Radionice i igraonice za decu u Centru za azil u Bogovađi

Rekreativno-okupacione aktivnosti koje župski Caritas Valjevo organizuje u Centru za azilate Bogovađa su veoma posećene od strane migranata. Mali Caritasov tim na čelu sa iskusnim psihologom Milenom Maksimović – Sekom, posvećuje posebnu pažnju ženama i deci kod kojih se ispoljavaju simptomi stresa, te su radionice i igraonice jedan od vidova oslobađanja od napetosti i poboljšanja raspoloženja i psihološkog stanja migranata. Žene migranti vole da pletu i šiju, pa je Caritas obezbedio opremu i veću količinu materijala za radionice za predstojeći zimski period.

Sve aktivnosti Caritasa sprovode se u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Rad Caritasovih timova psiho-socijalne podrške u Srbiji finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke i Caritasa Nemačke.