Širom Srbije obeležen 10. oktobar – Svetski dan mentalnog zdravlja

I ove godine Caritas Srbije obeležio je 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja zajedno sa udruženjima, članovima Mreže za mentalno zdravlje NaUM. Za razliku od prethodnih godina gde je veća pažnja bila posvećena promociji mentalnog zdravlja, ove godine udruženja su imala priliku da predstave svoj rad.

Kroz ulične akcije, kampanju podizanja svesti, tribine, promocije, okrugle stolove, ovaj dan obeležen je u gradovima širom Srbije, u kojima su aktivna udruženja korisnika psihijatrijskih usluga u Beogradu, Šapcu, Pirotu, Valjevu, Kragujevcu, Nišu, Vršcu, Kovinu, Kikindi, Novom Kneževcu i Somboru.

Poruke ovogodišnje kampanje, kroz haštagove: #nijesvakibolfizički #možedasedesisvakome #jasam1od4, #stopstigmi, štampane su na majicama, deljene na bedževima, flajerima i markerima za knjige.

U Impact Hub-u u Beogradu udruženja su predstavila svoj rad kroz kreativne, likovne i psihološke radionice. Ovom prilikom prikazan je i dokumentarni film Čovek je čoveku lek koji je realizovan u okviru projekta HUMAN RIGHTS PROMENE koji finansira Evropska unija. Film govori o pozitivnim primerima poštovanja prava osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama kroz predstavljanje novih usluga u zajednici i prilika za njihovo radno angažovanje ili zaposlenje.

Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se svake godine 10. oktobra, a predstavlja priliku da se upozori na rastuću problematiku mentalnih poremećaja i bolesti u cilju podizanja svesti, edukacije i zalaganja za boljitak na području mentalnog zdravlja.

Brojni su faktori koji utiču na mentalno zdravlje. Prema statistikama jedna osoba od 4 u toku svog života suoči se sa problemima u mentalnom zdravlju.  Procenjuje se da samo od depresije boluje više od 300 miliona ljudi. Stoga ne iznenađuje činjenica da duševne bolesti i problemi sa mentalnim zdravljem predstavljaju jedan od gorućih problema, međutim postoje ogromne predrasude i barijere koje odvraćaju osobe da zatraže pomoć kada dođe do problema na ovom području.

Manifestacije u cilju obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja organizovane su u okviru Caritasovih projekata: HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal Health NEtworks i SOCIETIES – Support of CSOs in empowering technical skill, inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe koje finansira Evropska unija.