U Staroj Pazovi održane radionice za decu o smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa

Sa početkom nove školske godine, Caritas Srem je nastavio sa aktivnostima na projektu Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, koje uključuju najmlađe. Tim povodom su u utorak 11.09.2018. godine u Osnovnoj školi „Simeon Aranicki“ u Staroj Pazovi održane radionice smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa za učenike III i IV razreda. Na predavanjima je bilo prisutno 122 učenika, koji su imali prilike da nauče kako da se ponašaju u slučaju prirodnih katastrofa. Nakon predavanja svi učenici su dobili set Caritasovih bojanki „Znanjem do sigurnosti – Učim i bojim“: Poplave, Požari i Zemljotresi, kao i slikovnice „Znanjem do sigurnosti – Poplave i Požari“. Sa ovim materijalima, učenici će uz pomoć svojih učitelja nastaviti sa radom na temu smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa tokom cele školske godine.