Danas je prvi dan trodnevne studijske posete tokom koje Caritas Srbije ima čast da ugosti predstavnike devet nacionalnih Caritas organizacija. Studijska poseta se organizuje na inicijativu Caritasa Evrope, a u cilju razmene iskustva na temu institucionalnog zagovaranja. Institucionalnim zagovaranjem smatraju se napori Caritas organizacija da izgrade saradnju i strateška partnerstva sa organima vlasti koja bi doprinela i održivosti samih organizacija. Naime, rad Caritasa Srbije u oblasti zagovaranja za proces reforme zaštite mentalnog zdravlja prepoznat je kao primer dobre prakse na nacionalnom nivou. Rezultati zagovaranja za program pomoć u kući predstavljaju uspešan primer na lokalnom nivou.

Tokom prvog dana posete i susreta održanom u prostorijama Caritasa Srbije, učesnicima su detaljnije predstavljena iskustva i dat hronološki osvrt na dvadesetogodišnji rad u pomenutim oblastima. Kao ključ uspeha prepoznata je upravo kontinuirana posvećenost, uključujući i stručnost, konkretne akcije i naravno umrežavanje. Učesnicima je predočeno da je tokom tog perioda ostvarena izuzetno značajna saradnja sa institucijama na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou, kao i tesna povezanost i umrežavanje sa organizacijama civilnog društva.

Nakon sastanka, usledio je prijem kod predsednika Caritasa Srbije, Beogradskog nadbiskupa i mitropolita mons. Stanislava Hočevara, koji je u svom obraćanju učesnicima istakao izuzetan značaj ovog susreta i razmene iskustava.