Nacionalni susret volontera Caritasa 2019.

Nacionalni susret volontera Caritasa, pod geslom ŽUPA+ŽUPNIK+VOLONTER=USPEH, ove godine održaće se u Ruskom Krsturu, u svetištu Vodica 01.06.2019.

Prijavite se za učešće na susretu volontera u svom nad/biskupijskom Caritasu.

Loading...