U Horgošu obeležen 13. oktobar – Svetski dan smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda

U okviru Caritasovog projekta Dome, sigurni dome 12. oktobra 2018. godine na platou ispred Doma kulture u centru Horgoša, Caritas Apostolskog Egzarhata zajedno sa Opštinom Kanjiža, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Kanjiža i Horgoš i hitnom službom Doma zdravlja Kanjiža, organizovana je združena javno pokazna vežba evakuacije, koja je uključivala spašavanje ljudi iz ruševina, načine upotrebe protivpožarnih aparata i sredstava za izvlačenje, praktični rad sa istima i međusobnu saradnju između službi koje vrše spašavanje. Pokazna vežba imala je za cilj da prikaže zajednički rad javnih službi, opštinskog štaba za vanredne situacije, u slučaju vanrednih situacija i spašavanje unesrećenih nakon nje. Na samom početku predstavnik Caritasa ukratko je predstavio aktivnosti i ciljeve projekta Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda, nakon čega je komandir vatrogasne jedinice zajedno sa đacima viših razreda i njihovim nastavnicima iz OŠ  „Karas Karolina“ objasnio vežbu evakuacije iz zgrade, koju su zatim svi zajedno izveli. Nakon ove vežbe izvedena je zajednička vežba spašavanja unesrećenih osoba iz ruševina posle zemljotresa. Na kraju pokazne vežbe vatrogasci Dobrovoljnih vatrogasnih društava objasnili su kako se pravilno rukuje protivpožarnim aparatom i kako se njime gasi požar, a zainteresovani učenici su imali priliku i da sami probaju da ugase požar.