo Duspara istakao da današnji susret predstavlja jedan korak dalje na putu razvoja Caritasa u Srbiji.

Po završetku Svete mise i  ručka, usledio je deo programa u kojem je prvo predavanje bilo na temu Komunikacija i rad sa korisnicima, nakon kojeg su učesnici bili podeljeni u tri manje grupe, koje su kroz nekoliko kratkih vežbi i zadataka proverili svoje znanje o komunikaciji i njenoj važnosti, a ujedno su se upoznali i sa tehnikama komunikacije. Kroz narednu temu, Knjigovodstvo župnih Caritasa, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada administracije Caritasa u Hrvatskoj na svim nivoima, župnom, biskupijskom i nacionalnom. Gospodin Robert Futač je u okviru ove teme istakao važnost vođenja kartoteke korisnika, evidencije donacija i evidencije pružene pomoći i predstavio neke osnovne obrazce, koji se mogu prilagoditi i koristiti i u okviru Caritasove mreže u Srbiji. Nakon toga, učesnici su ponovo podeljeni u tri manje grupe i svaka grupa je dobila zadatak da napravi plan pomoći za konkretnu situaciju jedne porodice u potrebi. Na zadovoljstvo predavača, sve tri grupe su uspešo napravile plan pomoći i uspešno rešile postavljene zadatke.

Na samom kraju susreta, prezentovani su i primeri dobre prakse aktivnosti župnih Caritasa, a zatim su svi učesnici učestvovali i u evaluaciji programa treninga, tokom koje je svako izneo mišljenje da li je program ispunio njihova očekivanja, šta su doživeli tokom ovog susreta, a isto tako sagledali su dobre i loše strane u načinu rada Caritasa u Srbiji i izneli svoje mišljenje i svoje predloge šta bi trebalo činiti u budućem periodu u okviru razvoja Caritasove mreže u Srbiji.

Gospodin Robert Futač je susret završio rečima Majke Tereze: „Činimo mala djela, ali s velikom ljubavlju“ i time ukazao da razvoj Caritasa predstavlja jedan dug proces, na kojem trebamo i moramo postepeno raditi u narednom periodu.