Caritas organizuje kreativno-edukativne aktivnosti za izbeglice u Vranju

Nakon što je privremeno zatvoren Prihvatni centar za izbeglice i migrante u Preševu i deo izbeglica premešten u prihvatne centre Vranje i Bujanovac, Caritasov tim psiho-socijalne podrške takođe se koncentrisao na ova dva centra. U Prihvatnom centru Bujanovac tim je već postojao, ali je dobio dodatno pojačanje, dok je novi tim pokrenut u Prihvatnom centru Vranje.

Od početka rada u prihvatnom centru Vranje, sredinom avgusta, ovaj tim pokrenuo je niz zanimljivih i korisnih aktivnosti za izbeglice. Za odrasle su organizovani časovi engleskog i srpskog jezika, na kojima se radi na poboljšanju njihovih komunikacionih veština, vežbanju izgovora i učenju novih reči. Na časovima se koristi video material, koji obrađuje razne situacije i dijaloge iz svakodnevnog života, kao što je odlazak u kupovinu, sa idejom da stečeno znanje polaznika bude što konkretnije i korisnije. Sami polaznici pokazali su veliko zadovoljstvo ovakavim načinom predavanja. S obzirom da se pojavilo veliko interesovanje za učenje srpskog i engleskog jezika formirane su četiri grupe, u kojima su podjednako uključeni kako muškarci tako i žene.

 

Pored toga Caritasov psiho-socijalni tim organizuje grupne i pojedinačne radionice na kojima se obrađuju teme, koje se tiču ranijeg života u izbeglica u domovini, puta koji su prošli pre dolaska u Srbiju, trenutne situacije u kojoj se nalaze, kao i kulturoloških razlika sa kojima bi se mogli susresti u evropskim zemljama.

Osim za odrasle tim psiho-socijalne podrške organizuje časove engleskog i srpskog jezika i za decu, koja borave u Prihvatnom centru Vranje. Časovi za decu odvijaju se kroz igru, crtanje i pesmu, u okviru kreativno-edukativnih radionica. Osim ovih aktivnosti tim psiho-socijalne podrške organizuje i sportske aktivnosti za decu.

U Prihvatnom centru Vranje Caritas je otvorio i radionicu sa šivaćim mašinama, koju posećuju kako muškarci, tako i žene, koji sebi ili drugim migrantima u okviru ovih radionica popravljaju odeću ili šiju nove odevne predmete, uz pomoć materijala koje dobijaju od Caritasa. Interesovanje za radionice sa šivaćim mašinama pokazao je veliki broj žena iz svih zemalja prisutnih u prihvatnom centru.

Caritasov tim psiho-socijalne podrške sarađuje sa drugim organizacijama koje su aktivne u prihvatnom centru, sa idejom da zajedničkim snagama radi na tome da se izbeglice i migranti osećaju dobro u kampu. Posebna pažnja posvećuje se pružanju podrške porodicama i deci, koja se postepeno uključuju u društveni život.

Rad Caritasovih timova psiho-socijalne podrške finansiran je od strane Caritasa Nemačke.