Deca u Preševu uče o saobraćajnim znakovima sa Caritasom

U saradnji sa nastavnikom Tehničkog vaspitanja Bratislavom Đorđevićem iz osnovne škole u Preševu, došli smo na ideju da pravimo saobraćanje znakove, sve u cilju da deca iz prihvatnog centra lakše i brže nauče njihova značenja.

U ponedeljak smo po povratku iz škole, a za vreme slobodnih aktivnosti zajedno sa decom radili na izradi saobraćajnih znakova. Prvog dana smo ih iscrtali na hamer papiru, a sledećeg dana ih bojili i razgovarali sa decom o njihovom značenju. Objasnili smo im da se saobraćajni znakovi moraju poštovati, ne smeju se pomerati sa postavljenog mesta ili rušiti. Potom smo na kartonu takođe iscrtavali znakove, bojili i makazama isekli u odgovarajuće obike. Deci je ova aktivnost bila kako edukativna tako i zanimljiva. Nastavnik tehničkog vaspitanja je pohvalio naš rad i kazao da će iste izložiti u učionici u školi.

Svakog dana  Caritas-ov tim za psiho-socijalnu podršku vodi učenike od 5. do 8. razreda u školu i pomaže kako deci da se lakše uklope u novu sredinu i nauče novo gradivo, tako i nastavnicima i rukovodstvu škole u njihovom trudu da rad sa decom iz kampa bude što uspešniji i lakši i da se ti mališani osete potpuno kao deo te škole i ravnopravni sa ostalim učenicima.

Deca u školi pokazuju vidljiv napredak, ozbiljno shvataju svoje školske obaveze i već je nekolicina njih pohvaljena za svoj izuzetan trud, rad i aktivnost na časovima. To nas iz Caritas-a čini jako srećnim i ponosnim jer su među najboljim učenicima ona deca koja su pohađala naše časove u kampu, što znači da je naš rad bio kvalitetan i da smo kod dece stvorili jaku bazu znanja koja im sada pomaže da  lakše savladavaju školsko gradivo. Svakog dana posle škole mi pomažemo deci u pisanju domaćeg zadatka  u učenju novih lekcija.

Rad Caritasovog tima psiho-socijalne podrške, koji između ostalog radi sa decom školskog uzrasta, finansiran je od strana Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke i Caritasa Nemačke.