Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva

Projekat Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva ima za cilj razvoj i jačanje Caritasove mreže u Srbiji. Ovaj projekat traje dugi niz godina kroz različite faze. Sam sadržaj projekta ima nekoliko segmenata:

1. Animacija i edukacija sveštenika

U okviru ovog segmenta, svaki Nad/biskup imenovao je sveštenika animatora u svojoj dijecezi, sa ciljem da priprema prigodan program i organizuje susrete, kako bi se podigla svest sveštenika o potrebi rada sa volonterima, kroz prezentacije na koronama, posete župama i razgovore. Pored toga, Caritas Srbije organizuje edukacije za sveštenike po dijecezama, sa ciljem razvoja novih župskih Caritasa i jačanja već postojećih župskih Caritasa.

2. Aktiviranje novih župskih Caritasa

Ovaj segment uključuje edukaciju volontera, sa ciljem da znaju kako da priđu ljudima u konkretnim situacijama, edukaciju korisnika za samopomoć i nastavak akcija za smanjenje siromaštva.

3. Godišnji susreti volontera i zaposlenih u Caritasu na dijecezanskom i nacionalnom nivou

Jednom godišnje organizuje se susret volontera na nivou svake biskupije i jedan nacionalni susret.

4. Nedelja Caritasa – Svetski dan siromašnih i promocija solidarnosti 

Svake godine planiraju se kampanje za Nedelju Caritasa, koja se u Srbiji obeležava na Svetski dan siromašnih, odnosno dve nedelje pre početka Adventa i po mogućnosti tokom Korizme i Adventa, kao i aktivnosti u cilju promocije solidarnosti u školama i tokom veronauka.

Vesti o projektu

Nacionalni susret volontera Caritasa 2019.

08.04.2019.|0 Comments

Nacionalni susret volontera Caritasa, pod geslom ŽUPA+ŽUPNIK+VOLONTER=USPEH, ove godine održaće se u Ruskom Krsturu, u svetištu Vodica 01.06.2019.  Prijavite se za učešće na susretu volontera u svom nad/biskupijskom Caritasu .

BRAVO STUDENT

14.02.2019.|0 Comments

Bravo Student je podprojekat u okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, koji je nastao sa idejom da se senzibiliraju župni Caritasi u vezi sa pružanjem pomoći studentima. U Srbiji živi veliki broj mladih [...]

Čarobni svet medenjaka u Laćarku

05.12.2018.|0 Comments

U okviru projekta Razvoj Caritasa – smanjenje siromaštva, u sredu 5. decembra, na Svetski dan volontera, Caritas Srbije reailzovao je radionicu Čarobni svet medenjaka u župi Svete Ane u Laćarku, u cilju podsticanja volonterizma. Susret [...]