Sastanak koordinatora Sliva Zapadne Morave, održan u Regionalnoj privrednoj komori Rasinskog upravnog okruga u Kruševcu, imao je za cilj unapređenje saradnje između gradova i opština unutar sliva kroz razmenu iskustava i praksi u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa. Sastanku su prisustvovali predstavnici 15 lokalnih samouprava, stručnjaci iz oblasti civilne zaštite i smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, predstavnici Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, Stalne konferencije gradova i opštine, UNDP-a i drugih relevantnih institucija.

Nakon uvodnih pozdrava gradonačelnice Kruševca, Jasmine Palurović, učesnici su predstavili trenutno stanje, iyayove sa kojima se suo;avaju, aktivnosti koje se realizuju u Slivu Zapadne Morave, kao i različite mogućnosti za unapređenje prevencije i smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa, kao što su pozivi lokalnim samoupravama za učešće na konkursima i projektima.

Predstavnica Caritasa Srbije, Ana Đergović, predstavila je projekat PREPS 2 (Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti u Bosni i Hercegovini i Srbiji) i istakla važnost regionalne saradnje i umrežavanja u cilju razmene znanja, iskustava i najboljih praksi u oblasti smanjenja rizika od prirodnih katastrofa.

Pored predstavljanja projekta i ostvarenih rezultata, ovaj sastanak je bio izvanredna prilika za umrežavanje i jačanje postojećih veza između ključnih aktera u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa i postavljanje temelja za buduću saradnju i zajedničke inicijative. Budući da su u;estvovali brojni donosioci odluka kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, ovaj sastanak je bio izvanredna prilika za zagovaranje za unapređenje politika, procedura i mera za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, što će doprineti većoj sigurnosti i otpornosti lokalnih zajednica u Slivu Zapadne Morave, ali i šire.

Završni deo sastanka bio je posvećen dodeli telekomunikacione opreme gradovima i opštinama Sliva Zapadne Morave, što predstavlja konkretan korak ka poboljšanju komunikacije i koordinacije u vanrednim situacijama. Ova oprema omogućiće efikasnije delovanje i bržu reakciju na prirodne katastrofe, čime se doprinosi smanjenju potencijalnih šteta i zaštiti života i imovine građana.

Cilj projekta PREPS 2 jeste jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. U toku je druga faza projekta koji se realizuje u 16 opština/gradova u Srbiji (10) i BiH (6) u kojima postoji povišen rizik od nastanka prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services) koji realiuje projekat u BiH, a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje. Caritas Srbije projektne aktivnosti realizuje u Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu, Prokuplju i Čačku koji je bio jedna od projektnih lokacija i u prvoj fazi, zajedno sa Ivanjicom, Trstenikom i  Aleksandrovcem.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a