Studijska poseta Milanu u okviru projekta Societies

Od 21. do 25. maja u okviru projekta SOCIETIES organizovana je studijska poseta Milanu tokom koje su učesnici imali priliku da u praksi vide delovanje sistema socijalne zaštite temeljenog na uslugama u zajednici i socijalnim preduzećima.

Pored pet nacionalnih Caritasa uključenih u projekat, učesnici studijske posete bili su i predstavnici 15 udruženja osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama iz zemalja regiona, koja su dobila grantove u okviru ovog projekta.

Projekat SOCIETIES, koji finansira Evropska Unija, ima za cilj da pomogne udruženjima civilnog društva u osnaživanju njihovih kapaciteta i da im pruži financijsku podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa koje će doprineti boljem socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama u Jugoistočnoj Evropi. Ključni element planiranog programa izgradnje kapaciteta su studijske posete zemljama članicama Evropske Unije. Sa tom idejom organizovan je i studijska poseta Bugarskoj prošle godine, i Italiji ove.

Udruženje Psicologi per i Popoli nel mondo iz Milana, koje na projektu ima ulogu partnera, imalo je zadatak da kreira petodnevni program posete. Program je obuhvatio posete različitim kooperativama koje pružaju usluge namenjene osobama sa invaliditetom, mentalnim ili intelektualnim teškoćama. Posebno su bila zanimljiva iskustva koja su prenele kooperative Lotta contro l’Emarginazione (Borba protiv isključenosti), Olinda i Cooperativa Arcipelago. Sve tri kooperative pružaju inovativne socijalne usluge za pomenutu ciljnu grupu: od usluga koje imaju za cilj sticanje autonomije, preko  rezidencijalnih usluga do usluga radnog uključivanja i različitih vrsta podrške i pacijentima i porodicama.

Učesnici su takođe imali prilike da posete u Milanu i Institut za farmakološka istraživanja Mario Negri, Smeštajni centar bolnice Niguarda (Centar za korisnike sa psihosocijalnim teškoćama), kao i Caritas Ambrozijana (Caritas Milano).

Anica Spasov – Naša kuća (Srbija): Bilo mi je zadovoljstvo što sam bila deo tima. Moji utisci su veoma intenzivni i odnose se na nekoliko aspekata posete. Videli smo vrlo različite organizacije sa velikim brojem programa koje realizuju. Ono sto je zanimljivo je put novca koji prati korisnike i nacini finansiranja usluga. Videli smo jedan vrlo kompleksan i uređen drzavni sistem, koji je povezan i vertikalno i horizontalno i holisticki pristup rešavanja problema pojednica iz ranjivih grupa. Imali smo dovoljno  vremena i da se međusobno upoznamo, što je jedan od ciljeva posete i da sagledamo gde se kao pojedinačne organizacije nalazimo, kao i svaka država posebno, da upozanamo programe kancelarija Caritasa iz svih zemalja. Mislim da mi kao organizacije treba puno da radimo na sopstvenim vrednostima i sveobuhvatnom holistickom pristupu, da bismo smo mogli efikasnije da utičemo na promene u drustvu, zakonodavne i sistemske promene.

Helena Mikulić – In Spe Mostar (Bosna i Hercegovina): Tokom posete uvideli smo da lokalne, pokrajinske i državne vlasti u Italiji finansiraju ove usluge, što je veoma različito od načina na koji mi funkcionišemo u Bosni i Hercegovini. Ipak zaključak je da organizacije iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja uspevaju da vode projekte i aktivnosti sa mnogo manje sredstava i ovo iskustvo je preneto koegama iz Italije.

Možda najvažniji deo studijskog putovanja bilo je upoznavanje sa kolegama iz drugih zemalja jugoistočne Evrope, sa kojima delimo sličan kontekst, boreći se za bolje društvo za osobe sa invaliditetom. Partnerstvo i prijateljstvo koje smo ostvarili će sigurno dovesti do konkretne saradnje u narednom periodu.