„Znanjem do sigurnosti“ na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama

Od 2. do 5. oktobra Caritas Srbije će učestvovati na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama 112 Expo, sa nizom radionica pod nazivom „Znanjem do sigurnosti“. Ove radionice predstavljaju skup aktivnosti koje su do sada realizovane sa đacima osnovnih škola u Srbiji, u okviru projekta Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa.

Tokom sajma u izložbenom prostoru Caritasa Srbije, deca će moći kroz igru da nauče o prirodnim katastrofama koje su na ovim prostorima zastupljene, kako nastaju, kako ih prepoznati i naravno kako se ponašati u slučaju nastanka. Jedan deo prostora će biti posvećen edukativnim materijalima koji su nastali tokom dugogodišnjeg rada sa decom u osnovnim školama, kao što su bojanke, slikovnice, posteri i društvena igra „Ne rizikuj čoveče“. Svoje znanje deca će moći da testiraju u nekoliko igrara, osmišljenih da kroz kreativno izražavanje učesnici pokažu koliko su naučili i koliko znaju.