Biskupi Srbije podržali Caritasovu kampanju „Može da se desi svakome“

Na današnjem susretu biskupa u Srbiji, direktor Caritasa Srbije predstavio je kampanju povodom obeležavanja 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja. Fotografisanjem sa sloganom Može da se desi svakome, biskupi u Srbiji podržali su ovogodišnju anti-stigma kampanju.

Kampanja ima za cilj da podigne svest o značaju zaštite mentalnog zdravlja i borbe protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama.

Oko 450 miliona ljudi u svetu živi sa nekom mentalnom smetnjom. Čak dve trećine njih nikada ne zatraži pomoć iz stida ili straha od surove reakcije okoline.

Za razliku od ljudi, mentalni poremećaj ne diskriminiše i ne bira ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni nivo inteligencije ili obrazovanja… Niko nije imun! Može da se desi svakome!