Srednjoškolci iz Novog Sada i Beograda učestvovali na Caritasovim radionicama u okviru sajma 112 EXPO

U nastavku održavanja sajma 112 EXPO u prostoru Caritasa Srbije 3. oktobra održane su radionice za učenike srednjih škola. Učenici Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupun“ iz Novog Sada i Građevinske tehničke škole „Branko Žeželj“ iz Beograda su osim upoznavanja sa preventivnim merama i aktivnostima samozaštite u slučaju nastanka neke od prirodnih nepogoda, imali priliku da kroz igranje edukativne igre Ne rizikuj čoveče provere svoje znanje o prevenciji i pripremi za prirodne katastrofe. Odgovori na pitanja iz igrice su bili dopunjavani znanjima iz škole, a predstavnici Caritasa su učenicima detaljno objašnjavali razloge određenih postupaka i mera zaštite.