Caritas Šabac održao trening o organizaciji rada dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama

U okviru projekta Credence u sredu 5. septembra u Bogatiću održan je treining o organizaciji i načinu rada dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama. Trening su vodili direktor Caritasa Šabac i koordinatorke dnevnih centara Caritasa „Sveta Sofija“ u Šapcu i „Sveti Jovan“ u Bogatiću.

Predstavnici Caritasa Šabac, koji poseduje trogodišnje iskustvo u pružanju usluge dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama, podelili su svoje iskustvo sa kolegama iz Caritasa Subotica i Caritasa Srem, koji od marta ove godine rade na razvijanju iste usluge u Bečeju i Sremskoj Mitrovici.

Kao Caritas Srbije ponosni smo na rezultate Caritasa Šabac u domenu pružanja usluge socijalne zaštite i zahvalni što su kreirali model, koji mogu da slede organizacije Caritasa iz drugih mesta u Srbiji. Ideja nam je da mreža Caritasa u Srbiji bude prepoznatljiva kao licencirani pružaoc usluge dnevnog boravka.