Caritas Srbije ima čast da ugosti predstavnike Caritasa Evrope i devet nacionalnih Caritas organizacija, tokom trodnevne studijske posete Srbiji, organizovane sa ciljem razmene iskustva na temu institucionalnog zagovaranja.

Drugi dan studijske posete započet je susretom u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Učesnici su imali prilike da razgovaraju sa dr Danijelom Urošević, pomoćnicom ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju i dr Milanom Stanojkovićem, direktorom Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, koji je ujedno i član Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mentalno zdravlje. Ovaj susret je predstavljao priliku da se rezimiraju rezultati dosadašnje saradnje, ali i da se predstave ideje za neke buduće zajedničke projekte. Dugogodišnja posvećenost promociji mentalnog zdravlja i kontinuirana briga Caritasa Srbije za osobe sa mentalnim smetnjama su i ovom prilikom prepoznate i pohvaljene. Budući da je mentalno zdravlje već više od dvadeset godina u fokusu Caritasa Srbije, dr Urošević je iskazala uverenost da će se saradnja između Ministarstva zdravlja i Caritasa Srbije i u budućnosti nastaviti.

Nakon susreta u Ministarstvu zdravlja, učesnici su se uputili u Valjevo gde im je, kao pozitivan primer zagovaranja na lokalnom nivou, predstavljena saradnja Caritasa Valjevo sa lokalnim vlastima u pružanju usluge “Pomoć u kući”.  Ovo je usluga podrške odraslim korisnicima koji, zbog ograničenja fizičkih ili mentalnih sposobnosti nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne nege, nadzora i pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Gospođa Zora Bojčić, šef odseka za društvene delatnosti grada Valjeva predstavila je Caritas Valjeva kao veoma pouzdanog partnera i istakla izuzetno visok nivo u pružanju usluge “Pomoć u kući”.

Učesnici studijske posete su imali priliku da se druže sa članovima udruženja osoba sa mentalnim smetnjama “Zračak”, koje podržava Caritas Valjevo. Članovi ovog udruženja su, u mestu Podbukovi, sami pripremili ručak za sve učesnike studijske posete. Udruženje “Zračak” je članica Mreže za mentalno zdravlje “NaUm”, osnovane 2015. godine u okviru projekta PROmotion in MEnthal health Network (PROMENE) čiji je nosilac bio Caritas Srbije.