Predstavom “Priče iz duše” obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja u Beogradu

Povodom 10. oktobra Svetskog dana mentalnog zdravlja u Centru za kulturnu dekontaminaciju održan je forum teatar – Priče iz duše, interaktivna pozorišna predstava nastala na osnovu iskustava korisnika psihijatrijskih usluga. Forum teatar je specifična vrsta otvorenog pozorišta, koje ima za cilj da utiče na aktuelne osetljive teme. U njemu su aktivni svi učesnici: glumci i publika, jer zajedno pokušavaju da nađu prihvatljiva rešenja na probleme sa kojima se suočavaju.

Kreativni proces forum teatra vodila je psihološkinja i umetnica Vera Erac, a učesnici/glumci bili su Bosiljka, Dragan, Milutin, Ognjen i Slobodan, predstavnici udruženja Duša i Videa. Kroz ovu interaktivnu pozorišnu predstavu glumci su predstavili kako se drustvo ophodi prema osobama sa mentalnim smetnjama, kroz pet loših priča o njihovom svakodnevnom životu, kao što su: kod komšije, sa doktorom, na konferenciji, sa sestrom i na ulici – prodaja časopisa LiceUlice.

Nakon predstavljanja ovih priča psihološkinja Vera Erac uvela je publiku u problematiku, kako bi se pronašla alternativna rešenja na predstavljene situacije. Na ovaj način publika je mogla da uđe u svakodnevni život korisnika psihijatrijskih usluga i da pokuša da nađe rešenja na situacije diskriminacije i stigmatizacije, sa kojima se suočavaju.

Forum teatar organizovan je u okviru kampanje MOŽE DA SE DESI SVAKOME, koju zajedno sprovode Caritas Srbije i udruženja korisnika psihijatrijskih usluga, članice Mreže za mentalno zdravlje NaUm. Ideja je da se ovom kampanjom pošalje poruka da je bitno negovati mentalno zdravlje i razbijati predrasude.

Za razliku od ljudi, mentalni poremećaj ne diskriminiše i ne bira ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni nivo inteligencije ili obrazovanja… Niko nije imun! Može da se desi svakome!