Pomoć u hrani za migrante, lica koja traže azil i izbeglice u državnim centrima u Srbiji

Zahvaljujući uspešnoj realizaciji prethodnih projekata finansiranih od strane Evropske Unije (ECHO) koji su imali isti cilj, Caritas Srbije od 1. oktobra 2018. godine realizuje projekat kojim se obezbeđuje odgovor na najurgentnije humanitarne potrebe izbeglica, lica koja traže azil i migranata u određenim prihvatnim centrima u Srbiji.

Aktivnosti se realizuju u okviru Konzorcijuma koji vodi OXFAM Italia, a čine ga Caritas Srbije i CARE Nemačka.

Caritas Srbije kroz ovaj projekat obezbeđuje bezbednu i nutricionistički zdravu hranu tri puta na dan osobama smeštenim u prihvatnim centrima u Obrenovcu, Vranju, Bujanovcu, Pirotu i Bosilegradu.

Tokom prva tri meseca projekta, u periodu oktobar – decembar 2018. godine, podeljeno je ukupno 339.086 obroka i užina za decu migrante koja idu u školu.