Održan sastanak upravnog odbora projekta Societies

U sredu 13. septembra u Shëngjinu u Albaniji održan je sastanak upravnog odbora projekta Societies, koji predstavlja podršku organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih veština, socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom i primeni EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Upravni odbor čini 18 članova: predstavnici Caritasa Srbije, koji je glavni aplikant projekta i po jedan predstavnik svakog od ko-aplikanata.

Članovi steering grupe sastaju se kako bi analizirali obavljene aktivnosti, osigurali odgovarajuću koordinaciju svih članova, izvršili internu evaluaciju i planirali naredne aktivnosti. Steering grupu vodi menadžer projekta, koji osigurava učešće i doprinos svih članova i partnera. Na sastanku je predstavljen izveštaj o aktivnostima sprovedenim u 2017-2018. godini, sa posebnim akcentom na izveštaj o programu obuke, radu grupa za izradu predloga i preporuka javnih politika, kao i procesu praćenja sprovođenja projekata podržanih organizacija. Nakon predstavljenog izveštaja članovi upravnog odbora raspravljali su o načinu sprovođenja projekta, aktivnostima koje su planirane za ovogodišnju regionalnu kampanju, snagama i slabostima u implementaciji projekta. Istaknuto je kako će, zbog velikog broja aktivnosti, naredni period sprovođenja projekta biti najizazovniji i zahtevaće maksimalne napore i posvećenost svih učesnika projekta.

Ovaj sastanak okupio je 7 organizacija Caritasa iz regiona (Caritas Srbije, Caritas Italije, Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Crne Gore, Caritas Kosova i Caritas Bugarske) i 7 partnerskih organizacija na projektu (Psicologi per i popoli del mondo – Italija, Naša kuća – Srbija, Udruženje paraplegičara Crne Gore, TK Fenix – Bosna i Hercegovina, QKVP – Kosovo, AAP – Albanija, CoDe – Albanija).

Na kraju susreta napravljen je detaljan plan aktivnosti za 2019. godinu, koji uključuje nastavak sprovođenja programa obuke, studijske posete, organizovanje kampanja za podizanje svesti javnosti, kao i nastojanje u uspostavljanju dijaloga organizacija civilnog društva i javnih ustanova, kroz organizovanje nacionalnih i regionalnog foruma za socijanu inkluziju osoba sa invaliditetom i sa mentalnim poteškoćama.

Projekat SOCIETIES ima za cilj da pomogne organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih veština, odnosno da doprinese socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom kroz primenu EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Projekat se sprovodi u pet zemalja jugoistočne Evrope, uz podršku stručnjaka iz Italije i Bugarske. U sprovođenju projekta uključeno je 16 partnerskih organizacija. Predviđeno trajanje projekta je 48 meseci, do kraja 2019. godine. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, u okviru programa podrške regionalnim i tematskim mrežama organizacija civilnog društva.