Trening za predstavnike lokalnih samouprava Banatskih vodotokova

Predstavnici opština i gradova udruženih u „Banatske vodotoke“ prisustvovali su u petak 26. oktobra treningu o kriznoj komunikaciji u sali Skupštine opštine Zrenjanin, koje je održao prof. dr Želimir Kešetović, sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Trening je organizovan u saradnji Opštine Zrenjanin i Caritasa Srbije. Početak treninga iskorišćen je da se lokalne samouprave Banata upoznaju sa dosadašnjim aktivnostima Caritasa u prevenciji rizika prirodnih katastrofa i pripremi stanovništva, kao i sa iskustvima u komuniciranju sa stanovništvom u kriznim situacijama. Osim za upoznavanje sa novim tehnikama komuniciranja pre, u toku i posle krize, prisutni su iskoristili prisustvo profesora za razmenu ideja i predloga o drugim oblicima i aktivnostima prevencije i pripreme lokalnih samouprava u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Po završteku treninga svi prisutni izrazili su želju za daljom saradnom u ostvarivanju zajedničkog cilja sigurnije budućnosti i veće otpornosti lokalnih samouprava i građana na prirodne nepogode.